Droogte gijzelt landbouw in Europa

Granen

Een relatief kort maar intense droogte is aan de gang in het centrum en het noorden van Europa, en dat al sinds mei. De temperaturen zijn bovengemiddeld, maar er viel ook erg weinig neerslag. Dit laat wel zijn sporen na voor de landbouw: watervoorziening wordt soms moeilijk en lokaal worden er beperkingen opgelegd. De kans op brand is ook verhoogd. Dit meldt het JRC Europese Droogte Observatorium (EDO).

De granen zullen dit jaar vermoedelijk eerder worden binnengehaald door de droogte.

Vroegere en magere graanoogst verwacht

Granen

Het aanhoudende droge weer zorgt voor een vroegere en magere graanoogst. Het rendement zal lager liggen, met fors lagere rendementen voor de gerstoogst en amper betere vooruitzichten voor tarwe, meldt de Waalse landbouworganisatie FWA. "Als dit weer blijft duren, dan zal de schade stilaan duidelijk worden", voegt de Boerenbond toe.

In delen van de EU lijdt de tarwe momenteel ook onder droogte, al is het nog niet overal catastrofaal te noemen. Op de foto een perceel in Ierland.

Kleinere EU-graanoogst verwacht

Granen

Copa-Cogeca verwacht nu een kleinere EU-graanoogst dan eerder, en onderstreept de moeilijke marktsituatie. Door extreme weersomstandigheden kan de graan- en oliezadenoogst met 6% dalen ten opzichte van een jaar eerder. Copa-Cogeca, dat boeren en coöperaties vertegenwoordigt, vraagt de Europese Commissie vanwege nood subsidies sneller uit te betalen.

De mondiale maïsmarkt staat in het teken van een dalende  eindvoorraad.

Tarwe- en maïsprijs weer omlaag

Granen

Nieuwe oogstramingen van het Amerikaanse ministerie van landbouw, de USDA, stuurden koersen eerder nog omhoog, maar sinds enkele dagen zijn internationale tarwe- en maïsnoteringen weer gezakt. Inmiddels zijn de koersen weer dalende door winstnemingen. De wereldwijde tarwevoorraad daalt ten opzichte van een jaar eerder, maar blijft zeer ruim. Bij maïs is de voorraad de afgelopen paar seizoenen met bijna een derde afgenomen, maar er is nog geen reden tot paniek.

Landbouw in Polen en Baltische staten kreunt onder droogte

Granen

De Poolse premier Mateusz Morawiecki heeft woensdag gewaarschuwd voor "aanzienlijke verliezen" bij de graanoogst door droogte. De regering zoekt naar mogelijkheden om de getroffen landbouwers te steunen. De sector wordt getroffen door droogte en ongewone hitte. De Baltische buurlanden lijden ook. Letland kondigt donderdag mogelijk de noodtoestand af, aldus het agentschap BNS.

Aveve en VITO zetten drones in om kwaliteit nieuwe graanvariëteiten te bestuderen

Granen

Sinds november 2017 zet de Groep Aveve in samenwerking met het Vlaamse onderzoekscentrum VITO drones in om de kwaliteit van nieuwe graanvariëteiten sneller en meer betrouwbaar te kunnen bepalen. Landbouwers zullen nog dit jaar de eerste vruchten kunnen plukken van deze innovatie. Bij de volgende aankoop van zaaigraan bij Aveve krijgen ze immers de garantie dat de aangeboden variëteiten de beste selectie heeft doorstaan.

Joris Vanmeirhaeghe leidde het publiek doorheen de vele  tarwerassen.

Toppers, nieuwigheden en vaste waarden

Nieuws van maatschappijen

Voor de derde keer wordt op de proefhoeve Ferme Liessart het publiek voor Jorion-Seeds verwelkomd. Ook deze keer worden we rondgeleid om de nieuwigheden te leren kennen, maar ook om te ontdekken hoe het met de vaste waarden zit.

Zowel bij de teelttechniek als bij de raseigenschappen stonden de  medewerkers van de Pibo-Campus stil tijdens de proefveldrondgang.

Teelttechniek in granen beproefd

Granen

Midden vorige week ging in Tongeren een bezoek door aan het proefplatform van de Pibo-Campus. In dit artikel bekijken we de proefveldwerking die in de granen gerealiseerd wordt.

