Ondanks de regen rijpt maïs snel verder af

Maïs

De metingen kwamen deze week op kruissnelheid. Op 16 locaties werd van 4 maïsrassen uit verschillende vroegrijpheidsklasses het drogestofgehalte bepaald. Met een gemiddelde van 3,2% verhoging in droge stof de afgelopen week mogen we stellen dat de maïs, ondanks de regen, in sneltempo verder afrijpt. Vergeleken met vorig jaar liggen de drogestofgehaltes gemiddeld zo’n 1,5 % hoger.

Om de opkomst van maïs zo efficiënt en uniform mogelijk te laten verlopen, zoekt het LCV in een project naar oplossingen voor het wegvallen van zaaizaadontsmettingen.

Zonder zaaizaadontsmettingsmiddelen in maïs: wat nu?

Maïs

Het is al enkele jaren een trend dat de landbouw het met minder fytomiddelen moet stellen. Dat is ook het geval in de maïsteelt. Mesurol (methiocarb) en TMTD (thiram) zijn weggevallen als het om zaaizaadontsmettingen gaat. Het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV) zoekt naar alternatieven voor de weggevallen middelen. Bovendien zal er meer aandacht naar teelttechniek moeten gaan. Het LCV legde hieromtrent proefvelden aan en wist ons alvast enkele resultaten te melden.

In 2017 werd minder onkruid gespot waar vruchtwisseling werd toegepast.

Monocultuur maïs doorbreken loont

Maïs

Uit een vruchtwisselingsproef van de Hooibeekhoeve, die nog steeds loopt, blijken de resultaten positief. Het doorbreken van de monocultuur maïs levert minder onkruiden op, en de eerste resultaten duiden ook op een hogere opbrengst.

De maïsvariëteiten die in het proefveld worden uitgetest gaven veelbelovende resultaten in de serre, zegt het VIB.

VIB start veldproef met maïsvariëteit die beter bestand is tegen droogte

Maïs

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) start donderdag in het Oost-Vlaamse Wetteren met een veldproef met een genetisch gewijzigde maïsvariëteit die beter aangepast is aan de droogte. "De noodzakelijke transitie naar een klimaat-aangepaste landbouw omvat, naast het toepassen van nieuwe technieken en een beter beheer van de bodem, ook de teelt van robuuste, meer droogtebestendige gewassen", zegt het VIB.

Aardappelopslag wordt goed bestreden in het ‘10 tot 15 cm stadium’ van de meest ontwikkelde aardappelplanten.

Tegen doorlevende onkruiden zijn er efficiënte oplossingen, maar geen innovaties

Maïs

Haagwinde, knolcyperus en aardappel-, witloof- en cichoreiopslag zijn zaken die je ook liever niet ziet in je maïsveld. Ook hiervoor zijn er oplossingen op de markt. Er zijn echter ook nieuwe uitdagingen. De komst van sulfonylurea-resistent raaigras in enkele percelen bezorgt landbouwers wat kopzorgen.

Laat je veld er proper en gezond bij staan met behulp van de juiste behandelingen, rekening houdend met de dosissen.

In maïs: een succesvolle naopkomstbehandeling door kennis van flora en middelen

Maïs

Als we echt goed voorbereid willen zijn en een goede maïsoogst willen bereiken, is een doordachte naopkomstbehandeling van belang. Weet welke onkruiden er in je veld staan, of je wil behandelen met terbutylazine of niet, en stel zo je schema’s samen met respect voor het ontwikkelingsstadium van de maïs.

Onderzoekscentra buigen zich reeds meerdere jaren over de bestrijding van knolcyperus, die sterk bemoeilijkt wordt door het snelle vermeerderingsvermogen en algemene gesteldheid van de plant.

Knolcyperus correct aanpakken

Maïs

Knolcyperus is sinds de jaren 80 Vlaanderen binnengeslopen en bezorgt vele telers, onderzoekers en fytoadviseurs kopzorgen omdat de plant erg gemakkelijk vermeerdert. Bestrijden kan chemisch, maar ook mechanisch. Hieronder geven we een overzicht.

