Startpagina Covid 19

Dien je aanvraag voor aardappelen of sierteelt tijdig in bij het Covid-steunfonds

De Vlaamse regering keurde op 10 juli de steunmaatregelen voor aardappeltelers en siertelers goed, om de schade geleden naar aanleiding van de Covid-19-pandemie deels te vergoeden. Voor de aardappeltelers komt er een tegemoetkoming van 10 miljoen euro, voor de sierteeltbedrijven gaat het om 25 miljoen euro. Ondertussen zijn ook de voorwaarden en uiterste indieningsdata voor de aanvragen bekend.

Leestijd : 2 min

Betrokkenen moeten hun aanvraag bij het Covid-steunfonds tijdig indienen: voor aardappelen tegen 28 augustus en voor sierteelt tegen 11 september. We geven hieronder de beschrijving van de voorwaarden voor beide sectoren.

Maximaal 500 ton vrije stockaardappelen

Aardappeltelers kunnen een vergoeding krijgen voor de vrije bewaaraardappelen die nog in stock lagen op 15 mei van dit jaar. De vrije aardappelen die gebruikt werden voor het voederen aan de eigen veestapel in de periode van 12 maart tot 15 mei 2020, mogen bijgeteld worden bij de werkelijke stock op 15 mei 2020.

De vergoeding bedraagt maximaal 50 euro/ton en is mogelijk voor een stock van maximaal 500 ton vrije aardappelen. De eerste 100 ton vrije aardappelen komen niet in aanmerking voor de vergoeding. De vergoeding is beperkt tot 20 ton bewaaraardappelen per ha, geteeld in 2019. Hiervoor wordt gekeken naar de percelen met bewaaraardappelen (code 901 - niet vroege aardappelen) in gebruik op 31 mei 2019 in de eigen verzamelaanvraag van 2019. Bij de bepaling van het areaal wordt ook rekening gehouden met de oppervlaktes bewaaraardappelen in Wallonië of de aangrenzende lidstaten.

Bij een controle moet de landbouwer de aangegeven stock op 15 mei en elke stockbeweging (verkoop, afvoer van aardappelen…) vanaf 15 mei 2020 kunnen aantonen met bewijsstukken.

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier moet via e-mail of aangetekende zending worden doorgestuurd naar de provinciale buitendienst van het departement Landbouw en Visserij. De uiterste indieningsdatum voor deze aanvraag is 28 augustus 2020.

Meer informatie over de voorwaarden en het formulier dat gebruikt moet worden voor deze aanvraag, is terug te vinden op www.lv.vlaanderen.be/crisismaatregelen/aardappelen.

Vergoeding per sierteeltgroep

Professionele siertelers die minstens 50% van hun omzet uit sierteeltproductie halen, komen in aanmerking voor een vergoeding als ze ten gevolge van de Covid-19 maatregelen in de periode 16 maart tot 30 mei 2020 per sierteeltgroep of teelt minimaal 30% (voor sierteeltgroepen/teelten van categorie A) of minimaal 50% (voor sierteeltgroepen/teelten van categorie B) omzetdaling hebben ten opzichte van dezelfde periode in 2017, 2018 en 2019.

De omzetdaling moet aantoonbaar zijn aan de hand van boekhoudkundige bewijsstukken.

De vergoeding wordt toegekend voor het areaal van de sierteeltgroep waarbinnen de individuele omzetdaling is geleden. De vergoeding wordt uitgedrukt in euro per are en ligt vast per sierteeltgroep (zie tabel).

tabelsierteelt_LenV

Bij het aanvraagformulier moeten ook één of meer bijlagen worden meegestuurd, afhankelijk van de teeltgroepen waarin de omzetdaling werd geleden. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en de bijlagen moeten via e-mail of aangetekende zending worden doorgestuurd naar de provinciale buitendienst van het departement Landbouw en Visserij. De uiterste indieningsdatum voor deze aanvraag is 11 september 2020.

Meer informatie over de voorwaarden en het formulier dat gebruikt moet worden voor deze aanvraag, is terug te vinden op www.lv.vlaanderen.be/crisismaatregelen/sierteelt.

Departement Landbouw en Visserij

Lees ook in Covid 19

Meer artikelen bekijken