Startpagina Maïs

Maïs

Maïs

"Wetenschap moet ggo-beleid bepalen" (Vautmans)

Maïs Open Vld-europarlementslid Hilde Vautmans betreurt de uitspraak van het Europees Hof van Justitie over nieuwe ggo-technieken. Zij vindt dat het beleid rond ggo's "te veel bepaald wordt door vooroordelen in plaats van door de wetenschap."
Meest recent Bekijk al het nieuws >

Abonneer u

Ontvang uw wekelijkse krant Landbouwleven, 24 uur per dag toegang tot de digitale editie en exclusieve voordelen.

Ik abonneer me

Na een droge start, vaak bevredigende rendementen in de maïsteelt

Het maïsteeltjaar startte vroeg in 2017 in droge omstandigheden die tijdens het voorjaar alsmaar droger werden. Dit gaf een klein probleem naar de opkomst, maar een groter probleem naar de onkruidbestrijding. Op het einde van de rit werden bij de oogst toch bevredigende rendementen genoteerd.

Toenemende bodemverdichting bedreigt Tsjechische opbrengsten

Het grootste probleem in de Tsjechische landbouw is het verlies aan opbrengst door een toenemende bodemverdichting. Grote landbouwcoöperaties bewerken er hun uitgestrekte velden met zware machines. Om dit te kenteren kijkt de Tsjechische academische wereld naar precisielandbouw. Ook machinebouwers denken mee.

Limagrain: Huidige evolutie richting ‘beren van maïs’

Op het proefveld van Limagrain in Otegem, West-Vlaanderen proberen maïs, voederbieten en groenbedekkers ondanks het herfstige weer nog zo veel mogelijk droge stof op te bouwen. Naast het veld rapporteerde Limagrain nog over de biologische maïscoating TSSV-2, de verdiensten van veldbonen en de meest geschikte wintergranen voor komend seizoen.

Meest gelezen

Wat valt er al te leren op de proefhoeve in Bottelare?

De proefhoeve in Bottelare staat dicht bij de praktijk. Ze neemt bijvoorbeeld deel aan de klassieke rassenproeven, en test via projecten bijvoorbeeld ook groenbedekkers en alternatieve granen uit. Op de conclusies van de proeven is het nog even wachten, maar de ontwikkelingen in het veld zijn alvast interessant, zeker gezien de recente droogte.

Gevaar bladluizen geweken

De bladluizendruk in de maïs blijft dit jaar zeer laag. Op de meeste telplaatsen vinden we nog steeds weinig of geen bladluizen.

LCV reikt tips aan voor een geslaagde maïsteelt

De maïsrassen zijn gekozen en daarmee wordt er stilaan weer gedacht aan maïs zaaien. Vooraleer van start te gaan in het veld, is het nuttig om even aandacht te besteden aan de teeltvoorbereiding. In het voorjaar wordt immers de basis gelegd voor het slagen van de teelt.

Nieuwere teelttechnieken voor maïs?

Tijdens diverse afgelopen wintervergaderingen stonden medewerkers van het Landbouwcentrum Voedergewassen stil bij wat 2016 ons gebracht heeft en wat we eruit kunnen leren voor dit jaar. Bijzondere aandacht was er voor nieuwe teelttechnieken voor maïs, al kunnen we het soms ook een hernieuwde belangstelling noemen voor bepaalde thema’s.