Startpagina Groenten

Projectmatig naar een betere asperge

Bij de start van het voorjaar werd door de provincie Limburg het onderzoek binnen het Groente-innovatiefonds (GIF) afgesloten. Naast het project met yacon ‘Yacomix’ stond ook het verbeteren van de aspergeteelt centraal. In twee projecten was het doel om de roosverkleuring in asperge te verminderen en de irrigatie te verbeteren.

Leestijd : 4 min

V oor de twee projecten sloegen onderzoekers van verschillende instituten de handen in elkaar. Het proefstation voor de Groenteteelt te Sint-Katelijne-Waver (PSKW), het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT) en de Bodemkundige Dienst van België (BDB) werkten samen met Limburgse telers om de projecten tot een goed einde te brengen. Het grootste aspergeareaal bevindt zich namelijk in Limburg

Een goede teler wil natuurlijk graag de beste kwaliteit bekomen. Maar uit de aanvoer van Belorta in 2016 blijkt dat 24 % van de asperges een blauw of roze verkleuring vertoont. Een slechtere kwaliteit dus, waarvoor de landbouwer bijgevolg een lagere prijs krijgt. Temperatuur en zeker licht zijn belangrijke factoren voor een slechte kwaliteit. Door een geschikt foliemanagement en een goede werkwijze met de asperge na de oogst zouden het aantal ‘probleemasperges’ kunnen verminderen.

Naoogstwerkwijze

In 2017 werd een proef aangelegd met de rassen Gijnlim en Backlim om de ideale werkwijze te testen. Vragen die de onderzoekers stelden, waren: moeten ze direct na het oogsten in het water of moeten ze direct naar het bedrijf? En als ze in water liggen, hoe lang mogen ze erin en bij welke temperatuur?

Uit de proef bleek dat de roosverkleuring merkbaar verbeterde als de asperges na de oogst direct in water werden gelegd, maar wel afgeschermd van licht. Asperges die vier uur in het water liggen, deden het ook zichtbaar beter dan hun soortgenoten die er slechts een uur in lagen. En of dat nu ijswater of gewoon gekoeld water was, dat maakte geen verschil bij beide cultivars. Dus de temperatuur van het water maakt niet uit.

Op het bedrijf zelf merkte men dan weer als men de asperges langer in water houdt, zelfs tot 22 uur, dat de roosverkleuring minder is. En deze keer waren de resultaten bij watertemperaturen van 15 °C beter dan bij 1 °C. “Het probleem is dat de asperges die te lang in water vertoeven hun smaak wat vermindert”, vertelt onderzoeker An Schenk van het VCBT. Koeling kan best bij een hoge RV en een lage temperatuur, van 1 °C, afgedekt en zonder ethyleen.

Foliemanagement

Ook voor de oogst kan men werken aan de kwaliteit van asperges, door een goed temperatuursmanagement in de berm. Er is namelijk geweten dat als de temperatuur net boven de grond en onder de folie stijgt naar 44°C of meer, er een verhoogde kans is op verbrande koppen en losse koppen. Is het temperatuursverschil tussen de 5 cm en 40 cm te groot, dan zouden er meer holle asperges zijn. Bij temperaturen tussen de 18 en 20 °C bij een diepte van 20 cm is er een verhoogde kans op scheuren en verdikkingen, maar dat is ook rasafhankelijk.

Minitunnels worden gezet in de periode maart - mei. Omdat er heel zonnige dagen kunnen zijn, en heel koude nachten, zijn de temperatuursverschillen dus zeer groot. In een Duits model van foliemanagement kon men door te spelen met de tunnel open en dicht te leggen, en de foliekleur af te wisselen (soms zwart, soms wit) de temperatuur beïnvloeden. Er was ten opzichte van de klassieke teelt veel minder kwaliteitsverlies op te merken.

Bij de klassieke teelt zonder tunnel kan men in de periode mei - eind juni de teelt sturen met de witte of de zwarte kant van de folie. Het kunnen wel extreem warme dagen zijn, waardoor de zwarte folie enorm opwarmt, tot zelfs temperaturen boven 44°C. Als er veel velden in productie zijn is er wel een hoge werklast. Door op zwart en wit te sturen kan men de werklast wat spreiden. Laat je langer op wit liggen, dan ga je ook later in productie. Laat men enkel op zwart liggen, is er veel kwaliteitsverlies. Laat men enkel op wit liggen, dan is er een goede kwaliteit, maar produceert men minder kilo’s. Ook hier scoort het Duits model goed.

Irrigatie sturen

Om de oogst te doen slagen is irrigatie en het geven van meststoffen cruciaal. En dan kan men kiezen voor de traditionele haspelirrigatie, maar ook voor druppelirrigatie. Die laatste zou verschillende belangrijke voordelen hebben, zoals een lagere druk en dus nood aan minder energie. Het zou ook efficiënter zijn omdat overlapping en verstoring van het irrigatiepatroon door de wind wordt beperkt. Ook vloeibare meststoffen kunnen via de druppelslangen gemakkelijk meegegeven worden.

MV

Lees ook in Groenten

Innoverend onderzoek in monitoringstechnologieën bij Inagro

Groenten Al meer dan 20 jaar stuurt Inagro waarnemings- en waarschuwingsberichten voor verschilende openluchtteelten zoals (biologische) prei, kolen en witloof. Dankzij onderzoek naar nieuwe monitoringstechnologieën kan Inagro voortaan nog nauwkeuriger insecten tellen en de verkregen data sneller verwerken.
Meer artikelen bekijken