Geen tolerantie voor fraude met Europese landbouwsubsidies, stelt Commissie

Actueel

De Europese Commissie voert een beleid van ‘nultolerantie’ tegenover fraude met Europese fondsen, maar het zijn de lidstaten die in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor het goede management van die fondsen. Zo heeft een woordvoerder maandag gereageerd op een artikel in The New York Times over misbruik van de landbouwfondsen in Centraal- en Oost-Europese lidstaten.

Uit alle proeven wereldwijd blijkt dat de waterbesparing zo’n 80% is , aldus Van Alpen. Dat betekent gemiddeld een besparing van zo’n 320 l/ha.

Plaatsspecifiek op maat bespuiten wordt de toekomst

Precisielandbouw

Bij loonbedrijf De Samenwerking in het Nederlandse Elsloo doet Agrifac proeven met plaatsspecifiek op maat bespuiten. Ook worden er proeven gedaan met boomhoogte van de spuitmachine. Volgens Martijn van Alphen, wereldwijd technologiemanager voor Agrifac, zijn de mogelijkheden met deze nieuwe technieken in principe eindeloos.

Momenteel zijn er in ons land 136 wijnbouwbedrijven geregistreerd.

Areaal voor wijnbouw in ons land vervijfvoudigd op 10 jaar tijd

Akkerbouw

Het areaal dat in ons land gebruikt wordt voor wijnbouw is het voorbije decennium gestegen van 76 ha in 2007 tot 384 ha in 2018. De afgelopen jaren kwamen er telkens zo'n 50 ha bij. Dat blijkt uit het antwoord van ontslagnemend minister Denis Ducarme, onder meer bevoegd voor landbouw, op een schriftelijke vraag van Kamerlid Kattrin Jadin (MR).

Duizenden boeren bezetten onlangs een belangrijke plaats vlakbij het Nederlandse parlement.

Nederlands ‘Landbouwcollectief’ tegen draconische stikstofmaatregelen

Veeteelt

De Nederlandse landbouw heeft een zogeheten ‘Landbouwcollectief’ opgericht, waarin alle boerenbelangenbehartigers zich bundelen in hun strijd om rechtvaardige stikstofmaatregels. Onafhankelijk voorzitter wordt Aalt Dijkhuizen, die jarenlang bestuursvoorzitter was van Wageningen UR. Het collectief wil onder meer dat bij stikstofmaatregelen ‘vergund is vergund’ geldt, onteigening van de baan gaat en dat dierrechten en fosfaatrechten niet gekoppeld worden.

Vogelmigraties betekenen een verhoogd risico maar zijn niet de enige vorm van insleep van het virus op het pluimveebedrijf.

Trekvogels zijn begonnen aan hun tocht: blijf alert voor vogelgriepvirus

Pluimvee

De eerste helft van dit jaar werden een aantal Vlaamse pluimveehouders getroffen door vogelgriep. Gelukkig zijn er de laatste maanden geen nieuwe meldingen meer geweest. Toch is het nodig om blijvend alert te zijn voor het virus, zeker nu de trekvogels aan hun jaarlijkse tochten bezig zijn. Deze dieren zijn immers vaak drager van het vogelgriepvirus. Bewaak daarom de bioveiligheid op uw bedrijf en voorkom insleep van het vogelgriepvirus.

‘Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen’ erkend als Europese Beschermde Oorsprongsbenaming

Vleesvee

Het ‘Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen’ heeft sinds 4 november 2019 een Europese erkenning als ‘Beschermde Oorsprongsbenaming’ (BOB) op zak. Na de ‘Vlaams-Brabantse tafeldruif’ is dit het tweede Vlaams product dat met een BOB erkend en beschermd wordt. Het staat nu mee in het rijtje topstreekproducten als Prosciutto di Parma, Hervekaas en de Volaille de Bresse.

De organisatoren en deelnemers van de eerste Newbie-award, die gewonnen werd door boer Olivier Mehuys. Deelnemers voor de tweede editie mogen zich melden.

Kandidaten gezocht voor tweede editie Newbie Award

Actueel

Nieuwkomers zijn cruciaal voor zowel het behoud van de Europese landbouw als de ontwikkeling van het Europese platteland. Daarom werkt KU Leuven samen met negen andere partners aan het Europees project Newbie om de hindernissen van nieuwkomers in kaart te brengen, oplossingsrichtingen naar voren te schuiven, en succesvolle starters in de kijker te zetten. Dat laatste gebeurt onder ander via een jaarlijkse Newbie-wedstrijd, waarvan de inschrijvingen voor de tweede editie op 4 november van start gaan.

