Startpagina Covid 19

Hilde Vautmans (Open Vld): “Wacht niet met het activeren van crisismaatregelen voor landbouw”

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld, Renew Europe) roept Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski op tot het nemen van dringende maatregelen om de land- en tuinbouwsector te ondersteunen.

Leestijd : 2 min

Europees parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld, Renew Europe), lid van de landbouwcommissie van het Europees Parlement: “Onze landbouwers blijven dag en nacht werken om onze voedselvoorziening op pijl te houden, en dit in bijzonder moeilijke omstandigheden. Door het wegvallen van leveringen aan de horeca, vertragingen en verstoringen aan de grenzen, druk op de prijzen en het tekort aan werkkrachten, stevenen zij af op grote verliezen. Zeker wat betreft personeel zitten zij met de handen in het haar aangezien seizoensarbeiders ons land niet bereiken door reisbeperkingen.”

“Vele lidstaten kwamen al met nationale maatregelen ter ondersteuning van de land- en tuinbouw, maar het is cruciaal dat deze acties gecoördineerd worden op Europees niveau, en dit om een gelijk speelveld te garanderen. De Europese Commissie nam al enkele maatregelen, zoals het verlengen van de deadline voor het indienen van de aanvragen van GLB-betalingen, maar dat is ruim onvoldoende om de zware gevolgen van de Covid-19 crisis op te vangen. Om die reden hebben we landbouwcommissaris Wojciechowski met drang gevraagd onmiddellijke actie te ondernemen om de voedselproductie te kunnen garanderen.”, vervolgt Vautmans.

Samen met de Duitse Ulrike Müller, coördinator landbouw binnen Renew Europe, schreef Hilde Vautmans daarom een brief naar Europees landbouwcommissaris Wojciechowski. De brief werd ondertekend door de collega-parlementsleden van Renew Europe die in de landbouwcommissie zetelen.

“In de eerste plaats is het cruciaal om het functioneren van onze interne markt te garanderen. Voedselgerelateerde producten moeten aan de grenzen als prioritair beschouwd worden, en via green lanes een snelle doorgang krijgen. Verder is het aan de landbouwcommissaris om de mogelijkheden te onderzoeken om de toegang van seizoensarbeiders te vereenvoudigen, mits strikte naleving van de sanitaire voorschriften. Daarnaast dringen we er bij de Commissaris op aan om alle mogelijke crisismechanismes binnen het GLB te activeren, met inbegrip van de tuinbouwsector én met speciale aandacht voor bederfbare producten. Er zijn instrumenten voorzien in het GLB voor crisisperiodes. Het is aan de Commissie om nu te reageren en niet te wachten tot het te laat is.”, besluit Hilde Vautmans.

Corona op de Europese agenda

Deze namiddag bespreken de EU-landbouwminsters tijdens een videoconferentie van de Raad van ministers de impact van Covid-19 op de landbouw- en visserijsector. In een buitengewone plenaire sessie op donderdag (26 maart) zullen de europarlementsleden stemmen over een voorstel van de Europese Commissie dat lidstaten toelaat financiering te vragen uit het EU-solidariteitsfonds voor de strijd tegen Covid-19.

Lees ook in Covid 19

Meer artikelen bekijken