Startpagina Werktuigendagen

Uitgebreid groenteplatform tijdens de Werktuigendagen

Op de Werktuigendagen is er steeds ook ruime belangstelling voor tuinbouw. Het groenteplatform, onder leiding van het Proefcentrum voor de Groenteteelt (PCG), biedt dan ook een ruime waaier aan informatie.

Leestijd : 5 min

Volgens Luc De Reycke, coördinator Tuinbouw, zullen groentetelers rond heel wat thema’s geïnformeerd worden.

Mechanische onkruidbestrijding

Een van de grote themademonstraties tijdens deze Werktuigendagen informeert de bezoekers over alternatieve methoden voor onkruidbestrijding. Niet voor niets gebeurt deze demo net naast het groenteplatform. De meeste machines zullen immers hun kunnen tonen in de bonenteelt.

Luc De Reycke: “Veel van deze machines kunnen echter ook ingezet worden in andere teelten, zowel in groente- als in akkerbouwteelten. Deze demo en de toelichting worden vervolgd op het groenteplatform met een aantal demonstraties van machines die enkel geschikt zijn voor specifieke (groente)teelten of teeltsystemen. Zo zal de firma Agrivaux demonstreren met een machine die onkruid verwijdert tussen plastic banen. Deze methode met biodegradeerbare plastic wordt onder meer in de praktijk toegepast bij bataat. De firma Agronova komt met de Naio Robot en de firma Aerts demonstreert met de KULT. Deze machines zullen demonstreren in sla.”

Nieuwe spuittechnieken

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen staat onder druk, zeker in de groenteteelt. “Het is dan ook heel belangrijk om het beperkte aantal beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten”, stelt De Reycke. “Op het groenteplatform tonen we enkele nieuwe methoden om drift te reduceren en methoden voor precisielandbouw. Zowel de Wingssprayer als Croptic zullen tijdens de Werktuigendagen aanwezig zijn. Wingssprayer maakt met zijn vleugels gebruik van de rijwind om een neerwaartse luchtstroom te creëren, waardoor de spuitdruppels direct in het gewas worden geleid. Croptic maakt dronebeelden waarmee plaatsspecifiek bespoten kan worden. Daarbij wordt gebruikgemaakt van artificiële intelligentie (AI) om onkruid en ziektes te detecteren, zodat je kunt besparen op de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen. De Croptic wordt vandaag ook al toegepast bij schadedossiers. Verder zal de firma Abemec ook de Bargam-Grimac demonstreren.”

Ook gewasbescherming en irrigatie worden in de kijker gezet tijdens de rondgang.
Ook gewasbescherming en irrigatie worden in de kijker gezet tijdens de rondgang. - Foto: WTD

Irrigatie

Tijdens deze editie is er ook opnieuw aandacht voor irrigatie in de groenteteelt. Door de klimaatverandering blijft de kans op droge zomers en de nood aan irrigeren immers groot. De firma Spranco-Matic is aanwezig op het groenteplatform en via de zaadfirma Hazera zal Stephan Beaucarne een uienzaaimachine demonstreren. Deze specifieke combinatie legt druppelslangen terwijl de uien gezaaid worden. Hierbij worden de resultaten van enkele jaren onderzoek toegelicht.

Plant- en oogstmachines

Op het groenteplatform zullen een viertal plantmachines demonstreren. “Informatie hierover verstrekken blijft relevant”, vindt Luc De Reycke. “We tonen deze keer ook een nieuwigheid. Sander Verhelle van het gelijknamige loonbedrijf zal prei planten met een planttapemachine. Met deze machine kun je met hogere capaciteit prei en kool planten dan met reguliere plantmachines.”

Abemec komt met de Fedele Max M. De Bruyne Agri brengt een telescopische Ferrari mee. Ook Nanne Kooiman werkt met Ferrari, maar dan met een Futura-machine. Daarnaast zullen zowel de firma’s Verhoest, Bouckaert en Baekelandt de nieuwste ontwikkeling van hun preirooiers demonstreren. Ze zullen tevens enkele specifieke machines tentoonstellen, zoals een rapenrooier, een wortelwasmachine, een bloemkoolmachine, een plantmachine... Verhoest demonstreert eveneens met een kolen-oogstmachine. In de buurt van het groenteveld vinden we ook loonwerker Bob Van Dongen, die een ponsmachine demonstreert.

Enkele plantmachines zullen opnieuw demonstreren.
Enkele plantmachines zullen opnieuw demonstreren. - Foto: WTD

“Ingro, de coöperatie van telers voor industriegroenten, is weliswaar ook aanwezig. De coöperatie heeft voor hun leden een machinepool ontwikkeld, met onder andere een mulchfrees, klepelmaaier, greppelfrees, diepgronders, schijveneg met zaai-unit, een automatische Agriplanter en een wiedeg. Hun mulchfrees zal tentoongesteld worden en de wied-eg zal meedoen met de demo mechanische onkruidbestrijding in de bonen.”

N-FIT: demo rijenbemesting najaarsgroenten

Op het groenteplatform wordt ook uitgebreid ingegaan op het duurzaamheidsthema, onder meer met adviezen omtrent bemesting. “Met dure stikstofprijzen en lagere bemestingsnormen is het belangrijk om meststoffen zo optimaal mogelijk in te zetten”, stelt Luc De Reycke. “De juiste dosis op het juiste tijdstip op de juiste plaats met de juiste type meststof is hiervoor de basis. De uitdaging in najaarsgroenten zoals prei, bloemkool en knolselder is om tot op het einde van de teelt voldoende stikstof in de bewortelbare zone te hebben zonder verlies van stikstof naar de diepere grondlagen.

In het demoproject ‘N-Fractioneren, Innoveren en Techniek in groenteteelt’ (N-FIT), met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid, wil men aantonen welke meststof en (bij)bemestingstechniek de beste resultaten opleveren. Vandaag past immers maar zo’n 30% van de telers rijenbemesting toe. In het project wordt onder andere ingezet op meerdere bijbemestingen via rijenbemesting, injectiesystemen, toepassen van vloeibare meststoffen, gebruik van bladmeststoffen…”

Op het groenteplatform ligt een demoveld prei aan waar verschillende meststoffen en bemestingstechnieken zijn toegepast en waar je zowel de kwaliteit als de productie van de prei kunt beoordelen. De machines waarmee de bemesting werd of kan worden toegepast worden getoond. “Dit zijn verschillende machines voor rijenbemesting, zowel voor korrelmeststoffen als voor vloeibare meststoffen. De hele dag wordt er toelichting gegeven over de resultaten en over de voor- en nadelen van rijenbemesting, zoals machineafstelling, gebruiksgemak, dosering, egale verdeling, soorten kunstmest, gebruik gps …”

Zaadhuizen

De groentezaadhuizen Bejo Zaden, De Groot en Slot, Hazera – HM Clause, Rijk Zwaan en Sanac-Novisem hebben een stand op het groenteplatform. Voor de oogstdemonstraties is er oogstklare prei nodig. Alle zaadhuizen behalve De Groot en Slot leverden planten van hun recentste rassen voor de herfstteelt. Zo kunnen de bezoekers de rassen beoordelen en aansluitend de betrokken zaadfirma’s aanspreken.

Geleide rondgang

Het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG) is nauw betrokken bij de organisatie van het groenteplatform. Het PCG zal instaan voor de toelichting van de verschillende demo’s. De locatie is dezelfde als deze van 2 jaar geleden. De verzamelplaats is de tent van het PCG op het groenteplatform in de Warandestraat (nabij ingang 2). Zowel op zaterdag als zondag worden om 10 uur en om 15.30 uur geleide demomomenten voorzien.

Ook de provincie Oost-Vlaanderen en Praktijkcentra Plant verzorgen een stand, aangesloten bij deze van PCG en Ingro, waarin ze hun werking zullen toelichten. Praktijkcentra Plant is het Vlaamse samenwerkingsverband van de verschillende Vlaamse Proefcentra in land- en tuinbouw. Er wordt samengewerkt aan een slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele en klimaatrobuuste land- en tuinbouw. Tijdens de Werktuigendagen worden enkele resultaten getoond.

Anne Vandenbosch

Lees ook in Werktuigendagen

Meer artikelen bekijken