Vorig jaar startte de zaai rond 18 april en duurde die tot 1 mei onder goede  omstandigheden.

Onkruid bestrijden in maïs in 2020: weinig nieuwigheden, strengere toepassingsvoorwaarden

Maïs

De eerste percelen maïs zijn dit jaar alweer ingezaaid, de vooropkomstbehandelingen volgen dus ook. Hiervoor zijn verschillende schema’s mogelijk, met of zonder terbutylazine.

Voor het zaaien was er een evolutie merkbaar van ‘maïsplanter’ naar ‘maïszaaimachine’.

Een coating kiezen, een cruciale bezigheid

Maïs

Tijdens de teelt vraagt maïs een bepaalde zorg. Voor een goede start is zaad met een efficiënte coating echter een must om het rendement wat te verhogen. Thiram is voor uitzaai in 2020 verboden, maar er zijn heel wat alternatieven. Een overzicht.

Momenteel is kuilmais met zo’n 176.000 ha één van de belangrijkste voedergewassen in België, maar we botsen tegen de limieten aan van wat op het veld mogelijk is.

Maïs, soja en sorghum: voedergewassen voor de toekomst?

Maïs

Al jarenlang staat de monocultuur maïs onder druk: de bodem raakt uitgeput en de opbrengsten maïs blijven uit. Nochtans ligt de oplossing bij de landbouwer. Door elk jaar een nieuw ras te kiezen garandeert die zich van het beste van de genetica op dat moment. Door rotatie kunnen de opbrengsten worden opgekrikt. Soja is een mogelijk gewas in de rotatie, sorghum zou ook kunnen, maar naar deze teelt is nog heel wat onderzoek nodig.

Thomas Truyen voorziet wat betreft de zaadontsmettingen een bijzonder jaar.

Thomas Truyen (Limagrain) : ‘Geïntegreerde aanpak van zaadontsmettingen’

Maïs

“Door het beperkt beschikbaar zijn van Mesurol en het verbod op het gebruik van Thiram wordt 2020 een bijzonder jaar op het vlak van zaadontsmettingen in de maïsteelt. Meer dan ooit is een geïntegreerde aanpak nodig”, stelt Limagrain-topman Thomas Truyen. Korit en Starcover Force bieden antwoorden.

Een hoge korrelopbrengst is voor elk korrelmaïsras uiteraard van groot belang. De financiële impact van de droogkosten moeten zo veel mogelijk beperkt blijven.

Varmabel rassenproeven 2019: enkel nieuwe maïsrassen in de top 4 korrelopbrengst

Maïs

In het normaal netwerk van 2019 werden 55 korrelmaïsrassen getest, waaronder 20 nieuwe variëteiten. Verschillende parameters werden getest, maar korrelopbrengst gecombineerd met een laag vochtgehalte van de korrel blijft de belangrijkste. En dan blijken Farmoritz, LG 31245, LG 31238 en MAS 23.M de besten van de klas.

Maïsoogst van start

Maïs

De hakselaars en hakselkarren verschijnen in het verkeer en op het veld, vooral in de Kempen. Vanaf begin volgende week verwachten we een sterke toename in oogstactiviteit.

Afhankelijk van het rastype en de zaaidatum komen de eerste percelen momenteel in een hakselrijp stadium van boven de 33% DS.

Hoog tijd om je maïsoogst voor te bereiden

Maïs

Op donderdag 5 september werden opnieuw stalen genomen op de verschillende locaties van het LCV-netwerk voor de opvolging van de afrijping van de silomaïs. Het is nu stilaan aftellen naar de oogst.

De stijgingen in droge stof op weekbasis gaan van 2% tot 4%. Als dit tempo zich verder zet, zal er binnen twee weken al redelijk veel maïs hakselrijp zijn.

