Startpagina Covid 19

Volume particuliere opslag in kader van coronacrisis bijna volledig opgebruikt

Europa stemde in met de particuliere opslag van een aantal landbouwproducten. In Vlaanderen waren er tot begin deze week aanvragen ingediend voor de particuliere opslag van boter en kaas. Het gaat in totaal om ruim 2.000 ton. “Hiermee is het contingent dat door Europa toegekend werd aan Vlaanderen bijna volledig opgebruikt”, zegt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits.

Leestijd : 3 min

De Europese commissie zette het licht op groen om Europese lidstaten de mogelijkheid te bieden hun landbouwers dit jaar eenmalig tot 5.000 euro uit het EU-fonds voor plattelandsontwikkeling te geven om eventuele verliezen als gevolg van de coronacrisis te compenseren. Voor kleine en middelgrote voedselverwerkende bedrijven gaat het om een bedrag tot 50.000 euro.

Bijkomende middelen

“Het gaat echter niet om bijkomende middelen maar wel om een deel van het eerder toegewezen bedrag aan de lidstaten vanuit het EU-landbouwfonds”, zegt Vlaams parlementslid Steven Coenegrachts (Open VLD). “Ik heb begrepen dat dat in het geval van Vlaanderen om zowat 20 miljoen euro zou gaan die dan vanuit de tweede pijler naar de eerste pijler zou worden overgeheveld.”

Het EU-voorstel doorloopt nu de normale, wetgevende procedure: zowel de Raad van Ministers als het Europees parlement moeten hun positie nog bepalen. Vervolgens moeten de 3 EU-instellingen tot een akkoord komen. Pas daarna kunnen de lidstaten de steunmaatregelen zelf inzetten. “Het toegelaten Europese budget is geplafonneerd op 1 procent van het totale budget aan Europese middelen in het Vlaams plattelandsprogramma”, stelt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits. “Voor Vlaanderen betekent dit maximum 3,84 miljoen euro aan Europese middelen.”

Als Vlaanderen van die maatregel gebruik maakt, moet nog worden voorzien in Vlaamse cofinanciering. “De verordening bepaalt een beperkt aantal voorwaarden.” Zo kan de steun gaan naar landbouwers of naar kmo’s die actief zijn in de verwerking, vermarkting of ontwikkeling van landbouwproducten. “De lidstaten moeten de steun toekennen aan de meest getroffen sectoren. Dit moet gebeuren op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria.” Lidstaten hebben vandaag nog heel wat vragen over dat voorstel.

Intussen is het sinds 7 mei mogelijk om de particuliere opslag van een aantal landbouwproducten te ondersteunen. Het gaat vandaag om rundsvlees, schapen- en geitenvlees, mager melkpoeder, boter en kaas. Op 12 mei waren voor in Vlaanderen voor de particuliere opslag van vlees en magere melkpoeder geen aanvragen ingediend. “Voor de particuliere opslag van boter zijn 6 aanvragen ingediend voor in totaal 1.190 ton”, zegt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits. “Voor de particuliere opslag van kaas zijn 4 aanvragen ingediend voor in totaal 873 ton. Hiermee is het contingent dat toegekend werd aan Vlaanderen bijna volledig opgebruikt. Het gaat dus snel.”

Ook voor varkenssector?

Verder kunnen binnen de sectoren aardappelen, sierteelt en zuivel tijdelijke afspraken worden gemaakt over onder meer de producten die uit de markt worden gehaald, de tijdelijke planning van de productie… Dat zijn zaken die in normale omstandigheden niet zijn toegelaten. “Deze afspraken kunnen worden gemaakt tussen landbouwers onderling, tussen landbouworganisaties, erkende producentenorganisaties of erkende brancheorganisaties. “Deze afspraken moeten wel worden gemeld aan het departement Landbouw & Visserij.” Tot vandaag werden daarover nog geen dossiers ontvangen.

Vlaanderen vraagt intussen een tweede steunpakket aan, onder meer voor de varkenssector. “Ook voor die sector is de private opslag beschikbaar.”

Lieven Vancoillie

Lees ook in Covid 19

Meer artikelen bekijken