Edito: duurzaamheid begint bij voldoende produceren

Edito

Duurzaamheid wordt vaak verstaan als goed doen voor het milieu. Maar het begint bij voldoende produceren en dat valt gezien de sterke groei van de wereldbevolking nog niet mee. Zo begrepen zijn Europese export en overschotten een deugd, en niks om je voor te schamen.

Bio moet vooral bio blijven

Edito

De vraag naar biologische producten groeit sneller dan het aanbod. Tegelijk heeft de sector nog een beperkt marktaandeel, zijn er steeds meer ‘duurzame’ kapers op de kust en blijft de Vlaamse groei achter bij de Waalse. De biosector zal zich moeten heruit-

vinden om op de langere termijn succes te blijven boeken.

De week van de bij en de week na de verkiezingen hebben op het eerste zicht niets met elkaar te maken. Of toch?

Edito: Tijd voor een minder traditionele lobby

Edito

De verkiezingen liggen achter de rug en Vlaanderen wordt niet overspoeld door een groene golf. Tegelijk mag de sector zich zorgen maken dat de partijen die traditioneel het dichtst bij de landbouw staan, fors inleveren. De uitslag noopt tot nadenken over een minder traditionele landbouwlobby.

Waakzaamheid geboden: dierenactivisten radicaliseren

Edito

Maandagmiddag drongen ruim 100 dierenactivisten uit ten minste 10 landen een varkensstal nabij Eindhoven binnen. Ze hielden deze tot laat op de avond bezet en kondigden meer acties aan, mogelijk ook in Waregem. Wat begon met heimelijk filmen om

dierenleed vast te leggen, dreigt te ontsporen tot intimidatie.

Edito: kansen met korte keten

Edito

Nog tot 12 mei vindt in heel Vlaanderen de ‘Week van de Korte Keten’ plaats. Lokale producenten stellen de deuren van hun bedrijf open voor het grote publiek. Men kan streekmarkten bezoeken, op de boerderij komen proeven van ter plekke gemaakte voeding, workshops volgen of na een lunch tussen de koeien een introductiecursus melken volgen. De korte keten is er één van

echte ondernemers met lef en creativiteit.

Edito: industrie worstelt met imago

Edito

De landbouw is de afgelopen decennia stukken productiever geworden, mede dankzij sprongen vooruit in de zaadveredeling en gewasbescherming. Het glyfosaatdossier leert ons dat die sprongen vooruit wel eens begrensd kunnen worden door een groeiend wantrouwen in de samenleving. Grootschaligheid en industrie worden verdacht gemaakt.

Ben Weyts met Corneel Van Oosterweel; een genderneutrale kip die als mascotte voor de Oosterweel-werken dient.

Dierenwelzijn versus het welzijn van landbouwers

Edito

“Sinds Vlaanderen er bevoegd voor is, wordt dierenwelzijn eindelijk en voor het eerst echt ernstig genomen.” Dat zei minister-president Geert Bourgeois (N-VA) in zijn Septemberverklaring voor het Vlaams Parlement. Het is nu tijd dat de partij ook de landbouwers ernstig neemt, en de dialoog zoekt met de sector.

Onderwijs zoekt verbinding tussen praktijk en theorie

Edito

Het schooljaar loopt op zijn laatste benen, en leerlingen werpen dus een blik op de toekomst. Niet alleen zij, maar ook mensen die al werken, maar in deze tijd van snelle verandering hun kennis op peil willen houden. We presenteren daarom een scholendossier met extra aandacht voor HBO5, een nieuwe toegangspoort tot het hoger onderwijs.

Edito: melkpoederexport legaal, maar ook moreel in orde?

Edito

Actievoerders eisen een verbod op de ‘dumping’ van Europees melkpoeder in West-Afrika. Of er van dumping sprake is, is nog maar de vraag, maar we mogen niet blind zijn voor de mogelijke gevolgen van export naar de Derde Wereld.

Edito: voor Vlaamse landbouw is export een zegen

Edito

Deze zondag denderen de koersmannen in Vlaanderens mooiste over de kasseien. Aan De Hoogmis doen duizenden amateurs en zowat 200 profrenners mee. De wielrensport heeft veel gemeen met de landbouw. Succes hangt af van de symbiose tussen mens en machine, geluk met het weer, instinct, lef en de bereidheid

door de pijngrens heen te stampen.

