Startpagina Covid 19

Europees Parlement voor extra steun uit het EU-fonds voor plattelandsontwikkeling

Het Europees Parlement is ermee akkoord dat landbouwers extra steun uit het EU-fonds voor plattelandsontwikkeling krijgen, vanwege de coronacrisis. Het gaat om maximaal 7.000 euro voor individuele boeren en om 50.000 euro voor agrovoedingsbedrijven. Het forfaitair bedrag is betaalbaar tegen 30 juni 2021 en aanvragen moeten uiterlijk 31 december van dit jaar zijn goedgekeurd. De Europese Raad moet nog wel akkoord gaan.

Leestijd : 2 min

Op vrijdag breidden de leden van het Europees Parlement de crisisondersteuning uit die de EU-landen binnenkort uit het EU-fonds voor plattelandsontwikkeling aan boeren en agrovoedingsbedrijven moeten kunnen betalen. Het steunplafond wordt effectied verhoogd tot 2% van de middelen voor programma's voor plattelandsontwikkeling.

Dankzij de noodmaatregel, die in het parlement met 636 stemmen voor en 21 stemmen tegen werd goedgekeurd, kunnen de EU-lidstaten het resterende EU-geld van hun programma's voor plattelandsontwikkeling gebruiken om een eenmalige forfaitaire vergoeding aan landbouwers en kleine plattelandsbedrijven uit te keren die bijzonder getroffen zijn door de Covid-19 crisis. Deze gerichte liquiditeitssteun van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) zou de continuïteit van de bedrijven moeten ondersteunen.

Meer geld en tijd om te betalen

De vergoeding voor de zwaarst getroffen boeren kan oplopen tot 7.000 euro, dat is 2.000 euro meer dan de EU-Commissie voorstelt. Het plafond voor de steun aan agrovoedings-KMO's moet op het niveau van 50.000 euro blijven, in overeenstemming met het oorspronkelijke voorstel van de Commissie. Het bedrag ter financiering van de liquiditeitssteunmaatregel moet worden beperkt tot 2% van de EU-enveloppe voor programma's voor plattelandsontwikkeling in elke lidstaat, tegenover 1% oorspronkelijk voorgesteld door de EU-Commissie.

De parlementsleden besloten ook om de lidstaten meer tijd te geven om de steun vrij te geven. Ze hebben de betalingstermijn van 31 december 2020 verlengd tot 30 juni 2021, maar steunaanvragen moeten vóór 31 december 2020 door de bevoegde autoriteiten worden goedgekeurd.

"Ik ben zeer verheugd over de resultaten van de plenaire stemming van vandaag", aldus rapporteur en voorzitter van de landbouwcommissie Norbert Lins (EVP, DE). “Dit bewijst eens te meer dat de Raad en het Parlement nauw en snel kunnen samenwerken wanneer de landbouw in de EU dringend hulp nodig heeft. We hebben de EU-landen nu een ander instrument gegeven om de boeren financieel te helpen tijdens de crisis in het coronavirus. Mijn dank gaat ook uit naar het Kroatische voorzitterschap van de Raad voor hun vruchtbare en ongecompliceerde samenwerking."

Volgende stappen

De ontwerpverordening, zoals goedgekeurd door Europarlementariërs en informeel overeengekomen door de lidstaten, zal nu ter definitieve goedkeuring worden voorgelegd aan de Raad. Na goedkeuring door zowel het Parlement als de Raad zal de nieuwe EU-wet worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU (EUR-Lex). Het zal onmiddellijk daarna in werking treden.

Lees ook in Covid 19

Meer artikelen bekijken