Startpagina Werktuigendagen

Thema-eilanden zetten maatschappelijke thema’s in de kijker

Waar het kan, willen de Werktuigendagen meewerken om enkele maatschappelijk relevante thema’s die de landbouwsector ten goede komen, in de kijker te plaatsen.

Leestijd : 2 min

Vaak hebben projecten een heel mooie inhoud, maar is het moeilijk om de boodschap te ontsluiten naar het brede landbouwpubliek. De beursorganisatie wil deze boodschap mee uitdragen.

Thema-eiland bodem

Samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en het departement Landbouw & Visserij werd een thema-eiland rond de bodem uitgewerkt in de Warande nabij ingang 2. Binnen het Project Soilx kijkt het ILVO vooral naar de rol van de subsoil. Wat doen planten ondergronds? Om dit te zien worden, net als tijdens de vorige editie, 2 profielkuilen aangelegd. De eerste kuil geeft een inzicht in de ondergrondse ontwikkeling van enkele courante teelten (vlas, boontjes, kolen…). In een tweede kuil is er aandacht voor de groenbedekkers. De voornaamste soorten worden enkelvoudig voorgesteld (phacelia, Japanse haver, bladrammenas, gele mosterd, Italiaans raaigras). Daarnaast kregen de aanwezige zaadfirma’s de kans om een complexer mengsel aan te leveren.

Op dit thema-eiland wordt ook boerderijcompost belicht. Het is een onderbenutte bodemverbeteraar met nog veel vraagtekens inzake wetgeving. Er zullen 2 composthopen liggen. In de ene hoop zal je de startcompostering zien, de andere hoop toont de situatie na 3 weken compostering. De hopen worden opgebouwd met stro, houtsnippers, stalmest, natuurmaaisel en groenteafval. De firma Menart zal het keren van de compost demonstreren met uitleg door ILVO-deskundigen.

Boslandbouw

Agroforestry of boslandbouw is een landbouwsysteem waar bomen of struiken gecombineerd worden met een landbouwgewas of met landbouwdieren op eenzelfde perceel. Bij een goed werkend systeem hebben beide componenten een neutrale of positieve invloed op elkaar, en worden negatieve interacties zoveel mogelijk vermeden door een weldoordacht ontwerp. Agroforestry kan daarnaast ook ecosysteemdiensten leveren, zoals koolstofopslag, schaduw voor vee of luchtzuivering.

Ter hoogte van de Maalderijstraat, nabij ingang 1, zal de Groep Mouton specifieke machines die horen bij boslandbouw voorstellen. Daarbij denken we aan mechanisatie voor aanplant en onderhoud van de bomen of ook aan de oogst van bijvoorbeeld noten.

Verkeersveilige landbouwvoertuigen

In de schoot van het project rond verkeersveiligheid op landelijke wegen van Boerenbond, in samenwerking met het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Peeters, kun je op de stand van de politie (nummer 121, hoek Maalderijstraat en de Dreef) nagaan welke signalisatie er thuishoort op een tractor die breder is dan 3 m. Daarnaast zal in een ‘bachewagen’ meer duiding worden gegeven over hoe een (groente)lading precies moet gezekerd worden.

Anne Vandenbosch

Lees ook in Werktuigendagen

Meer artikelen bekijken