Startpagina Akkerbouw

Vlaanderen voert planologische neutraliteit in

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir zet een volgende stap in de vrijwaring van de open ruimte. Ze introduceert een decreet dat bijkomende harde bestemmingen in Vlaanderen voorkomt en beperkt de mogelijkheden om het landbouwgebied verder te bebouwen met zonevreemde woningen.

Leestijd : 3 min

Overheden die een ruimtelijke uitvoeringsplan maken voor extra woon- of industriegebied, zullen tegelijk minstens evenveel harde bestemmingen moeten omzetten in bos, natuur of landbouwgebied. Demir kreeg daarvoor groen licht van de Vlaamse regering en kan nu richting adviesraden en de Raad van State. Bedoeling is dat het decreet in het najaar 2023 van kracht wordt.

Bouwshift

Sinds 2020 blijft steeds meer openruimte gevrijwaard in Vlaanderen als gevolg van verschillende ruimtelijke initiatieven die de bouwshift in de praktijk brengen. Dat blijkt uit cijfers van departement Omgeving. Netto verdwenen er meer harde bestemmingen in ruil voor open ruimte bestemmingen. 80% daarvan is een gevolg van Vlaamse initiatieven, het overige aandeel is vooral afkomstig van enkele vooruitstrevende lokale besturen. In heel wat gemeenten vermindert de open ruimte en het aandeel zachte bestemmingen zoals natuur- of bosgebied, om te veranderen in harde bestemmingen zoals wonen of industrie. Demir steekt daar nu een stokje voor, op advies van de Taskforce bouwshift.

Planologische compensatie

Met een nieuw decreet voert Demir voor elke stad of gemeente in Vlaanderen de verplichting tot planologische compensatie in. Dat wil zeggen dat gemeenten, provincies of Vlaanderen netto geen enkele toename mogen realiseren van harde bestemmingen. Als ze een ruimtelijke uitvoeringsplan willen maken voor extra woon- of industriegebied, zullen ze tegelijk minstens evenveel niet-gerealiseerde slecht gelegen of overbodige harde bestemmingen moeten omzetten in bos, natuur of landbouwgebied. Daarmee verankert ze het principe van 0 ha extra ruimte-inname op planologisch vlak. De concrete toepassing van het compensatieprincipe gebeurt tijdens het planningsproces.

“Vlaanderen is een kleine regio met veel bebouwing. Maar Vlaanderen heeft ook prachtige natuur, mooie vergezichten en open landschappen die we maximaal moeten vrijwaren en waar mogelijk nog uitbreiden. Op die manier zorgen we ook voor meer ruimte voor water en groen. Door de netto toename van harde bestemmingen te voorkomen in Vlaanderen, zorgen we ervoor dat elk bestuursniveau de bouwshift moet vertalen in haar ruimtelijk beleid”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Als een gemeentebestuur toch beslist om een ruimtelijk uitvoeringsplan goed te keuren dat niet voldoet aan het principe van planologische compensatie of waarbij de compensatie onbehoorlijk werd doorgevoerd, kan de Vlaamse overheid het ruimtelijk uitvoeringsplan schorsen zodat het niet langer van kracht is.

Ook extra rem op bebouwing in landbouwgebied

Naast dit alles zet Demir ook de rem op enkele erg soepele ontwikkelingsmogelijkheden in het landbouwgebied. Momenteel is het nog altijd mogelijk om extra woningen te bouwen in agrarisch gebied tegen een zogenaamde ‘wachtgevel’ van een andere woning. Deze mogelijkheid uit 2009 leidt tot bijkomende zonevreemde woningen en een grote toename van het ruimtebeslag in de openruimte, door de bijhorende ‘vertuining’ van het landbouwgebied. Die soepele manier van bij-bouwen op het platteland, wordt met het decreet onmogelijk gemaakt.

“Met deze bijkomende bindende regels duwen we het vrijwaren van de resterende open ruimte alvast naar een hoger niveau”, besluit Demir.

Kabinet Demir

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken