Milcobel op zoek naar rendement en vertrouwen

Edito

Milcobel slaagt er niet in structureel een goede melkprijs te betalen. Daarnaast verzamelt ze te weinig winst om te bouwen aan een duurzaam sterk bedrijf. De directie en Raad van Bestuur heeft de opgave om scherper aan de wind te gaan zeilen.

Edito: ken je cijfers en je klant

Edito

De landbouwstiel is de afgelopen decennia fel veranderd. In een liberale wereld kan de boer steeds minder van de overheid verwachten, en zal hij meer ondernemerschap aan de dag moeten leggen. Het kennen van de eigen cijfers is daarbij cruciaal.

Prinses Astrid en Zhonh Shan, China's minister van handel.

Edito: koopman of dominee?

Edito

België zet met een handelsmissie vol in op een economisch partnership met China. Het land biedt ongekende mogelijkheden ook voor onze landbouw. Het enthousiasme waarmee China wordt omarmd, toont wel een zekere hypocrisie. Als koopmansoverwegingen voor de ethiek gaan, mag men zich ook meer inspannen voor normalisatie van de handel met Rusland.

Edito: Crevits maakt de juiste analyse

Edito

Al sinds de zomer van 2004 maakt CD&V het Vlaamse landbouwbeleid. Het beleid kon niet voorkomen dat te veel landbouwers stoppen en te veel landbouwgrond verloren gaat. De nieuwe afgezant van de partij, Hilde Crevits, maakt net als haar voorgangers de juiste analyse. Hopelijk vindt ze de creativiteit en durf om beleid te maken dat het verschil maakt.

Edito: gaat Jumbo als een olifant door de porseleinkast?

Edito

Met de komst van Jumbo wordt het Belgische supermarktlandschap weer een beetje drukker. In het gevecht om een paar procent marge dreigen landbouwers uiteindelijk aan het kortste eind te trekken. Voor hen valt te hopen dat de supermarkten niet in een prijzenoorlog geraken, maar met boeren en verwerkers de

koek groter gaan maken.

Edito: De boer wil smart farming voelen in de portemonnee

Edito

Of het nu gaat om de monitoring van de gezondheid van melkvee, het tot op de millimeter precies bemesten met gps-sturing of het met onbemande vliegtuigen scannen van de groei en de afrijping van de landbouwgewassen: smart farming is ook in onze Vlaamse landbouw niet meer weg te denken. Hamvraag is en blijft wat dat slim verzamelen van data allemaal in de portemonnee oplevert.

Edito: klimaatproblematiek verdient volwassen aanpak

Edito

De roep om dwingende maatregelen voor het klimaat te nemen, wordt steeds luider. De problematiek is echter te complex voor eenvoudige oplossingen en de wereld minder maakbaar dan we zouden willen. De landbouw verdient de kans en tijd om tot een volwassen antwoord te komen.

Edito: laten de Nederlandse acties een inspiratie zijn

Edito

De Belgische landbouw verdient het om te worden aangemoedigd, in plaats van ontmoedigd. De Nederlandse acties leggen een probleem bloot dat ook bij ons speelt: de politiek heeft een fundamenteel verkeerde visie op de sector, en boerenbestuurders passen beter op niet te salonfähig te worden, of ze staan ook buitenspel.

Edito: bewaren Boerenbond en CD&V beter wat meer afstand?

Edito

Op de Nazomerontmoeting van Boerenbond bleek maar weer dat de boerenorganisatie een bijzonder hechte band heeft met CD&V. Je kunt je afvragen of de historische band voor beide partijen anno 2019 niet beter wat losser wordt. Ze hebben allebei wellicht baat bij een meer onafhankelijk imago.

Edito: duurzaamheid en innovatie hopelijk meer dan woorden

Edito

Het jaar 2019 is voor de Vlaamse land- en tuinbouw een ‘gemiddeld jaar’, concludeert Boerenbond in haar jaarlijkse analyse van het financiële wel en wee van de sector. Daarbij benadrukt ze terecht dat er grote verschillen zijn tussen en binnen sectoren. De rentabiliteit blijft in veel sectoren onder de maat, en verdient ver

dere politieke opvolging van de nieuwe Vlaamse regering.

