Startpagina Actueel

Asbestattest verplicht vanaf 23 november

Woningen en (landbouw-)gebouwen moeten vanaf 23 november 2022 over een asbestattest beschikken wanneer ze van eigenaar veranderen en gebouwd werden voor 2001. Dergelijk attest is een stapje naar een asbestveiliger Vlaanderen.

Leestijd : 2 min

Over 10 jaar, 2032, moet iedere eigenaar van een woning of een gebouw dat voor 2001 werd opgetrokken, over een asbestattest beschikken. Het thema kwam aan bod tijdens de commissie Leefmilieu van 15 november.

Ook bij slopen

Zoals volksvertegenwoordiger Johan Danen (Groen) het begrijpt, moeten ook woningen die verworven worden met de bedoeling ze te slopen, voortaan over dit asbestattest beschikken. Wanneer dit gebouw gesloopt of gerenoveerd wordt door een aannemer dan moet er voor aanvang van de sloop- of rennovatiewerken een destructieve asbestinventaris worden opgemaakt. Indien er tijdens deze inventarisatie asbest wordt aangetroffen, dan moet de sloopaannemer deze werken tijdig melden aan de lokale directie Toezicht op het Welzijn op het Werk en de eigen preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.

“Het grote verschil”, concludeert Danen, “tussen een inventarisatie in het kader van een asbestattest, wat een Vlaamse materie is en een inventarisatie met het oog op sloop of renovatie, wat federale materie is, zit in het destructieve karakter van het onderzoek.” Bij opmaak van een asbestattest zullen er bijvoorbeeld geen muren gebroken worden om te kijken of er asbest aanwezig is. Een asbestattest kan wel een indicatie geven voor de aanwezigheid van asbest, maar de inventarisatie gaat minder diep.

OVAM

Minister Zuhal Demir (N-VA) zegt dat voor een overdracht de eigenaar vormelijk over een geldig asbestattest moet beschikken. “Een andere vorm van asbestinventaris is niet geldig.” Indien de eigenaar daartoe opdracht geeft aan een asbestdeskundige dan kan dit zowel voor een niet-destructief onderzoek (wat de standaard is) als voor een destructief onderzoek. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) kan perfect een geldig asbestattest afleveren op basis van een destructief uitgevoerde asbestinventarisatie. Een degelijk attest is dan ook voor de aannemer voldoende om mee aan de slag te gaan voor de sloopwerken. De gegevens uit een bestaande destructieve asbestinventaris kunnen perfect meegenomen worden bij de opmaak van een asbestattest.

Een verhuurder moet enkel een kopie van het asbestinventarisattest overhandigen indien hij voor 2032 al over een attest beschikt. Indien het verhuurde gebouw dateert van voor 2001 en het niet van eigenaar verandert voor 2032 moeten de nieuwe huurders dus geen asbestattest krijgen. Volledigheidshalve vermeldt de minister dat de certificaatsinstellingen erkend zijn door OVAM en dat die volop deskundigen opleiden. Er zijn er nu 240 actief.

FoJ

Lees ook in Actueel

Keuring Haflinger-paarden

Paarden Voor de keuring van de Haflinger-paarden in Sint-Lievens-Houtem waren 52 paarden ingeschreven in de cataloog. Daarvan waren er uiteindelijk 48 aanwezig, met 15 deelnemers.
Meer artikelen bekijken