Startpagina Covid 19

Uitstel verzamelaanvraag 2020 tot 15 mei

Het departement Landbouw en Visserij paste zijn werking ook aan door coronacrisis. Het departement maakte een overzicht. Belangrijk voor de land- en tuinbouwers is dat de uiterste indieningsdatum voor de verzamelaanvraag 2020 werd uitgesteld tot 15 mei.

Leestijd : 3 min

Door de strikte maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis werken ook de personeelsleden van het departement Landbouw en Visserij zo veel mogelijk van thuis uit.

Onze dienstverlening blijft gegarandeerd, maar om elk besmettingsrisico te vermijden werken we zo veel mogelijk digitaal. Poststukken worden dagelijks behandeld, maar we vragen begrip voor eventuele kleine vertragingen.

Kom niet naar de provinciale buitendiensten of het hoofdbestuur. Alle gebouwen van de Vlaamse overheid zijn sowieso gesloten voor externen.

Stel uw vragen in de eerste plaats via mail, indien dat echt niet lukt kan u ons telefonisch contacteren.

Dien uw aanvragen of documenten digitaal in, eventueel ingescand, maar dus niet op papier.

Uitstel verzamelaanvraag 2020

De uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag blijkt niet meer voor iedereen haalbaar, nu contact met anderen best zoveel mogelijk vermeden wordt. Er werd daarom besloten de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag 2020 uit te stellen tot 15 mei.

Dit betekent voor het activeren van betalingsrechten en voor aanvragen agromilieumaatregelen dat de percelen op 15 mei in gebruik moeten zijn bij de landbouwer. Landbouwers die dus al indienden met percelen die overgenomen worden voor 15 mei, kunnen deze dus niet meer gebruiken voor het activeren van betalingsrechten of voor aanvragen van agromilieu. Landbouwers en consulenten kunnen de datum uiteraard wel nog aanpassen met een wijziging op e-loket.

Daarnaast heeft dit ook gevolgen voor alle aanvragen die van de uiterste indieningsdatum afhankelijk zijn. Het departement Landbouw en Visserij heeft ze hieronder kort opgesomd. Voor deze verandert de uiterste datum ook naar 15 mei:

- Aanvragen premie jonge landbouwer

- Aanvragen brede weersverzekering

- Indienen overdracht van betalingsrechten

De vermindering met 1% per werkdag vertraging van alle rechtstreekse steunbedragen waarvoor de verzamelaanvraag dient als betalingsaanvraag, begint vanaf 16 mei in plaats van 1 mei. Na 9 juni is geen uitbetaling van steun meer mogelijk.

Voor alle data gerelateerd aan het Mestdecreet verwijzen we naar de website van de Vlaamse Land Maatschappij (VLM).

Landbouwers en consulenten kunnen in de fiche ‘Indienen en wijzigen van de verzamelaanvraag’ op de website www.vlaanderen.be/landbouw de aangepaste wijzigings- en indiendata raadplegen.

Zaadlabo Merelbeke

Het zaadlabo blijft operationeel, maar om de verplichte sociale afstand te respecteren wordt de bezetting in het labo beperkt.

De analysecapaciteit zal dus een stuk lager liggen waardoor de gemiddelde analysetermijn iets langer zal duren.

Bedrijfsbezoeken en controles

Bedrijfsbezoeken en controles worden tot een minimum beperkt. Er wordt op voorhand contact opgenomen met het bedrijf. We zetten zoveel mogelijk in op administratieve controle, maar controles op percelenblijven wel doorgaan. Niet-essentiële bedrijfsbezoeken of controles, bijvoorbeeld om informatie te verstrekken of andere, worden uitgesteld naar later.

Studiedagen en infosessies

Alle studiedagen worden geannuleerd. Zie het eerdere nieuwsbericht Departement Landbouw en Visserij annuleert studiedagen tot en met 19 april 2020

Contact

De contactgegevens blijven dezelfde: Contact Departement Landbouw en Visserij

Hoe u zichzelf en anderen kan beschermen vindt u op https://www.info-coronavirus.be/nl/.

De Vlaamse overheid neemt maatregelen om een mogelijke ontwrichting van de land- en tuinbouw op te vangen, onder meer de oprichting van een noodfonds en het uitstel van de uiterste indiendatum voor de verzamelaanvraag, zie Maatregelen land- en tuinbouw door coronacrisis.

Departement Landbouw en Visserij

Lees ook in Covid 19

Meer artikelen bekijken