Startpagina Groenten

Kwalitatieve groenteteelt met minder stikstofuitstoot

Een studie van ondermeer het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) toont aan dat er meer ambitieuze maximale bemestingsnormen en bemestingsadviezen voor sla, prei, spinazie, wortelen en spruiten, mogelijk zijn. En dit zonder dat de opbrengst voor de landbouwer en de kwaliteit van de groenten in het gedrang komt.

Leestijd : 2 min

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Joris Nachtergaele (N-VA), die Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir ondervroeg over de studie. “Ze zal de inzichten uit de studie meenemen bij de evaluatie van het zesde mestactieplan uiterlijk op 1 juli 2020 en doorgeven aan de bemestingsadviesdiensten, die de normen bepalen”.

Potentiële verlaging van bijna 500.000 kg stikstofuitstoot

Volgens Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir toont de studie van het ILVO aan dat o.a. een verlaagde basisbemesting mogelijk is voor een aantal belangrijke groenteteelten in Vlaanderen zonder kwaliteitsverlies. “Volgens de minister kan de optimale toepassing van deze resultaten leiden tot een verlaging van 9% van de maximale bemestingsruimte voor de groenteteelt ofwel een kleine 500.000 kg stikstofuitstoot”, bevestigt Vlaams parlementslid Joris Nachtergaele. “De kwaliteit van de teelten wordt volgens de studie gegarandeerd waardoor er geen inkomstenverlies is voor de landbouwer.”

Evaluatie MAP6 op basis van waterkwaliteit

Minister Zuhal Demir bevestigt dat haar bemestingsadviesdiensten deze studie zullen meenemen bij het bepalen van de normen. Uiterlijk op 1 juli 2020 staat er een evaluatie gepland van het zesde mestactieplan (MAP6) op basis van de resultaten van het onderzoek rond de Vlaamse waterkwaliteit. De waterkwaliteit moet beantwoorden aan de Europese en Vlaamse waterkwaliteitsdoelstellingen. Indien blijkt dat de Vlaamse waterkwaliteit niet beantwoordt aan de doelstellingen zullen ook de bemestingsnormen voor bovenstaande groenteteelten worden meegenomen bij een actieplan van de Vlaamse Regering.

“Voor mij blijft het in eerste instantie een prioriteit om de maximale bemestingsnormen en bemestingsadviezen te verlagen in samenspraak met de landbouwers, die momenteel zwaar getroffen zijn door de coronacrisis,” benadrukt Joris Nachtergaele. “We staan voor grote uitdagingen om de waterkwaliteit in Vlaanderen ook voor onze kinderen en kleinkinderen te waarborgen. We moeten dus ambitieus zijn. Als overheid die de regels oplegt – en soms verstrengt - moeten we evenwel ook de sector begeleiden in deze transitie naar minder stikstofuitstoot. Ik ben zeer tevreden dat minister Zuhal Demir deze overwegingen mee zal nemen in haar mestbeleid.”

Lees ook in Groenten

Vergelijking tussen zaai-, winter- en plantuien

Groenten De uienteelt groeit aan belang in België. Tijdens de studienamiddag ‘Uien telen in een veranderend klimaat’ van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij (ALZ) en Proefcentrum Groenteteelt (PCG) deden verschillende presentaties het verschil tussen zaai-, winter- en plantuien uit de doeken, zodat landbouwers een geïnformeerde keuze kunnen maken, met de steeds extremere weersomstandigheden in het achterhoofd.
Meer artikelen bekijken