Europees tenderen melkprijzen voorzichtig omhoog.

Europese melkprijzen in september wat gestegen

Economie

De grote zuivelondernemingen in de EU betaalden in september gemiddeld een voorschotmelkprijs uit van 33,56 euro per 100 kg standaardmelk. De prijs ligt daarmee 20 cent hoger dan een maand eerder. Milcobel verhoogde voor het eerst sinds april de melkprijs, en wel met 50 cent. Dat blijkt uit de Europese melkprijsvergelijking van de Nederlandse boerenbond LTO.

In Valthermond ging het om een marktrijpe Robotti, dus geen prototype meer. Momenteel wordt overigens ook hard gewerkt om het 2020 Robotti-model begin 2020 praktijkrijp te hebben.

Robotti volop in ontwikkeling

Precisielandbouw

Tijdens de Innovatiedag 2019: ‘Dág, onkruid!’ was de splinternieuwe autonome werktuigdrager Robotti te zien waarmee de Deense fabrikant AgroIntelli voet aan de grond wil krijgen in de Lage Landen. Er is nu een Robotti in Nederland verkocht aan Wageningen Universiteit en Research en eentje aan UGent.

Professor Wouter Saeys:  Data is niet het witte goud. Modellen zijn wel uitstekende hulpmiddelen.

Prof Wouter Saeys: ‘Smart farming vervangt de ‘wijze boer’ nooit’

Actueel

Worden onze landbouwbedrijven straks gerund door robotboeren? Nee, helemaal niet! “Data is niét het witte goud”, beklemtoont prof Wouter Saeys (KU Leuven), een autoriteit op het vlak van precisielandbouw. “Smart farming is wel een uitstekend hulpmiddel om onze landbouwers bij te staan. Want die boeren zijn gelimiteerd door de schaalgrootte, de techniciteit, de complexiteit én de variabele factoren die inherent zijn aan ons Vlaams landbouwmodel.”

Garguston Fam in Schotland: Prebasispootgoed, granen en vleesvee zorgen voor evenwichtig bedrijf

Akkerbouw

Schotse kwaliteit, daar gaan Mike Martin en zonen Ali en Johnnie voor. In hun bedrijf, Garguston Farm, telen ze aardappelen van prebasispootgoed, hebben ze een mooi areaal granen en zorgt vee voor een aangename variatie. “Als de ene tak in het bedrijf het laat afweten, dan kan het andere die wel opvangen”, is de redenering van Ali. “Je moet je handen vuil willen maken, anders begin je niet aan landbouw.”

Schapen zijn al sinds de Romeinse tijd in het Verenigd Koninkrijk en zijn enorm belangrijk door hun wol, vlees, melk en huiden.

Schotland: Hoe schapen, vee en brexit het landschap vormen

Buitenland

Schotland, een regio die bekend is vanwege Loch Ness, de kilt en zijn prachtige kastelen. Maar... ook om zijn whiskey, haggis en geweldig lamsvlees. Het landschap is wijd gestrekt, en wordt gekenmerkt door kleine ‘villages’, maar nog veel meer schapen en meren. Het is een opmerkelijk uitgestrekte en unieke regio, als je het vergelijkt met het volgebouwde België. De Schotse landbouw kan je dan ook met niets anders vergelijken. In een artikelreeks wil Landbouwleven zijn lezerspubliek onderdompelen in de wondere landbouwwereld van Schotland.

Deze bemonstering kan via MPR-monstername door CRV of door een monstername van bloed of melk door de dierenarts.

Op 1 november start nieuw werkjaar paratuberculoseprogramma van de zuivelketen

Melkvee

Dit programma ondersteunt melkveehouders in de monitoring van paratuberculose op hun bedrijf. Dit werkjaar, dat loopt tot 30 april 2020, zal 46% van de deelnemende melkveebedrijven paratuberculose-onderzoeken laten uitvoeren.

Vlees: tijd voor nuance.