Oppassen voor ziekten in wintertarwe

Granen

Deze week werden op 21 waarnemingspercelen in West- en Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg (rassenproeven, ziektebestrijdingsproeven en praktijk-velden) waarnemingen uitgevoerd in de wintertarwe op het onbehandeld gewas. De toestand op 4 juni:

Schadedrempel voor oranje tarwegalmug enkele keren overschreden

Granen

De druk door graanhaantjes is verminderd, er zijn weinig bladluizen en van tarwestengelgalmug valt niet te vrezen. De oranje tarwegalmug is echter wel een plaag waarvoor de landbouw moet oppassen. Controleren op aanwezigheid is de boodschap!

Graanpercelen moeten nauw opgevolgd worden

Granen

Het Landbouwcentrum Granen (LCG) communiceerde woensdag 25 april over de ziektetoestand in de graanpercelen.

De Amerikaanse agrobusiness vreest Chinese heffingen.

Tarwemarkt laat wisselend beeld zien

Granen

De internationale tarwemarkt laat een wisselend beeld zien. Terwijl tarwenoteringen in de VS zijn gedaald, is sprake van stabiele tot iets hogere noteringen in de EU, het Zwarte Zeegebied en Argentinië.

Belgische biobakgranen

Granen

Bijna niemand teelt bakgranen in België. Intussen vraagt de consument wel naar lokaal brood, zeker wanneer het gaat om bio, merkt BioForum. Tijd voor een Belgische keten voor biobakgranen?

Op het vlak van onkruidbestrijding zit er toch een verschil tussen tarwe en triticale.

Onkruidbestrijding in triticale beproefd

Granen

De Universiteit Gent, Vakgroep Toegepaste Biowetenschappen, samen met de Hogeschool Gent, Faculteit Natuur en Techniek en het Land- en Tuinbouwcentrum Waasland legden tijdens het groeiseizoen 2016-2017 respectievelijk te Bottelare en te Sint-Niklaas een onkruidbestrijdingsproef in triticale aan.

Steven Vandenabeele en Isabel Vercauteren zijn de roergangers bij Aphea.Bio,  een jonge agrobiotech startup uit het Gentse.

Aphea.Bio: beschermen en stimuleren

Granen

In juni vorig jaar lanceerden het Vlaams Instituut Biotechnologie, de Universiteit Gent en de Katholieke Universiteit Leuven de spin-off Aphea.Bio. Die onderzoekt micro-organismen die nauw samenleven met planten, en hun effect op landbouwgewassen.

Een handvol bedrijven domineert de wereldwijde graanhandel.

Graangiganten: ADM wil Bunge kopen

Granen

Archer Daniels Midland (ADM) is in vergevorderde gesprekken verwikkeld om concurrent Bunge over te nemen. ADM en Bunge behoren samen met Cargill en Louis Dreyfus tot de zogeheten ABCD-groep van grootste graanhandelsbedrijven wereldwijd. Samen zijn ADM en Bunge goed voor ruim $100 miljard omzet.

Een Australisch perceel transgeen koolzaad.

Nieuw recordareaal transgene gewassen

Granen

Het areaal transgene gewassen is opnieuw gegroeid naar een recordomvang. De groei zit vooral in de grote landbouwexporterende landen, zoals de VS en Brazilië. In de EU was in Spanje sprake van forse groei, maar blijft het areaal achter. Volgens biotechorganisatie ISAAA bewijzen de groeicijfers dat boeren in transgene gewassen meerwaarde zien.

De tarweprijs zal naar 2030 toe wel toenemen, maar niet heel sterk.

Graanprijzen stijgen licht richting 2030

Granen

De graanprijs in de EU zal de komende jaren onder de piek van 5 jaar geleden blijven, maar toch boven het langjarige gemiddelde uitstijgen. De prijs zal in 2030 neerkomen op circa 170 euro per ton voor mais en 194 euro per ton voor gewone tarwe. Dat verwacht althans de Europese Commissie.

Globaal daling bladluisdruk, opvolging percelen nog steeds nodig

Granen

Op 13 en 14 november werden door het LCG op verschillende locaties bladluistellingen uitgevoerd. Dit gebeurde in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg. Zestien waarnemingen in wintergerst, 13 waarnemingen in wintertarwe en 1 waarneming in triticale

De proeven bladbehandeling en aarziektebestrijding in wintertarwe gingen door in Helkijn.

Behandel graan voor meer opbrengst

Granen

Ziektebestrijding en stikstofbemesting in wintergranen is een onderwerp dat elk jaar terugkomt. Dit jaar worden de veldresultaten besproken door Daniël Wittouck van Inagro.