N-VA vraagt meer prijstransparantie in supermarkten

Economie

De Commissie Landbouw in het Vlaams Parlement debatteerde woensdag 16 februari over de financiële druk op de landbouwers naar aanleiding van de prijsonderhandelingen in de West-Vlaamse groentensector. Vlaams Parlementslid Joris Nachtergaele (N-VA) lanceerde het voorstel om meer prijstransparantie in de supermarkten te bekomen, om zo de consument beter te informeren over de inkomsten van landbouwers. Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) is te vinden voor het voorstel.

Joris Relaes heeft enkele bemerkingen bij het Farm to Forkbeleid.

Joris Relaes (ILVO) over de Europese ambities: “Het programma had beter Fork to Farm geheten”

Economie

De Europese Commissie wil met de Green Deal een omslag maken naar een klimaatneutrale economie en samenleving. Met het bijbehorende ‘Farm to Fork’ programma worden de specifieke ambities uitgetekend voor de landbouw en voedingssector. Wat betekent dit in de praktijk? Joris Relaes, administrateur-generaal van het ILVO, gaf zijn uiteenzetting op Interpom vorig jaar: “Er is nog veel onduidelijkheid over percentages en termijnen, maar de richting is duidelijk.”

Onder meer bij de teelt en verwerking van fruit en groenten spelen seizoensarbeiders een cruciale rol.

Medische controle seizoensarbeiders bijzonder laag

Actueel

Hoewel het verplicht is, gaat slechts een heel klein percentage van de seizoenarbeiders op medische controle bij de arbeidsarts van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V), bevoegd voor Landbouw én Werk, werkt ook aan betere werkomstandigheden voor seizoensarbeiders.

De zuivelprijsindex van de FAO steeg met 2,4%, de 5de maandelijkse stijging op rij, waarbij de sterkste stijgingen werden genoteerd voor magere melkpoeder en boter.

Wereldwijde voedselprijzen stijgen in januari

Meest recent

De graadmeter voor de wereldvoedselprijzen is in januari gestegen, grotendeels door aanbodbeperkingen voor plantaardige oliën, meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO).

Aardappeltelers rekenen maar beter eens hun teeltkost uit alvorens contracten te ondertekenen.

Zijn betere contractprijzen voor aardappelen voldoende?

Akkerbouw

De NEPG, de vereniging van Noord-West-Europese aardappeltelers uit België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, haalt in een mededeling eind januari aan dat de kosten voor de aardappelteler enorm gestegen zijn, maar ook dat ‘aardappelland’ soms moeilijk te vinden is.

Door de milde melkaanvoer zijn er hoge prijzen van zuivelgrondstoffen.

Milde melkaanvoer zorgt voor huidige recordprijs

Actueel

Expert Raf Beyers analyseert ook elke maand de internationale zuivelmarkten. “In Europa blijft de aanvoer van melk sinds september achter en de VS melkt sinds september ongeveer evenveel als tijdens het verleden seizoen. Het is ook deze milde aanvoer die de huidige recordprijzen van zuivelgrondstoffen verklaart.”

De gouden raad in deze tijden is genoeg voorraad hebben. Het blijkt alvast een stimulans voor verkoop te zijn.

Aangetrokken tractorverkoop in 2021

Mechanisatie

We hebben cijfers kunnen verzamelen over de tractorverkoop in België voor het voorbije jaar 2021. Kort gesteld: ligt deze hoger dan het jaar voordien. Maar ook hier moeten we melden dat corona invloed heeft.

Wereldwijd blijven de tarweprijzen hoog.

Aanhoudend hoge prijs voor tarwe wereldwijd

Actueel

Hoe evolueren de prijzen van de grondstoffen (koolzaad, soja, maïs en tarwe) op de internationale markten? Ook deze maand geeft Raf Beyers, adviseur bedrijfsontwikkeling en risk management bij United Experts, een interessant overzicht.

Iscal vraagt de planters vertrouwen te hebben in de (volatiele) suikermarkt. CoCo Vlaanderen vraagt Iscal vertrouwen te hebben in het  (volatiele) rendement van de teelt.

