Startpagina Mechanisatie

Prijsstijgingen en knelpunten in toeleveringsketen doen tractorverkoop dalen

CEMA, de vereniging die Europese landbouwmachinefabrikanten verenigt, bracht in een recent rapport de situatie inzake de Europese tractorenverkoop in de eerste jaarhelft van 2022 uit. De afzet van nieuwe tractoren lag om diverse redenen lager.

Leestijd : 6 min

In de eerste 6 maanden van dit jaar werden er over Europa zo’n 108.000 verkopen van nieuwe tractoren geregistreerd volgens opgave van nationale overheden. Uit deze ‘registraties’ worden 31.900 tractoren gehaald met een vermogen onder of van maximaal 50 pk (37 kW) en 76.900 tractoren met een vermogen boven voornoemde vermogensgrens.

CEMA gaat ervan uit dat het in totaal om 81.800 landbouwtractoren gaat. De rest van het cijfer wordt aangevuld door quads, verreikers, vrijetijdsvoertuigen of andere.

Geopolitieke invloed

In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, daalde het aantal registraties van nieuwe tractorverkopen met 8,1%. Gedurende de eerste 6 maanden van 2022 werden er iedere maand minder nieuwe tractoren verkocht. In januari bedroeg de daling slechts 2% en in februari 5%. Omwille van de geopolitieke situatie begon dan de verkoop af te nemen, met -7 % in maart, april -12 %, mei -5 % en juni -15 %.

Er moet wel opgemerkt worden dat, ten opzichte van dezelfde maanden in 2021, er toen eigenlijk merkelijk meer tractoren werden verkocht. Een daling dit jaar is dus niet onlogisch. De tractorverkoop in de eerste jaarhelft van 2022 is echter de op één na hoogste van de voorbije 8 jaar.

Aanhoudende productievertragingen

Het aantal verkochte nieuwe tractoren in het eerste semester van 2022 kon hoger gelegen hebben, als er geen continue onderbrekingen waren in de toeleveringsketen van onderdelen. Deze zijn hoofdzakelijk het gevolg van de langetermijnimpact van de Covid-19-pandemie. Helaas zijn deze onderbrekingen in de toeleveringsketen van onderdelen na februari 2022 verergerd door de geopolitieke situatie. De verstoringen leidden tot flessenhalzen in de toelevering van grondstoffen en componenten aan fabrikanten. Tevens gaat dit gepaard met een prijstoename.

Er wordt extra bezorgdheid geuit over de mogelijke impact van maatregelen om Europa voor te bereiden op eventueel toekomstige verstoringen van de energievoorziening en op hoge prijzen. Deze zouden een aanzienlijke impact kunnen hebben op onze industrie en op onze toeleveringsketen.

Stijgende grondstofprijzen

Gedurende de laatste maanden bleef de vraag naar tractoren en andere landbouwmachines in Europa robuust overeind. Die vraag wordt gedreven door de hoge prijzen voor landbouwproducten. Landbouwers worden echter ook geconfronteerd met prijsstijgingen voor enkele sleutelelementen, zoals brandstof, kunstmest en diervoeders.

In de toekomst lijken de prijzen nog een eindje volatiel te blijven en zorgt dit ervoor dan het landbouwinkomen onzeker blijft, ondanks tijdelijke hulpmaatregelen die voorgesteld werden op nationaal of Europees niveau.