De ‘Super Monster Wolf’ robot houdt everzwijnen van Japanse akkers weg.

Edito: Wie is er bang voor de grote boze wolf?

Edito

Niemand, lijkt het. Deftig hekje om je vee, en klaar is Kees. De minister trekt subsidies uit, de milieu-organisaties richten het ‘Wolf Fencing Team Belgium’ op, allemaal om je te helpen. Een wolf is niets om bang voor te zijn. Nee, de echte vijanden van de landbouw, dat zijn technologie en grootschaligheid. Qué?

Edito: terechte aandacht voor agrarische onderneemsters

Edito

Deze week ontving landbouwminister Koen Van den Heuvel een infogids voor vrouwen in de land- en tuinbouw: leven en ondernemen. Het boek onderstreept een vaak vergeten feit: dat vrouwen de ruggengraat zijn van het platteland.

Edito: belang van ketenbrede samenwerking

Edito

Begin volgende week richten de landbouworganisaties van het Agrofront en de zuivelindustrie vertegenwoordigd in BCZ een brancheorganisatie op. De sector reageert daarmee op een overheid die zich op verschillende beleidsniveaus terugtrekt, en op het toenemende belang van een goed functionerende zuivelketen.

Edito: beter leiden dan volgen

Edito

VLOG, weidegang en andere initiatieven voor alternatieve melkstromen, bieden melkerijen de kans om zich te onderscheiden. Wie te lang wacht, loopt achter de feiten aan.

Edito: doet goed voorbeeld volgen?

Edito

Het is hoopgevend dat de supermarkt van de laagsteprijsgarantie landbouwers een contract aanbiedt voor 5 jaar. Natuurlijk is de deal beperkt in omvang en valt op de geboden prijs best wat af te dingen, maar de richting - een partnership gericht op de lange termijn - is alvast goed.

Edito: Hollandse prijzen, Belgische pijn

Opinie

Albert Heijn en Jumbo dreigen een oer-Hollands fenomeen te importeren: de supermarktoorlog. De consument kan zich verheugen op lagere prijzen, terwijl de duimschroeven voor leveranciers verder worden aangedraaid. Op de langere termijn is de tactiek van de mastodonten van de distributie voor niemand goed.

Edito: megastallen soms megagoed

Edito

België is te klein om de wereld te voeden en het klimaat in toom te houden. Tegelijk is België een ideale broedplaats voor nieuwe producten, nieuwe technologie en nieuwe methodes die het mogelijk maken om meer en beter voedsel te produceren tegen minder milieuschade. Of dat met ‘megastallen’ gebeurt, is irrelevant.

Joke Schauvliege op werkbezoek bij een varkensbedrijf in Nederland.

Edito: de erfenis van Joke

Edito

Joke Schauvliege bereikte best wat als landbouwminister, maar laat ook enkele grote dossiers achter. Voor de landbouw valt te hopen dat een serie grote, onafgewerkte dossiers met spoed en verstand worden opgepakt door haar opvolger en de nieuwe legislatuur. In het algemeen mogen we hopen dat in het debat over het klimaat

meer op de bal en minder op de man gespeeld wordt.

Is het de schuld van de consument, die weigert extra te betalen? Of is het de schuld van het beleid, dat er maar niet in slaagt de echte ‘klimaatzondaars’ en ‘dierenbeulen’ te onderscheiden van de landbouwers?

Edito: de kip of het ei?

Edito

Kinderen komen op straat om de regering te dwingen een samenhangend klimaatbeleid uit te schrijven. Minister van Landbouw en Natuur, Joke Schauvliege, wijst naar de maatschappij, die meer moed en draagvlak voor het klimaat moet tonen. Wie blijft in gebreke? De politiek, of de samenleving? Intussen bloeden de landbouwers: ze kunnen niets goed doen, maar betalen het gelag van zowel klimaatactivisten als klimaatzondaars.

Edito: groene revolutie moet economisch haalbaar zijn

Edito

Vorige week trokken vele duizenden scholieren naar Brussel om te betogen voor een ambitieuzer klimaatbeleid. Het idealisme is aanstekelijk en hun zorgen over de gevolgen van klimaatopwarming zijn waarschijnlijk terecht. We moeten echter niet vergeten dat groene oplossingen ook betaalbaar moeten blijven, en een positie

ve benadering van de wetenschap vergen.