Werktuigendagen: vergelijken van technieken en merken tijdens de geleide demo’s

Aan de schoolhoeve zal deze editie keer niet alleen het inkuilen te zien zijn. Tijdens een geleide demonstratie zullen voedermengwagens een gelijk rantsoen moeten mengen. De resultaten worden vergeleken.
Aan de schoolhoeve zal deze editie keer niet alleen het inkuilen te zien zijn. Tijdens een geleide demonstratie zullen voedermengwagens een gelijk rantsoen moeten mengen. De resultaten worden vergeleken. - Foto: AV

Achter de standen van heel wat mechanisatiefirma’s zullen opnieuw talrijke demonstraties te zien zijn. Tijdens de beurs vinden ook oogstdemonstraties plaats in bieten en maïs (zowel dorsen als hakselen). Daarnaast maakten de organisatoren opnieuw werk van enkele interessante geleide demonstraties. “We willen de hedendaagse landbouwers optimaal informeren over actuele thema’s, nieuwe trends en technische innovaties”, aldus Tom Destoop, coördinator Landbouw.

Vergelijking van voedermengwagens

“(Melk)veehouders zijn een belangrijk publiek van de Werktuigendagen. Dit bewijzen onder andere de zaadfirma’s door het investeren in de aanleg van talrijke velden met maïsvariëteiten. Voedermengwagens zijn voor veel van die bedrijven één van de meest essentiële werktuigen op het erf. Tijdens deze demonstratie, in samenwerking met PCLT en de Schoolhoeve Axelwalle, worden voedermengwagens naast elkaar opgesteld. Ze zullen allemaal een gelijk rantsoen moeten mengen. De bezoekers krijgen zo een overzicht van de markt én ze kunnen het mengresultaat zelf beoordelen.”

Deze demo kent een groot succes: al 8 firma’s schreven zich in. Alle mengwagens moeten dus een gelijk rantsoen (2/3 maïs, 1/3 gras) mengen. Het gras wordt aangeleverd door middel van voordroogbalen. De zelfrijders kunnen de maïs fresen aan de kuil, de getrokken exemplaren worden met een verreiker gevuld. Daarnaast voegen de demobegeleiders overal 2 kleine botten stro én 1 zak ongebroken maïskorrels toe om het mengresultaat beter te kunnen beoordelen. Alle machines mengen 10 minuten en leggen een ‘zwad’ voeder. Na de demo worden de machines opgesteld in een halve maan. Voor elke machine wordt een staal van het mengresultaat gepresenteerd. PCLT zal in samenwerking met de Schoolhoeve Axelwalle voor elke machine een schudproef uitvoeren.

Waar en wanneer? Deze demo gebeurt aan de silo’s van de schoolhoeve, zowel op zaterdag als zondag. Om 10.30 uur worden de wagens gevuld, om 11.15 uur start het mengen. Je kunt ook volgen op een centraal ledscherm.

Mechanische onkruidbestrijding

“Vorige editie hebben we voor het eerst ingezet in op het thema mechanische onkruidbestrijding (MOB)”, herinnert Destoop. “Alle argumenten om toen aan de slag te gaan rond MOB, zijn vandaag nog meer relevant dan toen. Het gebruik van herbiciden om aan onkruidbestrijding te doen, staat onder druk. Steeds meer effectieve producten verliezen daardoor hun erkenning en moeten plaats maken voor duurdere en/of minder effectieve middelen.

Daarnaast leren we vanuit de biologische sector dat de technieken om aan MOB te doen, enorm geëvolueerd zijn. Precisiewiedeggen, cameragestuurde schoffels of zelf robots zorgen voor goede praktijkresultaten. Bovendien blijkt MOB ook andere voordelen te hebben, zoals verluchting van de bodem en het realiseren van een betere wateropname van de grond. We zien dat dit een effectieve maatregel kan vormen tegen erosie. Door de grote werkbreedtes stellen we vast dat er heel snel gewerkt kan worden met deze machines. Het is dan ook logisch dat, naast de interesse uit de biologische sector, de MOB kan rekenen op een toegenomen interesse uit de gangbare sector. Als alle maïs straks geschoffeld zou worden, zijn er veel machines nodig. Vandaar dat we als demonstratiebeurs een line up willen creëren van wat er vandaag op de markt is. Zo maken de landbouwers kennis met de werkingstechnieken én kunnen ze de resultaten onmiddellijk aanschouwen. Één van de grootste knelpunten om MOB gangbaar te maken, is de relatief hoge kostprijs van de meer gesofisticeerde machines. Nu deze zijn opgenomen in de lijst van niet-productieve investeringen van het VLIF (50% steun), schept dit extra mogelijkheden.”