Edito: Beleidsmakers, neem gas terug

Edito

Vanuit de overheid worden steeds strengere normen opgelegd voor landbouwproductie en milieu. Dat dwingt de sector tot voortdurende vooruitgang. De hoge snelheid waarmee het bepaalde beleid wordt ingevoerd, duwt echter bedrijven richting de afgrond en hindert innovatie.

Edito: melkcrisis ging nooit echt voorbij

Edito

Deze week werd de ongekende malaise op de melkmarkt in 2009 herdacht. Hoewel een terugkeer naar marktregulering onrealistisch lijkt, doen zowel landbouwers als beleidsmakers er goed aan te denken aan mogelijkheden om een structureel beter inkomen

te bekomen.

Edito: nieuwe landbouwcommissaris lijkt geen goed nieuws

Edito

De Pool Janusz Wojciechowski wordt de nieuwe eurocommissaris voor Landbouw. Hij heeft de zware taak om het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid te vergroenen, te vereenvoudigen en rechtvaardiger te maken. Wat het laatste betreft, zal de Pool mogelijk inzetten op het verder verschuiven van budget naar Oost-Europa.

Edito: Voor wie is die (landbouw)grond?

Edito

Vorige week kwam uit het PDPO-project “Hergebruik hoeves, een uitdaging” een opmerkelijke conclusie. In Oost-Vlaanderen zou bijna 40% van de vrijgekomen hoeves worden omgebouwd tot villa’s. Met andere woorden, het platteland ‘verstedelijkt’. De omliggende landbouwgronden ‘vertuinen’ en met het toenemend

aantal paarden wordt ook de term ‘verpaarding’ gebruikt.

Repareer het dak nu de zon schijnt

Edito

Op 4 en 5 september is PotatoEurope in het land. De internationale aardappelwereld werpt zijn blik op België. Niet onterecht want de Belgische aardappelteelt groeit richting de magische grens van 100.000 hectare. Het is nu tijd dat de sector en de

politiek de groei bestendigen.

Edito: wat we kunnen leren van het Fonterra-fiasco

Edito

De Nieuw-Zeelandse zuivelcoöperatie Fonterra zal in het lopende boekjaar een verlies lijden van omgerekend 342 tot 390 miljoen euro. Voor het eerst in Fonterra’s geschiedenis krijgen de boeren-aandeelhouders geen dividend. Van de opkomst en neergang van

Fonterra kunnen ook Belgische coöperaties leren.

Libramont, festival van politiek opportunisme

Edito

De Beurs van Libramont was zoals elk jaar een plek voor verkopen, prijskampen, een dagje uit en discussies over waar het met de landbouw naartoe gaat, of zou moeten gaan. De Waalse politiek maakte er mooie sier, terwijl het de landbouw in werkelijkheid sterk beknopt. De goeddeels afwezige Vlaamse politiek zou de volgende editie wellicht beter niet links laten liggen.

Een reus op lemen voeten?

Edito

De Beurs van Libramont staat voor de deur, met haar honderden machines, meer dan 3.000 dieren, en talloze presentaties. Het is een plek voor vertier, debat, het inwinnen van informatie en gewoonweg zaken doen. Politici grijpen de beurs aan om goede sier te maken bij de boeren. Ze doen er goed aan eens buiten de EU te kijken om te begrijpen waarom de sector echt meer respect verdient dan nu het geval is.

Edito: Europese politiek meet met twee maten

Edito

Door in zee te gaan met Mercosur zet de Europese Commissie haar geloofwaardigheid als voorvechter van een meer duurzame landbouw opzij. Van een gebalanceerd verdrag is geen sprake: de landbouw wordt geofferd voor het altaar van de vrijhandel. Aan de democratisch gekozen politici de plicht om de Commissie, in feite een groep van 28 topambtenaren, terug te fluiten.

De Belgische veehouderij maakte opnieuw vooruitgang in het terugdringen van het antibioticagebruik.

Edito: Veehouderij als voorbeeld voor de samenleving

Actueel

In België is het antibioticagebruik bij landbouwdieren vorig jaar met 12,8% gedaald ten opzichte van 2017. Dat blijkt uit cijfers van Amcra, het kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren. Het zijn cijfers die in schril contrast staan met het antibioticagebruik bij mensen, dat verontrustend hoog blijft.