Voedingsdeskundige Inge Coene: ‘Een stukje vlees past prima in gezonde voeding’

Vleesvee

‘Vlees eten, hoe gek is dat?’ Die vraag stond centraal op een studiedag. Vlees is evolutionair en historisch belangrijk voor de mens. Vandaag staat dit imago onder druk: ‘Vlees eten is slecht voor het klimaat, het milieu en de gezondheid’, toeteren tegenstanders. Toch biedt vlees veel positiefs. Het welles-nietesverhaal verdient nuance. “Een stukje vlees past prima in een gezonde voeding, alleen moeten we er niet mee overdrijven”, aldus voedingsdeskundige Inge Coene (VLAM/NICE).

De Belgische maar ook Europese vleesconsumptie daalt al jaren.

Interview met Dirk Lips: Wie lust binnenkort ons Belgisch rundvlees nog?

Actueel

De Belgische veehouders zitten al enige tijd met de handen in het haar, want nergens in Europa daalt de vleesconsumptie zo snel als bij ons. Niet alleen onze moeilijk te exporteren witblauwe ras deelt in de klappen, ook de toenemende kritiek op de vleesindustrie en onze individuele kijk op dieren baart de sector zorgen. Dirk Lips, voorzitter van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn, pleit daarom voor een meer milieubewuste en diervriendelijke aanpak in de veehouderij.

Edito: De boer wil smart farming voelen in de portemonnee

Edito

Of het nu gaat om de monitoring van de gezondheid van melkvee, het tot op de millimeter precies bemesten met gps-sturing of het met onbemande vliegtuigen scannen van de groei en de afrijping van de landbouwgewassen: smart farming is ook in onze Vlaamse landbouw niet meer weg te denken. Hamvraag is en blijft wat dat slim verzamelen van data allemaal in de portemonnee oplevert.

In principe mogen de overheden in Vlaanderen al lang geen pesticiden meer gebruiken, maar Infrabel kreeg in 2015 onder meer van toenmalig minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) een uitzondering.

Infrabel vraagt toestemming om pesticiden te mogen gebruiken

Actueel

Spoorwegnetbeheerder Infrabel vraagt aan de overheden de toestemming om ook vanaf 2021 met pesticiden de sporen onkruidvrij te mogen houden. Dat melden Het Nieuwsblad, De Standaard en de Gazet van Antwerpen, en woordvoerder Thomas Baeken bevestigt het nieuws. Momenteel bestaat voor het vrijhouden van de sporen geen voldoende efficiënt milieuvriendelijk alternatief, klinkt het.

Opvallend was dat bedrijven met mestrobots zo’n 146 kg/robot/dag meer melk produceren.

Propere stalomgeving verhoogt melkproductie aan melkrobot

Melkvee

Een propere en rustige stal is een belangrijke succesfactor voor robotmelken. Dat blijkt uit een studie van de University of Minnesota.

Landbouwers mogen wel nog meststoffen van type 1 rond de stam van fruitbomen aanbrengen na 1 november, als ze dat op voorhand melden via het Mestbankloket.

Vanaf 1 november: uitrijverbod voor alle meststoffen

Akkerbouw

Door MAP 6 start de uitrijstop twee weken vroeger en gelden nieuwe regels voor de tijdelijke opslag van mest op de akker.

Opnieuw moet aan de oude strenge toets aan het esthetisch criterium worden voldaan.

Vergunningverlening in landschappelijk waardevol agrarisch gebied wordt moeilijker

Recht

Met het recent arrest nr. 145/2019 van 17 oktober 2019 heeft het Grondwettelijk Hof het artikel 5.7.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna VCRO) vernietigd. Deze bepaling die eind 2017 werd ingevoerd met de zogenaamde Codextrein 2017 had de vergunningverlening voor landbouwbedrijven in landschappelijk waardevol agrarisch gebied versoepeld.

Naast eigen verpakkingen van klanten zijn ook herbruikbare glazen verpakkingen met waarborg, een milieuvriendelijke oplossing voor producten zoals yoghurt, rijstpap, confituur en sappen.

Ook boer wil duurzame verpakking bij rechtstreekse verkoop aan consument

Actueel

Landbouwers die rechtstreeks verkopen zien almaar meer consumenten die geen plastic verpakking meer willen. Daarom zoeken de boeren zelf naar duurzamere alternatieven. Het Steunpunt Korte Keten helpt hen daarbij want de zoektocht is lang niet vanzelfsprekend.