Startpagina Groenten

Gezond witloof telen met de juiste (koel)middelen

2018 zal ook lang herinnerd worden, als het op witloof aankomt. De lange droogte had gevolgen voor de kwaliteit en opbrengst van de wortel. Toch kon de infoavond witloof van de Nationale Proeftuin voor Witloof ook voor optimisme zorgen met de demonstratie van enkele nieuwe rassen.

Leestijd : 4 min

E en nieuw jaar, nieuwe uitdagingen. Dat geldt ook voor de witloofteelt. Ook hier vallen geregeld gewasbeschermingsmiddelen weg, wat de Nationale Proeftuin voor Witloof nieuwe opties doet onderzoeken. Onderzoeker - voorlichter Jonas De Win overloopt op de infoavond witloof van 13 februari wat de actualiteiten zijn in herbiciden, insecticiden en fungiciden. Tim De Clercq bespreekt de toekomst van koelmiddelen.

Boa in herbiciden

Als het op herbiciden aankomt, was er alvast goed nieuws. Boa heeft dit jaar een vaste erkenning gekregen aan een dosis van 0,75 l/ha. Het werkt tegen tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende), en je moet het gefractioneerd aanbrengen. Daarnaast is er een 120 dagen-regeling voor Asulam doorgekomen, die zal lopen van 1 maart 2019 tot en met 28 juni 2019. “Het zou het laatste jaar kunnen zijn, want het is al het zesde jaar op rij dat we deze regeling kregen. Er is geen zekerheid dat dit weer gaat gebeuren.” Ten slotte hamert Jonas erop rekening te houden met de bufferzones. Met Bonalan moet men bijvoorbeeld een bufferzone van 20 m bij een 50% driftreducerende techniek respecteren. “Belangrijk is dat men 1 m bufferzone aanhoudt naast oppervlaktewater, waar niet gespoten mag worden.”

Insecticiden

Voor de witloofmineervlieg was de sector vragende partij voor een 120 dagen-regeling van Benevia. Die kwam er in juli, met maximaal twee toepassingen. De nood is hoog, want men vindt de problemen terug in de forcerie. “In het landbouwtraject automatische monitoring, waarbij we het huidige waarneming- en waarschuwingssysteem willen vervangen door een semi-automatisch systeem, zijn we bezig met de ontwikkeling van beeldherkenning van gele vangplaten. Doel op termijn is dat je met een smartphone een foto kan nemen van de plaat en dat je het aantal plaaginsecten op de plaat als antwoord krijgt. Dit jaar testen we die verder uit om de betrouwbaarheid hiervan te verhogen”, vertelt de onderzoeker. Ook de optische sensor, die ontwikkeld is in de KU Leuven, wordt verder uitgetest en wordt ook aanzien als de toekomst. Door de vleugelslag van insecten te 'meten' op een fotovoltaïsche cel kan de sensor insecten herkennen.

De wollige slawortelluis is niet gekoppeld aan de waarnemingswaarschuwingsberichten. Hier kan je Movento inzetten aan één à twee toepassingen en aan een dosis van 0,75 l/ha. “Vorig jaar moesten we echter wachten tot in augustus om Movento toe te kunnen passen, omdat er een goede sapstroom nodig is”, vertelde De Win. Hij geeft ook mee dat bij het gebruik dit jaar er gelet moet worden op de veiligheidstermijn: die bedraagt namelijk 50 dagen, wat lang is.

Phytophthora

Voor phytophthora zijn er enkele grote projecten ingediend om de ziekte in de toekomst te beheersen. De erkenning van Fenomenal stopt namelijk. De distributie mag nog verkopen tot 14 mei 2019, en er geldt een opgebruiktermijn tot 14 november hetzelfde jaar. Ondertussen worden wel alternatieven onderzocht. Zo is er vorig jaar Previcur Energy bijgekomen, met een dosering van 40 ml per 100 l. In een demoproef werd die uitgetest in de voedingsoplossing. “Maar het kan ook in een kraagbehandeling gebruikt worden”, vult De Win aan. Fenomenal zat ook bij in de proef en scoorde iets beter naar aantasting toe, maar ook Previcur Energy deed het niet slecht. Bij Proplant en Paraat was er sprake van meer infectie. Ook het gemiddelde kropgewicht was bij Fenomenal het beste, gevolgd door witloof behandeld met Previcur Energy.