Suikerbietprijstabel van Iscal blijft ongewijzigd

Bieten

De suikermarkt ‘oogt’ goed, maar garanties op een goede suikerbietprijs kunnen er niet (of nooit) gegeven worden. Toch worden de planters door Iscal, de suikerfabriek van Fontenoy, aangemoedigd om de uitzaai 2022 te plannen op basis van een vooruitzicht op een suikerbietprijs van 39 euro per ton.

De Hoogstraatse aardbeien deden het in volume zeer goed, met in totaal 32,8 miljoen kg, of 600 ton meer dan in 2020. De prijsvorming was dan weer grillig, met afwisselend pieken en dalen.

Derde omzetrecord op rij voor Coöperatie Hoogstraten ondanks pandemie

Actueel

De Coöperatie Hoogstraten heeft in 2021 een productomzet van 302 miljoen euro gehaald. Dat meldt de groenten- en fruitveiling woensdag. Dat bedrag is goed voor een derde recordjaar op rij, al was 2021 volgens de Coöperatie ook een onstabiel jaar.

Op 14 januari was er geen Belgapomprijs voor Bintje.

Geen Belgapomnotering voor Bintje

Akkerbouw

De Belgapomprijs van vrijdag 14 januari bedraagt voor Fontane en Challenger 150 euro/ton (zonder btw). Voor Bintje is er geen notering wegens een gebrek aan transacties.

Voor het hele jaar 2021 bereikte de FAO-index van de graanprijzen echter zijn hoogste jaarniveau sinds 2012 en lag hij gemiddeld 27,2% hoger dan in 2020.

Wereldvoedselprijzen zijn in december 2021 licht gedaald

Actueel

De wereldvoedselprijzen zijn in december licht gedaald doordat de internationale prijzen voor plantaardige oliën en suiker aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van de eerder hoge niveaus, meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties.

Van 1 februari tot en met 31 juli dienden 18 bedrijven een aanvraag in.

Slechts 3 voedingsbedrijven dienden een aanvraag in voor de Brexit-veerkrachtsubsidie

Economie

Heel wat bedrijven zijn getroffen door de Brexit, niet in het minst kmo’s. Wie zich heroriënteerde, kon een beroep doen op een Brexit-veerkrachtsubsidie. In 6 maanden werden 12 aanvragen aanvaard, 3 daarvan kwamen van kmo’s uit de voedingssector.

In 2021 bleef het hoge niveau van varkensslacht in België aanzienlijk.

Slachtcijfers 2021: Varkensslachterij op volle toeren, rust aan het runderenfront

Varkens

De Belgische slachtsector heeft na een roerig 2020 een zo mogelijk nog hectischer 2021 achter de rug. De varkensslachterij heeft, soms tegen heug en meug, zeer veel dieren verwerkt. In de rundveesegmenten is minder volume omgegaan, met misschien een uitzondering voor de kalveren. Hieronder een terugblik met accent op de slachterij van varkens en runderen.

Vanaf 1 januari 2022 wijzigen de Britse invoermodellen.

Vanaf 1 januari scherpere regels voor uitvoer plantaardige en dierlijke producten naar VK

Economie

Vanaf 1 januari werden een aantal nieuwe maatregelen van kracht met betrekking tot goederenexport naar het Verenigd Koninkrijk, ook voor alle producten van plantaardige of dierlijke oorsprong. Dat meldt Flanders Investment & Trade (FIT), dat onderstreept dat de impact hiervan nog moeilijk in te schatten is.

Duitse landbouwmachineproducenten hebben er een goed jaar opzitten.

Duitse productie van landbouwmachines boomt

Nieuws van maatschappijen

De Duitse sectorvereniging VDMA (landbouwmachine-associatie) verwacht dat de verkoop van Duitse landbouwmachines is gestegen met 14 % in het voorbije jaar 2021. "Dit betekent dat we voor het eerst een productiewaarde hebben van meer dan 10 miljard euro in Duitsland. Op Europees en mondiaal niveau vertoont de industrie een vergelijkbaar hoog niveau van groei met een stijgingspercentage van respectievelijk 10 en 12 %", zegt VDMA-directeur Dr. Bernd Scherer.

De eerste jaarhelft van 2021 liet een goede tractorverkoop zien.

Eerste semester van 2021 bevestigt herstel in tractorverkoop

Mechanisatie

Volgens cijfers van de verschillende nationale autoriteiten werden in de eerste 6 maanden van 2021 in heel Europa zo'n 115.146 tractoren geregistreerd. Van deze registraties waren 32.353 tractoren met een vermogen onder of van 50 pk (37kW). Boven deze vermogensgrens werden er 82.793 stuks geregistreerd.