Gras onderzaai maïs

“De steeds evoluerende mestwetgeving moet landbouwers aanzetten om anders om te gaan met bepaalde omstandigheden. In dat opzicht komt de techniek van ‘gras onderzaai in maïs’ steeds meer in de schijnwerpers te staan. In het kader van de werking van het nieuwe B3W (Begeleidingsdienst voor Betere Bodem- en Waterkwaliteit) werd op het beursterrein een proefje aangelegd. Het zaaien van het gras kan gebeuren samen met het zaaien van maïs of na het zaaien. Indien gekozen wordt om achteraf het gras in te zaaien, kan dit gecombineerd worden met een schoffelbeurt. Vandaar de koppeling met het thema MOB.”

Speciaal voor deze demonstratie werd begin september maïs ingezaaid (klassieke zaaimethode op 75 cm). Elke deelnemer krijgt een veldje toegewezen. Inagro staat als medeorganisator in voor de begeleiding. Na de demonstratie blijven de machines opgesteld aan hun veldje. De werking ervan wordt vastgelegd op beeld en doorlopend getoond op een ledscherm. Op die manier kunnen de bezoekers permanent zowel de werking van de machine, de machine zelf én het resultaat bekijken.

Waar en wanneer? De 9 machines demonstreren zowel op zaterdag als zondag één-voor-één om 14.30 uur, tussen de Warandestraat en de Stropstraat, nabij het groenteplatform. Aansluitend start daar telkens de demo MOB in specifieke teelten (zie verder in dit dossier).

Goudsbloem in de kijker

De goudsbloemteelt heeft veel potentieel voor de Vlaamse bio-economie. Cosmetica-, verffabrikanten en producenten van biogebaseerde grondstoffen voor de chemie zijn kandidaat-afnemers van de zaadolie, zaden en bloemen. Een gedreven groep van telers werkt sinds een 5-tal jaar samen met Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant en ILVO om de teelttechniek van dit gewas op punt te stellen. Binnen het Vlaio-landbouwtraject ‘Goudsbloem, een gouden kans’ werd kennis opgebouwd op basis van rassenproeven, bemestingsproeven, herbiciden/onkruidbeheersingsproeven en de praktijkpercelen zelf. Eén van de aspecten van deze teelt is het realiseren van een performante bloempluk. Hiervoor ontwikkelde ILVO – dienst Agrotechniek 3 verschillende prototypes van een bloemplukmachine.

Waar en wanneer? Deze prototypes worden – elke dag om 11 uur, 13 uur, 15 uur en 17 uur – gedemonstreerd in de Warandestraat nabij ingang 2. Op de stand brengen de onderzoekscentra het volledige teeltseizoen in beeld. Je ontdekt er wanneer goudsbloem rendabel wordt aan de hand van een beslissingsmodel, en je krijgt er een staaltje ‘home-made’ lippenbalsem mee.

Thema-eiland over de bodem

ILVO, Inagro, Bodemkundige Dienst van België (BDB) en Universiteit Gent gaan samen op zoek naar maatregelen tegen en oplossingen voor bodemverdichting in de Vlaamse landbouw (Landbouw (LA)-traject Bodemverdichting; zie ook de website:www.bodemverdichting.be). Via veldproeven en samenwerking met landbouwers, loonwerkers, machineconstructeurs en bandenfabrikanten willen ze tot efficiënte en haalbare oplossingen komen.

“Tijdens de Werktuigendagen willen de projectpartners een deel van hun resultaten voorstellen aan het brede landbouwpubliek”, vertelt Tom Destoop. “In samenwerking met Werktuigendagen werd daarvoor een heuse bodemstand uit de grond gestampt. De bezoekers zullen er de kans krijgen om af te dalen in een profielkuil en het bewortelingspotentieel van verschillende groenbedekkers te ontdekken. Ook zal het nut en de effectiviteit van een diepe bewerking uit de doeken gedaan worden. Ze komen tevens te weten hoe je bodemverdichting kan opsporen en hoe een robot je hierbij kan helpen.” Er valt tevens interessante informatie te rapen over correcte bandendruk en nieuwe bandentechnologieën als wapens in de strijd tegen bodemverdichting. Om de boodschap kracht bij te zetten zullen een aantal digitale bandenspanningsmeters verloot worden onder de bezoekers van de stand.

Waar en wanneer? De demo bodem loopt doorlopend en is eveneens te vinden in de Warandestraat.

Anne Vandenbosch

Meest recent

Meest recent