Startpagina Covid 19

EMB wil de melkproductie minderen ten gevolge van de coronacrisis

Het coronavirus treft bijna elke markt, ook die van de zuivel. In veel gebieden is de verwerkings- en marktcapaciteit te laag om de nog hoge productie melk aan te kunnen, meldt de European Milk Board (EMB). De Europese Commissie zou volgens de organisatie van Europese melkveehouders snel moeten starten met een regeling om de productie te verminderen. Dit zou ook een economische crisis in de sector moeten voorkomen.

Leestijd : 3 min

Het EMB zag, net als ieder van ons, hoe het coronavirus ons leven overhoop haalde en dat nog steeds doet. Ook voor de zuivelsector kunnen de gevolgen groot zijn, als er niets verandert. Er is al een negatieve verandering aan de gang. De Global Dairy Trade (GDT) index deze week, na een gestage daling in de afgelopen weken, met 3,9% gedaald. De GDT is een veiling die elke 2 weken wordt georganiseerd door de Nieuw-Zeelandse zuivelcoöperatie Fonterra. Het is een wereldwijde benchmark voor de handel.

Ook op de Italiaanse melkmarkt is een aanzienlijke prijsdaling merkbaar, meldt de EMB. Daarnaast zijn de koersen voor melkproductentermijncontracten op de European Energy Exchange (EEX - Europese Energiebeurs) enorm gedaald. De contracten voor mei zijn met 5,7% gedaald naar 3.300 euro/ton.

In veel regio’s is momenteel de hoeveelheid geproduceerde melk op de boerderijen te hoog voor de bestaande verwerkings- en marktcapaciteit. De verspreiding van het coronavirus zorgt voor grote problemen op het gebied van inkoop en logistiek in de verwerkende industrie. Dit wordt volgens de organisatie nog verergerd door mogelijke personeelstekorten en de ineenstorting van de vraag naar bepaalde producten.

Voor een gezamenlijke aanpak

Sommige belanghebbenden reageerden al op deze dalende trends in de zuivelmarkt. Mila bijvoorbeeld, een alpenmelkfabriek in de Italiaanse regio Zuid-Tirol, vroeg onlangs hun producenten hun productievolumes aan te passen aan het melkaanbod. Met andere woorden, er moet minder melk worden geproduceerd.

Het EMB vindt echter dat in overleg moet worden gehandeld om problemen efficiënt aan te pakken. “Het is niet voldoende dat afzonderlijke regio's reageren of dat verschillende regio's of instellingen maatregelen nemen die onderling sterk verschillen. De maatregelen moeten op iedereen gericht zijn en brede steun krijgen. Individuele maatregelen kunnen onmogelijk tot zinvolle resultaten leiden.”

Anticrisismaatregelen op EU-niveau

Het EMB rekent op de EU om anticrisismaatregelen in de zuivelsector te verwezenlijken. De EU moet volgens het EMB ervoor zorgen dat de druk om een surplus aan melk te produceren vermindert. De Europese Commissie moet onmiddellijk beginnen met de voorbereiding van de invoering van een regeling voor vrijwillige volumevermindering, zoals voorzien in het Market Responsibility Programme (MRP - Programma voor Marktverantwoordelijkheid). Die volumereductie moet zo snel mogelijk worden geactiveerd, zodat landbouwers tezamen hun productievolume verminderen.

“Een dergelijk optreden, gecoördineerd op EU-niveau, kan dan de productievolumes aanpassen aan de huidige omstandigheden en kan de economische gevolgen onder controle houden. Als de landbouwproductie niet reageert, bestaat er een zeer groot risico dat de hele sector in de ergste crisis tot nu toe terechtkomt. Zelfs nadat de gevolgen van de Coronavirus-crisis voor de gezondheid zijn afgenomen, zal de economische terugval nog steeds grote schade aanrichten. In de grote crisis van 2016 is de vrijwillige productiebeperking te laat van start gegaan. Deze kritieke fout mag in de context van de huidige crisis niet worden herhaald. Want de landbouw en zijn producten zijn onmisbaar voor het levensonderhoud van alle EU-burgers.”

MRP - Programma voor Marktverantwoordelijkheid

Volgens het EMB is er adequate actie vereist bij ernstige gebeurtenissen, zoals de coronacrisis of de brexit. Het EMB doet daarom een dringend beroep op de beleidsmakers van de EU: “De lopende hervorming van het GLB moet worden gebruikt om de EU-noodreactie uit te rusten met de juiste instrumenten.” Hierbij wordt gedacht aan het MRP-instrument, een programma voor de Europese zuivelindustrie dat moet worden ingezet als er een onevenwicht in de markt dreigt.

MV naar EMB

Lees ook in Covid 19

Meer artikelen bekijken