Verschillen in vermogensbereiken

De verkoop van nieuwe landbouwtrekkers van januari tot juni 2022 was vergelijkbaar met of lager dan in dezelfde maanden van 2021 voor het grootste deel van het vermogensbereik, behalve voor de kleinste tractoren (22 kW/30 pk en minder). De grootste daling was er voor de categorie tussen 23kW/31 pk en 96kW/130 pk. Meer dan de helft van de geregistreerde tractoren bevond zich in dit vermogensbereik, maar het aantal registraties daalde tussen 2021 en 2022 met 16%.

vermogensbereiken

Significante verschillen tussen landen in Europa

De verkoop van nieuwe tractoren daalde in de 7 grootste Europese markten, maar ze waren samen nog steeds goed voor meer dan 6 op de 10 tractoren die in Europa werden geregistreerd. Frankrijk en Duitsland blijven de 2 grootste markten voor landbouwtractoren in Europa. Beide landen samen vertegenwoordigen bijna 30% van de tractoren die in de eerste 6 maanden van 2022 werden verkocht in Europa. Registraties gingen er respectievelijk met 7 en 5% achteruit.

Italië, Polen en Spanje kenden allen een goede verkoop in 2021, toch zagen ze eerder dit jaar een daling. Slechts enkele landen – en dan voornamelijk in Oost-Europa – registreerden meer verkochte tractoren dan dezelfde periode vorig jaar.

Voorraad is een manier om zich te wapenen tegen onderdelentekorten in de toeleverings keten.
Voorraad is een manier om zich te wapenen tegen onderdelentekorten in de toeleverings keten. - Foto: TD

Duitsland en Frankrijk

Duitsland In Duitsland noteerde men zoals eerder gezegd 7% minder verkoop in de eerste jaarhelft in vergelijking met 2021. Duitsland blijft echter een grote vraag naar tractoren hebben. We zagen er vorig jaar een sterke groei over alle vermogenssegmenten heen. De klasse met de lagere vermogens toonde er de grootste groei, dit is nu echter niet het geval. Anderzijds was er in de vermogensklasse boven 150 pk een toename in afzet met 2%.

Frankrijk In Frankrijk was er in de eerste helft van 2022 een terugval met 3%. Daarmee blijven ze wel boven het gemiddelde van de laatste 5 jaar. Het moet ook gezegd zijn: 2021 was er een uitzonderlijk jaar qua investeringen in landbouwmateriaal. Het eerste kwartaal was goed in Frankrijk dit jaar, maar begon te verminderen in april. Toeleveringsproblemen hebben zeker een negatieve impact gehad op de registraties, al is het niet duidelijk in welke mate.

Er werden meer tractoren voor landschapsonderhoud verkocht. Daarbij werden standaard- en wijngaardtractoren net minder verkocht, met ongeveer -5 %.

Zuiderse landen

Italië Op zijn beurt bevestigde Italië in de eerste helft van 2022 zijn hoog verkoopsvolume, maar het was lager dan de recordverkoop van 2021. Van januari tot en met juni dit jaar werden er 12 % minder tractoren verkocht. Er werd afgetikt op 11.050 eenheden, een cijfer dat hoger ligt dan het gemiddelde van de laatste 4 jaar. De daling van de verkoop tussen januari en juni was niet het gevolg van een daling van de vraag, die integendeel aanhield. Hierbij moeten we echter terug de toeleveringsproblemen aanhalen. Dat wijst erop dat de sector op zich wel succesvol is.

Spanje In Spanje daalden de tractorregistraties in de eerste jaarhelft van 2022 met 14%. Dit percentage geldt voor de standaardtractoren, smalspoortractoren gingen zelfs met 19% achteruit. Stimulansen om de tractorverkoop op te wekken gingen ook achteruit in Spanje. Denk hier opnieuw aan gestegen prijzen voor energie, meststoffen en diervoeder. Spanje kampte later dit jaar ook met slechtere weersomstandigheden en lagere gewasopbrengsten tot gevolg, en dit dus bij gestegen teeltkosten. De algemene gemoedstoestand bij landbouwers in Spanje ging omlaag door de macro-economische perspectieven in het land. Er wordt nog een verdere moeilijke markt gezien.

taartdiagram

Australië In Australië werden er veel tractoren verkocht gedurende de eerste 6 maanden van 2022. Toch lag dit lichtjes lager dan recordjaar 2021. Het niveau dit jaar ligt bijna 24% hoger dan het laatste precoronajaar 2019. Ook daar kampen fabrikanten met tekorten en uitdagingen in de onderdelenvoorziening boven op de kostenstijgingen.

