Startpagina Groenten

Spruitkoolstokken zijn een belangrijke reststroom: vezels en sap

Spruitjes, je houdt ervan of je veracht ze, maar de teelt is onlosmakelijk verbonden met ons land. Elke beteelde hectare levert ons 18 à 25 ton spruitkoolstokken, goed voor een totaalgewicht van ongeveer 51.600 ton in Vlaanderen. Hoog tijd om deze reststroom hoogwaardig te valoriseren. “We zetten in dit project in op het multifunctioneel landbouwmodel waarbij het landbouwbedrijf, naast voedselproductie, een rol krijgt als leverancier van grondstoffen voor andere industrieën”, zegt Veronique De Mey van Inagro.

Leestijd : 2 min

In dit project dat voluit ‘Ontspruitende spruitkoolstokken, vierkantsverwaarding van een agroreststroom’ noemt, worden de verschillende delen van de spruitkoolstokken gescheiden. “Hierdoor krijgen we twee stromen: vezels en sap.”

De vezels kunnen dienen als grondstof voor papier, waardoor deze sector een totaal nieuwe grondstof gebruikt voor zijn productie. Het sap bestaat uit verschillende hoogwaardige componenten die o.a. ingezet kunnen worden in de oleochemie voor productie van zepen, kaarsen, smeermiddelen, … Door het verwaarden van de spruitkoolstokken, worden er nieuwe linken gelegd tussen diverse topsectoren in Vlaanderen.

Opbouw project

“Het project wordt onderverdeeld in 6 werkpakketten. Werkpakket 2 gaat over de oogst en logistiek van de spruitkoolstokken. In dit werkpakket wordt ook bekeken wat de impact is van het verwijderen van de spruitkoolstokken van het land ipv. in te werken. De volgende stap in het verwerkingsproces (WP3) is het ontsluiten van de vezels en het verkrijgen van het sap uit de spruitkoolstokken. De stap tot een vermarktbaar product zit vervat in WP4, ketenontwikkeling. In werkpakket 5, de rendabiliteitsstudie, wordt een inschatting gemaakt van alle kosten en een waarde bepaald voor de verschillende producten. In werkpakket 6 komen een aantal activiteiten aan bod die dienen om de opgedane kennis te delen met een breed publiek. Alle werkpakketten worden gecoördineerd vanuit het projectmanagement, werkpakket 1.”

Dit project is een partnerschap tussen Inagro, UGent, Tectero en StoraEnso. Samen bekijken ze de uitdagingen, de mogelijkheden en uiteindelijk of dit financieel haalbaar is voor alle partijen.

Inagro

Lees ook in Groenten

Innoverend onderzoek in monitoringstechnologieën bij Inagro

Groenten Al meer dan 20 jaar stuurt Inagro waarnemings- en waarschuwingsberichten voor verschilende openluchtteelten zoals (biologische) prei, kolen en witloof. Dankzij onderzoek naar nieuwe monitoringstechnologieën kan Inagro voortaan nog nauwkeuriger insecten tellen en de verkregen data sneller verwerken.
Meer artikelen bekijken