Startpagina Covid 19

EMB is tegen private opslag zonder vrijwillige productiebeperking

De Europese melkveehoudersorganisatie EMB vindt de ‘coronamaatregelen’ van de Europese Commissie onvoldoende. De Commissie zet in op gesubsidieerde private opslag van vooral melkpoeder, maar volgens de EMB heeft dit alleen zin in combinatie met op EU-niveau gecoördineerde vrijwillige productiebeperking. Private opslag kan overschotten niet voorkomen, aldus de EMB, en verlengt de duur van de crisis.

Leestijd : 2 min

De EMB vertegenwoordigt met name de meer activistisch ingestelde melkveehouders. De EMB stelt dat private opslag geen overschotten kan voorkomen. Verwerkte zuivel wordt al massaal opgeslagen omdat de zuivelbedrijven het niet kunnen verkopen. Het middel zou ook crises verlengen, omdat zodra prijzen opveren de opgeslagen partijen weer op de markt zullen komen. Hierdoor zal het prijsherstel eerst beperkt zijn.

De Commissie staat erkende brancheorganisaties ook toe om productie op de markt af te stemmen. Ze mogen productieafspraken maken die normaal gezien het mededingingsrecht niet toestaat. Ook dit tweede steunmiddel wordt door de EMB afgewezen als een middel dat in het verleden niet bleek te werken. In de vorige zuivelcrisis werd het tij pas gekeerd door vrijwillige productiebeperking, aldus de EMB.

Voorzitter Erwin Schöpges van de EMB, een landgenoot, stelt dat de private opslag onvoorwaardelijk gekoppeld moet worden aan een regeling voor vrijwillige productiebeperking. Maar de EMB vindt ook dat de private opslag qua tonnage moet worden beperkt. Voor melkpoeder zou een maximum van 45.000 ton moeten gelden, en voor boter 60.000 ton.

De vicepresident van de EMB, de Nederlandse Sieta van Keimpema, voorziet een dreigende ramp, ook omdat de Brexit binnen enkele maanden voor de deur staat. “Het is onbestaanbaar voor ons melkveehouders dat ze weer naar deze maatregelen grijpen. We hebben geen tijd te verliezen, in plaats daarvan moeten we nu de juiste weg naar stabiliteit inslaan.”

Jan Cees Bron

Lees ook in Covid 19

Meer artikelen bekijken