Startpagina Akkerbouw

Minder aardappelen in voorraad dan andere jaren

Het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) maakte op 10 november een inschatting van de totale Belgische aardappelvoorraad en komt uit op 2,92 miljoen ton. Dat is minder dan andere jaren.

Leestijd : 2 min

Een lagere productie en een vlotte afzet hebben geleid tot een voorraad die lager ligt dan de afgelopen 3 jaar. Slechts 42% van deze voorraad ligt nog vrij nadat er vooral meer vrije aardappelen werden geleverd de voorbije weken.

De hoeveelheid contracten is dan weer vergelijkbaar met het vijfjarige gemiddelde.

Vooral Fontane in stock

De voorraad Fontaneneemt met 1,87 miljoen ton maar liefst 64% in van de totale voorraad. Dit percentage ligt in lijn met zijn areaal. De huidige voorraad ligt lager dan de 2 voorbije jaren, maar wel 14% hoger dan het vijfjarige gemiddelde. Door de zeer vlotte afzet van vrije Fontane ligt er momenteel een kwart minder vrije Fontane in de Belgische loodsen in vergelijking met vorig jaar, maar wel evenveel onder contract.

De voorraad Bintjebegin november is zeer beperkt, door zijn lage productie en vlotte afzet de voorbije weken. De huidige voorraad ligt een derde lager in vergelijking met vorig jaar.

De voorraad Challengerbegin november is de laagste van de afgelopen 5 jaar, zelfs na een tragere afzet af land en na korte bewaring. De lage voorraad is zowel te vinden bij vrije Challenger als bij de contracten.

Overige bewaarrassen

De voorraad op 10 november van de overige bewaarrassen is bijna 10% lager in vergelijking met 2021 en is volledig toe te schrijven aan de lage voorraad vrije aardappelen. Dit is logisch na de grotere afzet vrije aardappelen de afgelopen weken (vooral in Vlaanderen). Een kwart van de totale Belgische voorraad wordt ingenomen door deze groep bewaarrassen (andere dan Fontane, Bintje en Challenger), waarvan slechts 14% vrij ligt.

Terwijl de totale productie aan bewaarrassen in Vlaanderen iets hoger lag dan in Wallonië, blijft er na een vlotte afzet in Vlaanderen een lagere voorraad over in Vlaanderen (46% van Belgische voorraad).

PCA

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken