Demonstratie tijdens Werktuigendagen: Waarmee rekening houden bij onderzaai van gras bij maïs?

Maïs

Op 9 augustus organiseerde B3W, de Begeleidingsdienst voor een Betere Bodem- en Waterkwaliteit, een thematisch uitwisselingsmoment rond de onderzaai van gras bij maïs. Wat zijn de voor- en nadelen, hoe pas je het principe van onderzaai het best toe en waar houd je het best rekening mee? Akkerbouwer Bernard Janssen uit Bree deelde enthousiast zijn ervaringen.

Staalname geeft aan dat we nog (minstens) een tweetal weken verwijderd zijn van de eerste hakselrijpe percelen.

Eerste versnelling in de afrijping van de maïs

Maïs

De afgelopen week werden opnieuw maïsmonsters genomen in kader van het proefveldnetwerk van het LCV (Landbouwcentrum Voedergewassen) voor de opvolging van de afrijping van de snijmaïs. De zachte temperaturen en de droge weersomstandigheden van de periode in de aanloop naar de bemonstering op donderdag waren gunstig voor de ontwikkeling van de maïsplanten.

Op heel wat plaatsen in ons land werd eind augustus en zelfs begin september nog wintertarwe geoogst.

Graankwaliteit sterk beïnvloed door weersomstandigheden

Granen

Er werd dit jaarin ons land duidelijk meer voor granen geopteerd en minder voor bieten, lijnzaad en koolzaad. Maar het weer was een grote spelbreker voor de kwaliteit van de granen. Ook elders in Europa en de wereld speelde het weer een grote rol op de opbrengst. De federatie van de Belgische graanhandel, Fegra, maakte een seizoensoverzicht.

Welk effect hadden droogte en hoge temperaturen op kuilmaïs? Help mee informatie vergaren en vul de enquête in.

Enquête: Hittestress bij maïskuilen

Maïs

Ben je landbouwer, loonwerker of veevoeradviseur? Dan kan je meewerken aan het verbeteren van de bewaring van kuilmaïs, door een enquête in te vullen.

Publireportage

Late zaai? Zaai dan tijdig rijpe maïs!

KWS

KWS

Groenbedekkers uitzaaien na maïs zorgt niet per se voor een nitraatresidu binnen de normen.

Groenbedekkers inzaaien na maïs: zelfs dan moeilijk binnen normen nitraatresidu te blijven

Maïs

In het kader van het CVBB werden in 2020 op 3 locaties verschillende groenbedekkers gezaaid na de maïsoogst. Hierbij zijn er een aantal zaken die bevestigd worden door proeven in het verleden. Zo is er niet één groenbedekker of mengsel van groenbedekkers dat in alle situaties kan zorgen voor een nitraatresidu dat binnen de normen ligt.

Een gelijktijdige zaai en onderzaai van groenbedekkers kan je doen omdat er geen invloed is van de rassenkeuze van maïs.

Tijdstip inzaai groenbedekkers beïnvloedt opbrengst maïs

Maïs

Groenbedekkers hebben heel wat voordelen, zoals het aanbrengen van extra organische stof in de bodem. Het tijdstip van inzaaien is echter van belang voor het welslagen van de teelt. LCV-onderzoeker Gert Van de Ven: “Gelijktijdige zaai of onderzaai heeft voordelen naar nitraatresidu toe.”

Publireportage

Het ideale moment om de Snelle Lente Rogge te bemesten komt eraan

KWS

KWS

Bemest nu snel bij om opbrengst en kwaliteit te halen

Waarom stoppen met het telen van maïs?

Publireportage

KWS

KWS

In deze tijd van het jaar wordt er altijd veel geschreven over maïs. En terecht. Maïs is na gras het grootste gewas.

Er wordt 1 nieuw korrelmaïsras aan de Belgische rassenlijst toegevoegd.

Nieuw korrelmaïsras op de Belgische rassenlijst

Actueel

Aan de Belgische rassenlijst wordt dit jaar 1 nieuw korrelmaïsras toegevoegd.

De proeven werden aangelegd in 6 centra met verschillende bodemtypes

Vier nieuwe kuilmaïsrassen op de Belgische rassenlijst

Actueel

Dit jaar worden 4 nieuwe kuilmaïsrassen toegevoegd aan de Belgische rassenlijst.

KWS wil de veehouder niet alleen verder helpen met de rassenkeuze en teelt, maar ook met de optimalisatei van het voeder.

Haal het maximale van je eigen bodem

Nieuws van maatschappijen

Zaadveredelingsbedrijf KWS wil de veehouder meer en meer ook na de zaadkeuze en de maïsteelt begeleiden. “De boer moet het maximale uit het beste genetische product kunnen halen. We verleggen onze focus daarom deels richting het voeder. Op die manier streven we samen naar een economisch en ecologisch haalbare voerkost van 10 cent/l melk”, aldus Jan Bakker, directeur KWS Benelux.

Maïs is het derde belangrijkste exportproduct van Argentinië.

Argentijnse boeren protesteren tegen exportbeperkingen op maïs

Actueel

Uit protest tegen de exportbeperkingen op maïs leggen de Argentijnse boeren drie dagen lang het werk neer. Van maandag tot en met woensdag weigeren de boeren graan te verkopen.

Mycotoxines zijn natuurlijke toxines, reeds aanwezig vóór de oogsttijd.

Laag gehalte mycotoxines in maïsoogst 2020

Actueel

Het mycotoxinegehalte in de maïsoogst is dit jaar weer laag. Fegra en BFA, de Belgische federaties van respectievelijk de graanhandel en diervoeders, voerden ook dit jaar een gerichte monitoring uit om de aanwezigheid van mycotoxines in maïs na de oogst te bepalen.

Men zoekt deelnemers met maïs in gebiedstype 2 of 3.

Deelnemers gezocht: vergelijk groenbedekkers na maïs

Maïs

Hooibeekhoeve en de andere partners van het demoproject ‘Functioneel inzetten van groenbedekkers bij maïs’ zoeken nog extra deelnemers in de provincie Antwerpen. Zie jij het zitten om op jouw percelen de vergelijking te maken tussen 2 groenbedekkers? Reageer dan voor 10 oktober op deze oproep!

Oogsten bij een gepast drogestofpercentage is noodzakelijk voor een goede conservering.

Opletten met mycotoxines in melkveerantsoenen

Melkvee

Schimmelvorming in ruwvoerkuilen is een veelvoorkomend probleem in de melkveesector. Schimmel in het voer haalt de smakelijkheid en de voederwaarde van het rantsoen sterk naar beneden. Erger wordt het probleem wanneer deze schimmels ook nog mycotoxinen produceren. Ze zijn namelijk verantwoordelijk voor een heleboel gezondheidsproblemen en productieverliezen wanneer ze via het voer bij de koeien terechtkomen.

Net als in de voorgaande jaren rijpte de maïs sneller af dan verwacht.

Afrijping maïs gaat te snel

Maïs

Zoals voorspeld zorgden de droge bodem in combinatie met extreem hoge temperaturen voor een – op sommige plaatsen ongeziene – afrijping van de maïs. Twee weken na elkaar zien we een stijging van het drogestofgehalte van gemiddeld 5%. Op de Kempense locaties zien we de snelste vooruitgang, met een ongeziene uitschieter van wel 10% per week in Hoogstraten.

De warme, zomerse week zal ongetwijfeld de afrijping nog in een stroomversnelling brengen. Er zal overal volop worden gehakseld.

Maïs op meeste locaties oogstklaar

Maïs

De afgelopen week liet de mais een stijging van 5% in drogestofgehalte zien.

In de praktijk zien we nog maar weinig hakselaars uitrijden terwijl er nu toch al heel wat percelen in een oogstrijp stadium zitten.