Inschatting afrijping van de maïs

Maïs

De stand van zaken rond de afrijping van maïs verandert continu. Hier een update.

Eerste cijfers afrijping kuilmais bekend

Maïs

LCV volgt al vele jaren de afrijping van maïs op. Hier vind je de eerste cijfers over de afrijping van dit jaar.

De velden lagen er prachtig bij onder het stralende zonnetje.

Proefhoeve Bottelare focust op rassen en onkruidbestrijding in het veld

Granen

De proefhoeve in Bottelare staat er ondertussen voor bekend een hele resem proeven aan te leggen met actuele waarde. Dit jaar stonden de onderzoekers stil bij verschillende graangewassen. Vezelhennep kan door de groeiende belangstelling echter niet ontbreken. De rode draad zijn de rassenproeven, die met het veranderende klimaat zeker op het programma blijven staan.

Normaal is het grootste gevaar op schade door bladluizen nu geweken.

Gevaar van bladluizen in maïs grotendeels geweken

Maïs

De bladluizendruk in de maïs blijft dit jaar zeer laag. Op de meeste telplaatsen in het netwerk van het Landbouwcentrum Voedergewassen (LCV) werden weinig of geen bladluizen gevonden.

Mycotoxines kunnen op het veld, maar ook in de kuil zelf aangemaakt worden.

Mycotoxines: de verborgen vijand van uw melkvee

Maïs

Mycotoxines zijn giftige stoffen die gemaakt worden door verschillende soorten schimmels. Landbouwmedia, zaadleveranciers en veeartsen berichtten er steeds vaker over. Met reden, want als deze stoffen via het voer worden opgenomen, kunnen ze ernstige gezondheidsrisico’s veroorzaken bij landbouwdieren, ook bij melkvee.

Een landbouwer die een perceel heeft met knolcyperus moet teelten vermijden  waarbij grond wordt afgevoerd.

Geen echte nieuwe middelen tegen doorlevende planten, maar ze werken wel

Maïs

Haagwinde, aardappelopslag, kweek en fioringras: voor al deze planten en meer bestaat er een oplossing. Hieronder geven we een overzicht.

De bestrijding van gierstgrassen vraag een voldoende bodemvochtigheid.

Aandacht voor onkruid in de naopkomst

Maïs

Niet alleen in de vooropkomst moet men alert zijn voor onkruiden, ook in de naopkomst is het nuttig bij de bestrijding de juiste middelen in de juiste dosis te gebruiken.

Onkruiden in vooropkomst succesvol aanpakken

Maïs

Het uitzaaien van maïs is weer erg actueel. Tijd om na te denken over de onkruidbestrijding, zowel in vooropkomst als in naopkomst.

VIB mag veldproeven met maïs van de federale overheid verder zetten.

VIB mag DNA-veldproeven op maïs verderzetten

Maïs

Het VIB, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, mag een reeks veldproeven op maïs verderzetten. De federale overheid heeft groen licht gegeven voor experimenten, nadat het Europese Hof van Justitie de proeven in juli 2018 liet stilleggen. Er was een vergunning nodig voor de gebruikte CRISPR-techniek, waarbij het DNA van de planten wordt verknipt.

ILVO: meer onderzoek naar sorghum nodig

Maïs

Sorghum is een nieuw gewas voor de noordelijke Europese regio’s en zeker in Nederland en Vlaanderen. De sorghumplant is, net als snijmaïs, geschikt als veevoer. Maar voordat het in de praktijk op grote schaal kan worden toegepast moeten diverse eigenschappen van sorghum nog worden verbeterd en/of beter onderzocht.

Blijf je fytokast de baas

Maïs

Bent u al geregistreerd als professionele gebruiker van biociden? Is uw fytokast in orde? Stond u al eens aan de kassa zonder fytolicentie? Weet u hoeveel opleidingen u volgde dit jaar? Blijf uw ‘chemische’ administratie de baas met deze vijf handige wenken van preventie-adviseur en vleesveehoudster Veerle Maertens.