De heropleving van de textielindustrie in de eerste jaarhelft van 2021, wordt terug geïmpacteerd door de coronacrisis.

Verkoopprijzen voor lange vezel blijven beter dan de korte vezel op de vlasmarkt

Akkerbouw

Het Algemeen Belgisch Vlasverbond (ABV) meldt in zijn marktbericht van eind december dat ze merken dat de 4de Corona-golf momenteel in alle hevigheid woedt. Dat heeft (zeker ook in Europa) terug een belangrijke impact op onze economische structuren en de diverse waardeketens.

De ecocheques kunnen enkel worden gebruikt bij verkopers die het erkende logo ‘Recht van bij de boer’ hebben.

Ecocheques ook bruikbaar in boerderijwinkel of op de markt

Economie

Ecocheques kunnen vanaf 1 januari 2022 ook gebruikt worden om producten van de lokale landbouwer te kopen, in de boerderijwinkel of op de lokale markt. Dat hebben de sociale partners beslist in de Nationale Arbeidsraad.

De tegenvallende oogst van koolzaad in Canada laat zich voelen in beperkte importcijfers in Europa.

Internationale markten: de prijzen koolzaad, soja, maïs en tarwe doorgelicht

Actueel

Voor de laatste keer dit jaar analyseert Raf Beyers, adviseur bedrijfsontwikkeling en risico- management bij de Milk Trading Company (DLV), de markten van koolzaad, soja, maïs en tarwe.

De Belgapomnotering wijzigde niet op 24 december 2021.

Ongewijzigde Belgapomnotering

Akkerbouw

Net als vorige weken noteerde Belgapom, vandaag 24 december, een prijs van 130 euro/ton (zonder btw) voor de variëteiten Fontane en Challenger. Voor Bintje bedraagt de prijs zonder btw 150 euro/ton.

Momenteel is de vraag naar stikstofhoudende meststoffen groter dan het aanbod.  Deze situatie kan tot het voorjaar blijven duren.

Hoe valt de prijsstijging van stikstofhoudende meststoffen te verklaren?

Akkerbouw

“De kunstmestmarkt draait door...”, horen we zeggen. En het is waar: magazijnen raken leeg, prijzen stijgen, leveringen lopen vertraging op ... Hoe verklaar je deze situatie? Blijft dit duren?

Anthony Botelberge, CEO van Frigilunch, is de nieuwe voorzitter van Fevia, de koepel van Belgische voedingsbedrijven.

Explosie van kosten duwt Belgische voedingsindustrie in een bijzonder turbulente periode

Actueel

Het zijn zware tijden voor iedereen, ook de Belgische voedingsindustrie zit in een turbulente periode. Ondanks alles draagt de sector bij aan een duurzaam voedingssysteem met kwalitatieve voeding en dranken. “Dat kan alleen als de consument een correcte prijs betaalt”, zegt Fevia-voorzitter Anthony Botelberge.

Jasmine Versyck en Hanna Van Renterghem van de B2BE-facilitator, die werkt rond  bio-economie in Vlaanderen.

B2BE-Facilitator brengt alle actoren bijeen rond innovaties in de bio-economie

Actueel

Vlaanderen wil op het vlak van bio-economie een versnelling hoger schakelen en daarin zal de B2BE-Facilitator een centrale rol spelen. “Uit veldonderzoek blijkt dat de interesse bij alle actoren, zowel landbouwers als industrie, bijzonder groot is. Er bestaat tussen beide echter nog een kloof die we willen dichten”, stellen Jasmine Versyck en Hanna Van Renterghem van de B2BE-Facilitator. Onbekend is ook hier nog vaak onbemind.

Vooral de export naar Angelsaksische landen doet het goed.

Franse champagnesector voorziet dit jaar een recordomzet

Economie

De champagnesector in Frankrijk voorziet in een recordomzet in 2021. Enerzijds hebben heel wat professionelen hun voorraad na de coronacrisis weer aangevuld. En ook bij de particulieren is de vraag naar deze feestdrank erg hoog. De sector is wel ongerust over het effect van de nieuwe coronavariant Omikron.