Maïs rijpt aan normaal tempo verder af

Maïs

Ook de afgelopen week werden in het LCV-netwerk weer heel wat drogestofbepalingen uitgevoerd. Met een gemiddelde verhoging van 2,2% droge stof tijdens de afgelopen week mogen we stellen dat de maïs in een normaal tempo verder afrijpt.

Om een goed beeld te hebben van de toestand op je velden heeft het zeker zin om wat tijd te nemen om door een aantal velden te lopen.

Ondanks de regen rijpt maïs snel verder af

Maïs

De metingen kwamen deze week op kruissnelheid. Op 16 locaties werd van 4 maïsrassen uit verschillende vroegrijpheidsklasses het drogestofgehalte bepaald. Met een gemiddelde van 3,2% verhoging in droge stof de afgelopen week mogen we stellen dat de maïs, ondanks de regen, in sneltempo verder afrijpt. Vergeleken met vorig jaar liggen de drogestofgehaltes gemiddeld zo’n 1,5 % hoger.

Om de opkomst van maïs zo efficiënt en uniform mogelijk te laten verlopen, zoekt het LCV in een project naar oplossingen voor het wegvallen van zaaizaadontsmettingen.

Zonder zaaizaadontsmettingsmiddelen in maïs: wat nu?

Maïs

Het is al enkele jaren een trend dat de landbouw het met minder fytomiddelen moet stellen. Dat is ook het geval in de maïsteelt. Mesurol (methiocarb) en TMTD (thiram) zijn weggevallen als het om zaaizaadontsmettingen gaat. Het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV) zoekt naar alternatieven voor de weggevallen middelen. Bovendien zal er meer aandacht naar teelttechniek moeten gaan. Het LCV legde hieromtrent proefvelden aan en wist ons alvast enkele resultaten te melden.

In 2017 werd minder onkruid gespot waar vruchtwisseling werd toegepast.

Monocultuur maïs doorbreken loont

Maïs

Uit een vruchtwisselingsproef van de Hooibeekhoeve, die nog steeds loopt, blijken de resultaten positief. Het doorbreken van de monocultuur maïs levert minder onkruiden op, en de eerste resultaten duiden ook op een hogere opbrengst.

De maïsvariëteiten die in het proefveld worden uitgetest gaven veelbelovende resultaten in de serre, zegt het VIB.

VIB start veldproef met maïsvariëteit die beter bestand is tegen droogte

Maïs

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) start donderdag in het Oost-Vlaamse Wetteren met een veldproef met een genetisch gewijzigde maïsvariëteit die beter aangepast is aan de droogte. "De noodzakelijke transitie naar een klimaat-aangepaste landbouw omvat, naast het toepassen van nieuwe technieken en een beter beheer van de bodem, ook de teelt van robuuste, meer droogtebestendige gewassen", zegt het VIB.

Aardappelopslag wordt goed bestreden in het ‘10 tot 15 cm stadium’ van de meest ontwikkelde aardappelplanten.

Tegen doorlevende onkruiden zijn er efficiënte oplossingen, maar geen innovaties

Maïs

Haagwinde, knolcyperus en aardappel-, witloof- en cichoreiopslag zijn zaken die je ook liever niet ziet in je maïsveld. Ook hiervoor zijn er oplossingen op de markt. Er zijn echter ook nieuwe uitdagingen. De komst van sulfonylurea-resistent raaigras in enkele percelen bezorgt landbouwers wat kopzorgen.

Laat je veld er proper en gezond bij staan met behulp van de juiste behandelingen, rekening houdend met de dosissen.

In maïs: een succesvolle naopkomstbehandeling door kennis van flora en middelen

Maïs

Als we echt goed voorbereid willen zijn en een goede maïsoogst willen bereiken, is een doordachte naopkomstbehandeling van belang. Weet welke onkruiden er in je veld staan, of je wil behandelen met terbutylazine of niet, en stel zo je schema’s samen met respect voor het ontwikkelingsstadium van de maïs.