Werktuigendagen post corona, wederom geslaagd en zonovergoten

Interessante demo’s, goed geluimd publiek en zomerse temperaturen tijdens de Werktuigendagen leverde niets dan positiviteit op bij bezoeker, exposant en organisator.
Interessante demo’s, goed geluimd publiek en zomerse temperaturen tijdens de Werktuigendagen leverde niets dan positiviteit op bij bezoeker, exposant en organisator. - Foto: TD

Eerste nieuwigheid deze editie was het Covid Safe Ticket (CST) om toegang te hebben tot de beurs. Het kostte de organisatoren extra personeel bij de ingangen, maar het leverde geen gemor op bij de bezoekers. Uiteraard op een enkeling na. Een reactie die in het niets valt bij de vele positieve gezichten die op het beursterrein te zien waren.

Covid Safe Ticket

Beursvoorzitter Georges Van Keerberghen zette met zijn team reeds maanden geleden in op het Covid Safe Ticket om de Werktuigendagen te organiseren. “Dit is bewust gedaan om toestanden met mondmaskers en plexiglas te vermijden en in te zetten op een echte beleving.”

De bezoekersstroom naar en van het beursterrein in Oudenaarde is bijzonder goed verlopen. Ook met 1 ingang minder (omwille van de controle op het CST). Gemerkt werd dat de bezoekers uit zichtzelf zeer goed ‘gespreid’ toe kwamen en vertrokken. De sfeer was echt top, waardoor bezoekers zelfs na sluitingstijd nog gezellig bleven hangen.

Positief is ook dat over een professioneel publiek wordt gesproken en dat er geen noemenswaardige incidenten te melden zijn.

Wielrennen

Over de 2 beursdagen tijd werden ergens rond de 56.000 bezoekers verwelkomd. Het vooropgestelde doel van de organisatie komt hiermee in zicht. Gevreesd werd dat er omwille van het wereldkampioenschap wielrennen, minder bezoekers zouden komen. Maar dit veel uiteindelijk goed mee. De sector verkiest duidelijk nog altijd om naar tractors te gaan kijken dan naar fietsen.

“Voor dit resultaat had ik maanden terug met mijn 2 handen willen tekenen”, geeft een enthousiaste beursorganisator Gunther De Mey aan op zondagavond. Hij benadrukt dat het ook dankzij de exposanten is dat de beurs is kunnen doorgaan. “Niet alleen wij moesten er maanden terug, in heel onzekere corona-tijden in geloven, ook de standhouders moesten bereid zijn om te investeren.”

Normaal staan de Werktuigendagen in de oneven jaren tijdens het derde weekend van september gepland. Deze editie was het tijdens het vierde en laatste weekend van september. De reden moet gezocht worden bij de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen die de Oudenaardse regio op 19 september aan deed. Twee grote evenementen op hetzelfde tijdstip in dezelfde streek organiseren zou iets te veel gevraagd hebben van de veiligheidsdiensten en logistiek ook niet veilig te organiseren zijn.

“Eigenlijk kwam deze week ‘vertraging’ nog goed uit voor de teelten, zeker voor de maïs die gehakseld werd tijdens de demo’s”, aldus organisator De Mey.

Positiviteit weerklinkt

Niet enkel de bezoekers waren blij om nog eens uit hun kot te kunnen, ook de standhouders laten positieve signalen weerklinken. Orderboeken stonden voor de beursaanvang vaak al mooi gevuld, in Oudenaarde werden er terug interessante contacten genoteerd. “Uiteraard is de commerciële weerslag van de exposanten wisselend, maar volgens Van Keerberghen spreekt niemand van een slag in het water. Het loonde dus de moeite voor hen om terug naar buiten te komen.”

Exposanten bleken zich ook laat in te schrijven, ongetwijfeld een afwachtende houding gezien de sanitaire situatie. De laatste 14 dagen voor beursaanvang kwamen er nog enkele geïnteresseerden opdagen, zelfs daags voor aanvang. “Er moesten dus geen afstandsmaatregelen toegepast worden om het terrein gevuld te krijgen”, lacht beursvoorzitter Van Keerberghen op zondagavond bij afsluit.

Exposanten uit de tuin- en parksector schreven zich iets later in. Zij waren deze editie op een andere locatie op het beursterrein terug te vinden. Hier hadden ze echter geen gazon ter beschikking, waardoor er minder gedemonstreerd werd door hen.

Succesvolle deelevenementen

Teeltrotatie zorgde er voor dat het tuinbouwgebeuren op een andere locatie werd ingepland. Samen met de oldtimers zorgt de tuinbouw voor één van de grootste deelevenementen op de Werktuigendagen. Hier viel heel wat interessants te zien: plantdemonstraties, info over waterirrigatie of technieken voor mechanische onkruidbestrijding.

Net geen 400 oldtimertractoren vonden hun weg naar de Werktuigendagen. Zowel authentieke als prachtig gerestaureerde exemplaren kon de bezoeker er spotten, evenals zeldzame stukken. Het traditionele defilé op zondagmiddag becommentarieerd door een levende tractorencyclopedie - Piet Verschelde - trok veel volk. Net zoals de demo met oldtimer maïshakselaars. Hier lieten de oudjes nog eens zien wat ze kunnen. Enkele enthousiaste liefhebbers hadden snel de voor hen voorziene oppervlakte maïs weg gehakseld. Het plezier was dus van korte duur. “Hier komen we in een spanningsveld tussen onze ‘nieuwe’ en ‘oude’ hakselaars”, geeft beursorganisator Gunther De Mey aan. “Helaas is er onvoldoende maïsaanbod om iedereen tevreden te stellen.”

Runderen waren er deze editie niet bij. Het aspect veehouderij ging al enkele edities naar beneden op de Werktuigendagen en van een prijskamp ging het naar een veetentoonstelling. “Jammer”, repliceert organisator De Mey. “Zeker gezien het succes van de demo gemengd voeren. Het was al een onverhoopt succes dat we 8 deelnemers hadden. Het aantal geïnteresseerden voor de demonstraties met de voermengwagens verhoogde dit succes nog eens. Ergens hangt deze demo toch samen met de rundveehouderij”, bemerkt De Mey fijntjes.

Aandacht voor bodem

Een laatste aspect waar Georges Van Keerberghen ons op wijst, is de aandacht voor de bodem. “Als organisator hebben we hier op ingezet door het aanleggen van een profielkuil. De interesse voor de landbouwers was hiervoor wat wisselend: soms stond er geen volk, soms wel. Toch gaat het hen allemaal aan: of het nu een droog of nat jaar is, een goede bodem helpt het agronomisch resultaat. Ik vermoed dat er vroeg of laat een soort bodempaspoort op de landbouwers af komt. Dus hij kan maar beter degelijk met zijn bodem begaan zijn”, besluit Van Keerberghen voor wie het zijn laatste Werktuigendagen was als beursvoorzitter. Deze functie neemt hij wel nog eens op voor de Agridagen in Ravels en Agriflanders in Gent.

Tim Decoster

Meest recent

Meest recent