Economische situatie verbetert en vastberadenheid inzake de fraudegevallen

Actueel

De Europese Landbouwraad besprak gisteren de situatie van de markten, de BIO-verordening en de opvolging van de gevallen van fraude met betrekking tot het Braziliaans vlees (in het bijzonder).

Door het droge voorjaar was en is nog steeds de onkruidbestrijding in vele teelten niet eenvoudig.

Onkruidbestrijding door de droogte in de problemen

Akkerbouw

De droogte maakt de onkruidbestrijding in veel teelten niet eenvoudig. We bespreken de situatie voor de verschillende teelten.

In de wintertarwe komt de  aarziektebestrijding eraan.

Aarziektebestrijdingsproeven gerealiseerd in wintertarwe

Granen

Ook vorig jaar verrichte het Landbouwcentrum Granen en partners weer onderzoekswerk richting de bestrijding van aarziekten in wintertarwe. We geven hierbij hun bevindingen weer zodat de graanteler gesterkt met deze ervaring, de rest van het teeltseizoen zijn granen nog goed kan verzorgen.

Vlaanderen is 24 meester-molenaars rijker

Granen

In Lembeke (Kaprijke) hebben 24 meester-molenaars zaterdag hun diploma en typisch blauw molenaarssjaaltje gekregen uit handen van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). Het is belangrijk dat deze specifieke kennis en kunde doorgegeven wordt, onderstreepte de minister-president bij de overhandiging.

Aan de bruto graanopbrengst in wintertarwe kan een duidelijke bijdrage geleverd worden met inzet van de juiste fungiciden.

Bladziektebestrijdingsproeven in wintertarwe

Granen

Het Landbouwcentrum Granen (LCG) en partners verrichtte ook vorig jaar weer nuttig onderzoek naar de ziektebestrijding in wintertarwe. Diverse fungiciden werden vergeleken ten aanzien van de bestrijding van bladziekten, toepassing in het stadium ‘voorlaatste blad/laatste blad’ in wintertarwe.

Graanteelt en IPM

Granen

Vele akkerbouwers zijn deze periode bezig met de verzorging van hun graangewassen. Belangrijk hierbij is om oog te hebben voor IPM

Geen behandeling tegen bladluizen in wintergranen nodig

Actueel

Uit de bladluistellingen eind vorige en begin deze week in wintergerst en wintertarwe, blijkt dat de luizen de vorst doorgaans niet overleefd hebben. Enkele percelen vertoonden echter nog bladluizen.

In granen is het tijd om aan de bemesting en onkruidbestrijding te denken.

Seizoensstart in granen staat voor de deur

Granen

Indien vanaf nu de bodem het toelaat, is het ogenblik aangebroken voor de eerste activiteit op de graanpercelen. Voor de eerste bemestingsfractie in granen is 15-25 maart de ideale periode, maar meer nog dan de datum beslist de temperatuur over de efficiëntie van de eerste bemesting.

Burger met plaatselijke quinoa valt in de prijzen

Granen

Bioforum zette net voor Dagen Zonder Vlees een verkiezing van het favoriete biologische veggieproduct op poten. De winnaar is de Kinowaburger, gemaakt met Belgisch geteelde quinoa, van ‘La vie est belle’ uit het West-Vlaamse Oostkamp. Ook de meeste andere ingrediënten zijn afkomstig van telers uit de buurt.

Zeven handelaars houden nu de beurs nog in leven, enkelen komen nog sporadisch.

Graanbeurs zoekt handelaars

Granen

Opzoekingen toonden aan dat de graanbeurs 100 jaar, of zelfs al langer zou bestaan. Nu blijven er nog slechts zeven graanhandelaars over. Tijdens het feest vorige week werd stilgestaan bij de geschiedenis en werd opgeroepen om de beurs nieuw leven in te blazen.

De bemestingsadviezen liggen voor dit jaar op een lager niveau.

Wintergranen: actueel hoge N-reserves

Granen

Na de vorstperiode halfweg januari is op Bodemkundige Dienst de staalnamecampagne voor bepaling van de minerale N-reserve in de wintergranen volop op gang gekomen. Afhankelijk van de voorteelt ligt de actuele N-reserve dit jaar 10 tot meer dan 50 kg N/ha hoger dan het afgelopen jaar.