Turkije In Turkije noteerde men 8% minder tractorverkopen in de eerste jaarhelft van 2022 vergeleken met 2021. In deze periode werden er 29.577 nieuwe tractoren verkocht. Ondanks de hoge inflatie in Turkije hadden zeer lage (gesubsidieerde) leningstarieven voor tractoren een positief effect op de vraag. Ook in Turkije kampen tractorfabrikanten met toeleveringsproblemen in de keten.

En verder

Verenigd Koninkrijk In het Verenigd Koninkrijk werd in de eerste jaarhelft van 2022 zo’n 6% minder verkoop gezien. Vorig jaar werd er hier een sterke groei gemeld. Het verkoopsvolume in de eerste jaarhelft lag nog 6% boven het gemiddelde van de voorbije 5 jaar. Deze resultaten zijn bemoedigend. Er zijn niet enkel veel bestelbonnen voor tractoren, ook voor andere landbouwmachines is dat zo in het Verenigd Koninkrijk. Het probleem is nu om deze bij hun eindklant te krijgen. Gemiddelde levertijden voor tractoren bedragen 6 maanden. Voor andere machines, bijvoorbeeld oogstmachines, duurt dit nog veel langer.

Er zitten nog veel verkooporders in de pijplijn in het Verenigd Koninkrijk die dus nog niet uitgeleverd zijn, waardoor hoge registratiecijfers in het vooruitzicht zijn. De verkoop begint echter toch af te nemen.

Polen In Polen noteerde men in de eerste jaarhelft 5.598 nieuw verkochte landbouwtractoren. Toch is dit een slecht resultaat ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Net als in Spanje daalde de afzet er met 14%. Analisten zijn toch niet verrast door dit cijfer, want de 2 eerdere jaren waren zeer goed. In 2021 werden er maar liefst meer dan 14.000 nieuwe tractorverkopen geregistreerd. Na zo een goede periode verwachtten ze een correctie in de markt. De data van de eerste jaarhelft van dit jaar bevestigen dit.

Contradictorisch werden er dan weer 4.420 nieuwe landbouwaanhangwagens verkocht in de eerste 6 maanden van dit jaar. Dat zijn er 295 meer dan vorig jaar. Dat resultaat betekent een toename van 7%. Nadat de tractorverkoop de voorbije 2 jaar in Polen toenam, was het te verwachten dat ook de verkoop van andere landbouwmechanisatie zou aantrekken. De tractor op de boerderij is meestal de eerste investering, gevolgd door andere machines.

tabel

België Net als in Polen en Spanje, noteerde België een minverkoop van 14% in de eerste jaarhelft in vergelijking met dezelfde periode in 2021. Toen lag de tractorverkoop op het hoogste niveau van de voorbije 5 jaar. Bijna twee derde van de registraties van nieuwe tractorverkopen slaat op de vermogenscategorie ‘meer dan 50 pk’.

Nederland In Nederland hebben landbouwers met grote onzekerheden te kampen wat hun toekomst betreft. Het land had ook last van de droogte. Dit had zijn impact op de tractorverkoop, die er met 10% daalde. Het aantal bestellingen daalde zelfs met 15%. De voorspelling op middellange termijn heeft een positieve stimulans nodig om het gemoed van de Nederlandse landbouwers op te krikken.

Tim Decoster

Lees ook in Mechanisatie

Sima 2024 is geannuleerd

Beurzen Na een minder geslaagde editie in 2022 en ondertussen enkele grote standhouders die aangaven dit jaar niet te komen naar de Franse landbouwbeurs Sima, wordt de editie van 2024 uiteindelijk geannuleerd.
Meer artikelen bekijken