“Het is dus zeker een waardig product, maar heeft enkel zijn waarde in de forcerie. Wordt het gebruikt in de voedingsoplossing, is het heel veilig”, besluit hij.

Sclerotinia

Sclerotinia aanpakken kan chemisch, zoals met Switch, en biologisch, zoals met Contans WG. Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op basis van Iprodione is sinds 6 juni 2018 verboden.

Uit onderzoek blijkt dat de beste behandeling voor bewaring (dompelen of vernevelen) Luna Privilege is en daarna eventueel Switch als kraagbehandeling. Enkel een kraagbehandeling is minder efficiënt. “Dompelen of vernevelen voor bewaring is niet voor elke grondwitloofteler een mogelijkheid”, klinkt het. “De erkenning van Luna Sensation was daarom welkom. Het mag gebruikt worden aan een dosis van 0,6 l per ha.”

In het algemeen was er bij grondwitloof deze winter enorm veel ziektedruk. Dat was enerzijds te wijten, aan phytophthora, maar ook door andere ziekten. Belangrijk is dan om bij eer ste aantasting zo veel mogelijk de infectiehaard te verwij deren. Is de ziektedruk uiteindelijk te hoog, dan zijn er maar twee opties. Zo kan men de grond uitgraven of fysisch stomen.

Toekomst in koelmiddelen

“Als het op koelmiddelen aankomt, is er zeker nog een toekomst”, benadrukt onderzoeker Tim De Clercq. Net als bij gewasbeschermingsmiddelen is ook hier een hele evolutie in beweging. Sinds 2015 zijn immers koelmiddelen met chloor (HCFK’s en CFK’s) verboden, vanwege de nadelige effecten op de ozonlaag. Erna werd overgestapt naar HFK’s, tot die in opspraak kwamen vanwege het broeikaseffect. Naar een verordening van Europa moeten nu ook het gebruik HFK’s uitgefaseerd worden. Alternatieven zijn broodnodig en worden gevonden in de HFO’s, met een Global Warming Potential (GWP) tussen 250 en 5, en natuurlijke koelmiddelen met een GWP tussen 6 en 0. Ter vergelijking: de gebruikelijke HFK’s hebben een GWP dat ligt tussen de 1.000 en 3.000.

Natuurlijke koelmiddelen met een goede GWP zijn bijvoorbeeld propaan en ammoniak. Bij propaan zijn er geen bijzondere eisen nodig, maar veiligheidsmaatregelen zijn wel nodig. Ook bij ammoniak zijn extra veiligheidsmaatregelen nodig. De thermodynamische eigenschappen hier zijn echter zeer goed.

Heb je een nieuwe installatie nodig, overweeg dan een die werkt op natuurlijke koelmiddelen. “De meerkost is beperkt en er zijn lagere exploitatiekosten. De installatie is dus snel terugverdiend. Heb je al een installatie, dan is de kost kleiner als je de installatie laat ombouwen, maar de efficiëntie zal vaak afnemen”, concludeert De Clercq nog.

MV

Lees ook in Groenten

Ardo versterkt zich met nieuwe aandeelhouder The Nest

Groenten Met de komst van The Nest Family Office als minderheidsaandeelhouder bevestigt de Belgische voedingsproducent Ardo, wereldwijd actief in vriesverse groenten, kruiden en fruit, de ambities voor de toekomst en de focus op duurzaamheid en kwaliteit. Het family office van familie Els Thermote deelt de langetermijnvisie van de familie Haspeslagh op het belang van voeding voor een gezondere wereld. Samen willen ze het groeiverhaal van Ardo verderzetten en haar positie als wereldleider in vriesverse plantaardige producten versterken.
Meer artikelen bekijken