Edito: Brexit vraagt om buitengewone maatregelen

Edito

Een chaotische Brexit dreigt nu de Britse politiek het oneens lijkt te blijven over de vertrekvoorwaarden. Voor de landbouw is het belangrijk dat de politiek de ernst van de zaak erkent, en noodmaatregelen treft. Het spijtige vertrek van de Britten uit de EU kan ook als les dienen voor populistische politici die gemakkelijk willen scoren door naar het Schuman-plein te verwijzen.

Edito: het recht om te produceren is niet vanzelfsprekend

Edito

Op de Agriflanders-beurs viert de landbouw en dan vooral de veeteelt haar veelzijdigheid en kracht. Aan de zijlijn worden nieuwe wetenschappelijke inzichten gedeeld en discussies gevoerd over hoe de markt het best te benaderen. Dat laatste is broodnodig, want de Vlaamse regering besloot de pelsdierhouderij en het dwangvoederen te verbieden.

Edito: een tijd van warmte, reflectie en optimisme

Edito

Het einde van het jaar komt snel dichterbij. 2018 was voor veel landbouwers een moeilijk jaar. Tijdens de feestdagen kunnen we proberen de zorgen even van ons af te zetten, onze keuzes te over

lopen en met optimisme ons voorbereiden op het nieuwe jaar.

Edito: er is een verschil tussen recht en rechtvaardigheid

Edito

Eén boer vecht gesteund door landbouworganisaties en burgerbewegingen de verkoop van 450 hectare landbouwgrond aan de industrieel Fernand Huts aan. Of zij het recht aan hun zijde hebben, zal nog moeten blijken. Rechtvaardig is de handelswijze

van de verkopende partij, een OCMW, alvast niet.

Edito: vertrouwen in de aardappelmarkt

Edito

Droogte zette dit jaar de verhoudingen in de aardappelketen op scherp. Dat de stemming op de Interpom Primeurs beurs deze week toch ontspannen was, heeft te maken met de veerkracht van de sector, maar ook met het perspectief op betere prijzen voor het aankomend

seizoen én een deal die de schade voor dit jaar beperkt.

Tijd om aan de oren te trekken

Edito

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dat mogen ze nu ook bij Belbeef ondervinden. En dat als gevolg van een interne oefening. Een bron van trots werd (tijdelijk) een bron van schaamte.

Edito: een keten is zo sterk als de zwakste schakel

Edito

Van 25 tot en met 27 november gaat het grootste indoorevenement voor de mondiale aardappelsector door. Op de Interpom/Primeurs-beurs worden tal van innovatieve machines, rassen, teeltmethoden en softwaresystemen voorgesteld. De aardappelketen is gezegend met zoveel innovatie, maar voor duurzame groei zijn ook samenwerkingsverbanden binnen de keten noodzakelijk.

Rampenfonds blijft noodzakelijk

Edito

De Vlaamse regering erkent de langdurige droogte tijdens de zomer als landbouwramp (p.3). Minister Schauvliege heeft haar diensten opdracht gegeven om zo spoedig mogelijk de schadedossiers af te handelen. In het budget heeft ze €55 miljoen gereserveerd. Het bedrag bevestigt wat men in de sector al langer wist: het geld uit het rampenfonds is welkom, maar ook vaak niet meer

dan een doekje voor het bloeden.

Edito: Boerenklontjes

Edito

De winst van Südzucker, de eigenaar van de Tiense Suikerraffinaderij, is het afgelopen kwartaal gehalveerd (p. 7). Aan wat de fabriek de bietentelers betaalt zal het niet gelegen hebben. Loont het nog om uw bieten te verkopen aan een (in België) private fabriek?

Een droeve troost

Edito

Als u deze krant in handen krijgt, zijn ze ermee begonnen: 4.000 varkens uit de besmette zone worden geruimd. Geruimd, en niet geslacht, want er wordt over gewaakt dat het vlees niet in de voedselketen terechtkomt. Enkele reis richting Rendac.

Opdrogen en omvallen of toch een ander scenario?

Edito

De droogte van vorig jaar was uitzonderlijk, deze week bereikte ons het nieuws dat ook de droogte van dit jaar uitzonderlijk is. Om de stempel ‘uitzonderlijk’ te krijgen mag een gelijkaardige droogte zich maar eens in de 20 jaar voordoen.

Edito: Wie zoet is, krijgt de roe

Edito

Op de wereldmarkt doet suiker het niet best. De prijs is extreem laag. Op wereldniveau is er een overschot, terwijl de consumptie daalt. Dat de Belgische voedingsindustrie verder inzet op minder toegevoegde suiker maakt het er niet beter op. Wat nu?

Eurocommissaris Phil Hogan stelt met tegenzin voor in het GLB te snijden. Een coalitie gesteund door Frankrijk en Duitsland wil dit nu dwarsbomen.

Snijden in GLB is niet zonder risico’s

Edito

Vanaf vrijdag 27 juli vindt in Libramont de grootste openluchtbeurs voor landbouw ter wereld plaats. De beurs is uniek omdat het niet slechts een vaktechnische beurs is maar ook burgers aanspreekt. Hopelijk realiseren de burgers zich dat voor niets de zon opgaat...

De boer moet ook VLAMmen

Edito

VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing, bestaat 25 jaar. Dat is nog jong, maar in de marketing is dat ongetwijfeld een eeuwigheid. Nochtans is de essentie wellicht niet veranderd. Al in de jaren ‘30 van de vorige eeuw bestond er een eerste ‘Afzetvereniging’ die de afzet van de eigen land- en tuinbouwproducten bevorderde (p. 4). Ook toen al ging het over het imago.

Supermarkten en landbouwers zoeken elkaar steeds vaker op.

Naar een grotere taart

Edito

Vriendschap is soms vluchtig

Edito

Minister Schauvliege was vanzelfsprekend niet blij met de krimp in het landbouwbudget (GLB) die de Europese Commissie voorstelde. Die evidente open deur trapte ze in in de commissie Landbouw van het Vlaams parlement (zie p. 4).

Mathijs Vandewalle, praktijkleraar en hoofd van de schoolhoeve, leidt de Koning rond.

Koninklijke nuchterheid

Edito

Koning Filip bezocht deze week de schoolhoeve in Torhout en groentegigant Greenyard. Hij toonde daarmee zijn waardering voor onze sector. De koning trof op de hoeve een respectvol maar tegelijk ontspannen publiek. Boeren en aankomende boeren staan letterlijk met de voeten in de aarde. Het was de koning snel duidelijk: de hoeve leidt jongeren op in een zeer bijzonder en belangrijk beroep.

Streng maar rechtvaardig

Edito

Federaal landbouwminister Denis Ducarme stemde tegen noch voor het verbod op het gebruik van de ‘neonics’ in open teelt.

Schrijnende politieke apathie

Edito

Ggo’s: geen keuze geen optie

Edito

Sire, er zijn geen grenzen meer. Ons (export)land en onze economie zijn intens verweven met die van onze buurlanden. Bedrijven in de toelevering en de afzet zijn internationaal georganiseerd. Dat heeft als gevolg dat de thema’s waarmee zij in het ene land bezig zijn, ook in ons land op tafel komen.