Edito: biosector een toonbeeld van ondernemerschap

Edito

De biologische sector groeit langzaam maar gestaag. Het is echter niet voor iedereen weggelegd. Hoe je ook denkt over de biologische principes, de sector is een mooi voorbeeld van ondernemerschap. Hopelijk begrijpt de overheid dat ondernemerschap in het algemeen eerder gestimuleerd dan beknot moet worden.

Edito: Duitse melk in Belgische schappen

Edito

Het valt te prijzen dat Lidl in principe alleen Belgische melk in de schappen legt, maar het is ook teleurstellend dat het haar claim vorige week niet kon waarmaken. In coronatijden moeten we waakzaam zijn, want supermarkten slepen met de nodige grootspraak de consument door de crisis, maar vergeten soms de leveranciers.

Edito: vergeet sectoren die zelden steun vragen niet

Edito

De coronacrisis drukt zwaar op onze economie. Om overeind te blijven moet de overheid durven investeren, ook en misschien vooral in sectoren die in normale tijden geen of vrijwel geen steun krijgen. Het feit dat ze normaal zo weinig steun krijgen, betekent dat ze gezond zijn, en het redden waard.

Een deel van de doe-het-zelf zaken mag weer open van de regering, maar niet allemaal.

Edito: gelijk hebben, maar geen gelijk krijgen

Edito

Gelijk hebben, maar geen gelijk krijgen: het lijkt wel een episode uit het dagelijks leven tussen mijn echtgenote en mijzelf. Het

overkwam deze week echter ook Fedagrim bij de Raad van State.

Edito: valse vrienden

Edito

Gaia riep met een advertentie de woede op zich van zowel Boerenbond en het ABS. Terecht, want de suggestie dat de Belgische veeteelt wat te maken heeft met de huidige pandemie, is vilein en verkeerd. Toch zouden we wellicht de volgende keer beter zwijgen.

Edito: het kind en het badwater

Edito

In enkele maanden tijd heeft het coronavirus de wereld veranderd. Links en rechts klinkt vanuit progressieve hoek de roep dat we alles dicht bij huis moeten produceren. Wie had kunnen denken dat een variant op het ‘America First’-principe van Donald Trump populair zou worden aan de andere kant van de Atlantische Oceaan?

Edito: voorkom een drama in de aardappelsector

Edito

De aardappelsector staat half in brand. Circa een derde van de aanwezige aardappelstocks bestaat uit vrije aardappelen. De aardappelen zijn dankzij de coronacrisis zo goed als waardeloos. Van een gewoon ondernemersrisico is geen sprake, stelt brancheorganisatie Belpotato.

Edito: seizoensarbeid maakt ons kwetsbaar

Edito

Jaarlijks werken meer dan 60.000 seizoensarbeiders in de Belgische land- en tuinbouw. Vanwege de coronacrisis zijn er grote zorgen dat de vaak Oost-Europese werkkrachten onze akkers niet bereiken. Naast het acute probleem van dit seizoen, schuilt een groter en meer structureel probleem achter de inzet van seizoensarbeid.

China moet van EU leren, en andersom

Covid 19

Het coronavirus ontregelt onze hele maatschappij, inclusief de landbouw en voedingsketen. We zitten in overlevingsmodus, maar daarna mogen we China eens goed in de ogen kijken. Zij slaagden er beter in mensenziekten onder controle te krijgen, maar wij kunnen hen veel leren wat betreft het voorkomen van dierziekten.

Edito: over essentiële beroepen gesproken...

Edito

Het coronavirus Covid-19 zou tot het besef kunnen leiden dat veel zaken, ook voedsel, best wel essentieel zijn. En dat het hebben van een volwaardige regering geen luxe is, maar bittere noodzaak.

Vandaag is het Covid-19, morgen een nieuwe dioxinecrisis.

Edito: vergeet bij steunmaatregelen de boeren niet

Edito

Voor de Vlaamse landbouw dreigt een dubbele klap: een groeivertraging in China en Europa, en dan nog de Brexit. Achter de vaak afgewerkte producten die de grens over gaan, staan bijna 40.000 Belgische boeren. Het is daarom te hopen dat de overheid bij het bedenken van steunmaatregelen voor het bedrijfsleven ook hen

niet uit het oog verliest.

Edito: Europese aanpak everzwijnen noodzakelijk

Edito

De Afrikaanse varkenspest (AVP) hangt als het zwaard van Damocles boven de Europese varkenshouderij. Indamming van het virus vergt een gecoördineerd terugdringen van de populatie everzwijnen in de EU.

Edito: doorgronden van de markt, bittere noodzaak

Edito

De VPOV timmert aan de weg. Het nobele doel: een varkenshouder die de markt beter begrijpt, en dus beter kan handelen. Het is precies de mentaliteit die bij het moderne boeren past.

Edito: landbouw past juist bij moderne EU-begroting

Edito

De Belgische landbouworganisaties komen deze week terecht op straat voor een stevig financieel fundament onder het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Wie pleit voor ‘modernisering’ van de uitgavenposten, zou eerder méér dan minder aan landbouw moeten besteden.

Edito: werk genoeg voor Belpotato

Edito

De opmars van de Belgische aardappelsector lijkt niet te stuiten. Frietfabrikanten bouwen nieuwe fabrieken en de teelt rondt weldra de kaap van 100.000 ha af. Er zijn echter ook grote uitdagingen. De oplossing ligt in goede samenwerking binnen de keten,

en een overheid die bereid is om met de sector mee te denken.

Edito: bittere conclusies suikermarkt

Edito

De suikercampagne loopt ten einde. Het is voor de meeste telers en verwerkers een bar slecht jaar geweest. Tijd voor de politiek om na te durven denken over marktingrijpen.

Edito: VS hamert terecht op omarmen technologie

Edito

De Amerikaanse landbouwminister Sonny Perdue bezocht deze week België. Perdue stelde bij een bezoek aan een vleesveehouderij vast dat Amerikaanse en Europese boeren veel met elkaar gemeen hebben. Hij pleitte er terecht voor om meer open te staan voor technologie en voor economische toenadering.

Edito: geen toekomst zonder chemie

Edito

Planten vormen de bron van de zuurstof die we ademen, van het eten dat in onze maag verdwijnt en uiteindelijk van al het leven op aarde. Het is dus niet zo gek dat de Verenigde Naties (VN) het jaar 2020 hebben uitgeroepen tot het ‘Internationaal Jaar van de Plantengezondheid’. Het doel van de VN is het belang van plantengezondheid onder de aandacht brengen. Dit belang gaat verder dan het milieu en de biodiversiteit.

Edito: warmte in koude dagen

Edito

Helaas is de kerstperiode voor sommige mensen pijnlijk, juist omdat ze geen familie en vrienden (meer) hebben, of omdat ze leven met grote zorgen. Laten we onze omgeving helpen waar we kunnen, en als het nodig is hulp zoeken. Met Boeren op een Kruispunt is die in Vlaanderen alvast voorhanden.

Edito: Agribex bevestigt haar rol in het beurzenlandschap

Edito

Met bijna 100.000 bezoekers mag Agribex 2019 een succes genoemd worden. Toch mag de organisatie zich niet blindstaren op het succes van vandaag, want de wereld van informatie, de land-bouw zelf en de mechanisatie veranderen razendsnel.