Wat valt er al te leren op de proefhoeve in Bottelare?

Maïs

De proefhoeve in Bottelare staat dicht bij de praktijk. Ze neemt bijvoorbeeld deel aan de klassieke rassenproeven, en test via projecten bijvoorbeeld ook groenbedekkers en alternatieve granen uit. Op de conclusies van de proeven is het nog even wachten, maar de ontwikkelingen in het veld zijn alvast interessant, zeker gezien de recente droogte.

Het grootste gevaar op schade door bladluizen is geweken.

Gevaar bladluizen geweken

Maïs

De bladluizendruk in de maïs blijft dit jaar zeer laag. Op de meeste telplaatsen vinden we nog steeds weinig of geen bladluizen.

Door het droge voorjaar was en is nog steeds de onkruidbestrijding in vele teelten niet eenvoudig.

Onkruidbestrijding door de droogte in de problemen

Akkerbouw

De droogte maakt de onkruidbestrijding in veel teelten niet eenvoudig. We bespreken de situatie voor de verschillende teelten.

SONY DSC

LCV reikt tips aan voor een geslaagde maïsteelt

Actueel

De maïsrassen zijn gekozen en daarmee wordt er stilaan weer gedacht aan maïs zaaien. Vooraleer van start te gaan in het veld, is het nuttig om even aandacht te besteden aan de teeltvoorbereiding. In het voorjaar wordt immers de basis gelegd voor het slagen van de teelt.

Tijdens de presentatie van LCV Actueel werd dieper ingegaan op technieken om maïs te telen.

Nieuwere teelttechnieken voor maïs?

Actueel

Tijdens diverse afgelopen wintervergaderingen stonden medewerkers van het Landbouwcentrum Voedergewassen stil bij wat 2016 ons gebracht heeft en wat we eruit kunnen leren voor dit jaar. Bijzondere aandacht was er voor nieuwe teelttechnieken voor maïs, al kunnen we het soms ook een hernieuwde belangstelling noemen voor bepaalde thema’s.

Gentse wetenschappers ontdekken gen dat zaadopbrengst maïs verhoogt

Maïs

Wetenschappers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en de Universiteit Gent hebben een gen (PLA1) ontdekt dat de plantengroei en zaadopbrengst in maïshybriden sterk verhoogt. De resultaten van de serre- en veldproeven worden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications, meldt VIB-UGent.

Figuur 1: een heterogeen maïsperceel.

Hogere oogstzekerheid en besparing op kunstmest door doorbreken maïsmonocultuur

Actueel

Heterogene maïspercelen en onregelmatige opbrengsten zijn de jongste jaren een steeds vaker voorkomend probleem, in het bijzonder bij snijmaïs geteeld in monocultuur. Een goed uitgekiende gewasrotatie zorgt ervoor dat een stabiele en hoge opbrengst gehaald kan worden onder een lager bemestingsniveau.

Met een meettoestel mat Jolien Swanckaert hoeveel CO
2
 in een blad ging, en hoeveel eruit. Op die manier werd duidelijk hoeveel CO
2
 opgenomen werd.

Staygreen moet je goed begrijpen

Maïs

In de handel van maïsrassen wordt ‘Staygreen’ heel vaak gebruikt. Het idee is duidelijk: een groene plant leeft, blijft gezond en produceert nog suikers en dus ook nog voedingsstoffen voor in de maïskuil. “Klopt zeker niet helemaal”, aldus Jolien Swanckaert, die staygreen in haar doctoraat van dichterbij bekeek. Maar dat de staygreen die we zien helemaal niets doet met een plant, dat is ook niet waar.

Snijmaïsopbrengst, duidelijk lager dit jaar

Maïs

Afgelopen voorjaar werd al duidelijk dat we geen normaal maïsteeltseizoen zouden kennen in 2016. Het voorjaar was zeer nat en werd opgevolgd door een warme, droge (na)zomer. Voor de teelt van snijmaïs betekende dit snel dat het rendement lager zou liggen. Nu dezer dagen overal in Vlaanderen gehakseld wordt, kan men de vrees van afgelopen voorjaar alleen maar bevestigen.