Vermijd legering in wintertarwe en -gerst

Granen

Nu de granen volop in groei zijn, moet de landbouwer alert zijn, zowel voor graanziekten als voor legering. Vorige week bracht Landbouwleven een uiteenzetting rond ziekten en behandelingen in granen. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van mogelijke halmverstevigers in wintertarwe en -gerst, aangereikt door het Landbouwcentrum Granen.

De wereldwijde graanoogst voldoet niet aan het verbruik dit jaar.

Wereldwijde graanoogst valt lager uit dan verbruik

Granen

Voor de tweede keer dit decennium zal de wereldwijde graanoogst niet volstaan om de consumptie ervan te dekken. Dat verwacht zowel de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) als de internationale graanorganisatie (IGC).

Gele roest verschijnt in haarden in het veld.

Controleer tarwe op volgende ziekten

Granen

Om ziekten in uw percelen te herkennen, moet je je bewust zijn van de kenmerken van die ziekten. Hieronder de kenmerken van de belangrijkste ziekten die tarwe kunnen aantasten.

In de behandelde percelen wintergerst  werden op twee van de drie percelen in beperkte mate bladluizen waargenomen.

Lagere bladluisdruk in wintergranen

Granen

De bladluisaantallen zijn door de winter sterk verminderd. Hier en daar worden in beperkte mate bladluizen waargenomen. De situatie is perceelsafhankelijk, maar percelen met een grote aantasting in het najaar hebben kans op aanwezigheid van bladluizen. Op het einde van de winter wordt een bladluisbehandeling aanbevolen vanaf het ogenblik dat er levende bladluizen aanwezig zijn, ongeacht hun aantal. In de tolerante wintergerstvariëteiten moet niet behandeld worden.

Blijf je fytokast de baas

Maïs

Bent u al geregistreerd als professionele gebruiker van biociden? Is uw fytokast in orde? Stond u al eens aan de kassa zonder fytolicentie? Weet u hoeveel opleidingen u volgde dit jaar? Blijf uw ‘chemische’ administratie de baas met deze vijf handige wenken van preventie-adviseur en vleesveehoudster Veerle Maertens.

Wintergranen: veel minerale stikstof in de diepere bodemlagen

Granen

De uitzonderlijk zachte temperaturen van de afgelopen week zorgen, voorlopig althans, voor een vroege start van het bemestingsseizoen. De hoge nitraatresidumetingen op het einde van het seizoen 2018, in combinatie met een gemiddelde neerslag deze winter, zorgen voor een hoge stikstofreserve in de diepere bodemlagen. Dit resulteert in merkelijk lagere N-bemestingsadviezen.

De app ‘Eindbestemming graan’ al twee jaar succesvol

Granen

Sinds 2017 verkent de app “Eindbestemming graan” (in het Frans: “Destination Céréales”) de wereld van het graan. De app werd gedurende twee jaar voor 70 % gefinancierd door de Europese Commissie en is erin geslaagd kennis over graan en sensibilisering over het belang van graanteelt in Europa tot bij het grote publiek te brengen.

Belgische rassenlijst telt nieuw ras spelt

Granen

Op de Belgische rassenlijst is één nieuw ras van spelt opgenomen. We geven hier een overzicht van de resultaten die dit nieuw ras behaalde in de officiële proeven.

Belgische rassenlijst telt 2 nieuwe rassen wintergerst

Granen

Op de Belgische rassenlijst zijn twee nieuwe rassen van wintergerst opgenomen. We geven hier een overzicht van de resultaten die deze rassen behaalden in de officiële proeven.

Nieuwe rassen wintertarwe op de Belgische rassenlijst

Granen

Op de Belgische rassenlijst zijn tien nieuwe rassen van wintertarwe opgenomen. U vindt hier een overzicht van de resultaten die deze nieuwe rassen behaalden in de officiële proeven.

Hoge aantasting bladluis, maar aantal stabiliseert

Granen

De bladluisaantastingen bleken afgelopen week af te nemen in de wintergerst en bleven doorgaans op eenzelfde niveau in wintertarwe. Dit najaar is dit echter een gemiddeld hoog aantastingsniveau. De aangekondigde koude kan een verdere stabilisatie enkel ten goede komen.

De bladluisaantastingen namen deze week licht toe in de wintergerst.

Blijf alert voor bladluizen in wintergranen

Granen

De bladluisaantastingen namen deze week licht toe in de wintergerst en bleven gemiddeld ongeveer gelijk in de wintertarwe. De hoge bladluisdruk blijft dus aanhouden. De situatie is perceelsafhankelijk, maar ook op perceelsniveau kan de bladluisdruk sterk verschillen. Voor de wintergranen die niet (meer) beschermd zijn tegen het dwergvergelingsvirus/bladluizen is het absoluut noodzakelijk alle percelen te controleren op de aanwezigheid van bladluizen, nog vóór het ingaan van de winter.

LCG spot hoge aantastingen van bladluis in wintergranen

Granen

Het zachte weer zorgt voor een aanhoudend hoge en nog verder toegenomen bladluisdruk. Voor de wintergranen die niet beschermd zijn tegen het dwergvergelingsvirus/bladluizen is het nog steeds absoluut noodzakelijk alle percelen te controleren van bij de opkomst op de aanwezigheid van bladluizen. De bladluisaantasting kan onder de huidige gunstige weersomstandigheden nog steeds toenemen.

Volgens ABN Amro kan de tarweprijs in het vierde kwartaal omhoog.

Tarweprijs in vierde kwartaal omhoog

Economie

De tarweprijs zal in het vierde kwartaal weer stijgen, denkt ABN Amro. In een analyse van de markt wijst de bank op de invloed van lagere oogsten in Europa, het Amerikaanse monetaire beleid en de handelsoorlog tussen de VS en China. Voor maïs geldt dat alleen zware regenval in de VS de prijs van vrij lage niveaus kan afhalen.

Voorzitter Karel Vandermeersch van Fegra denkt dat het samenkomen van nationaal en internationaal gerichte handel meer slagkracht geeft.

Graanhandel slaat handen ineen

Granen

De voorheen in verschillende organisaties verdeelde Belgische graanhandel slaat de handen ineen. Voortaan varen ze onder één vlag en wel die van de Federatie Granen, of kortweg ‘Fegra’. Voorzitter Karel Vandermeersch denkt dat Fegra de belangen van de sector beter zal kunnen verdedigen door onder meer te werken aan eenduidige commerciële standaardcontracten, arbitrage en de lobby naar beleid en politiek.

Dit jaar was er sprake van behoorlijk hoge korrelopbrengsten in triticale.

Rassenonderzoek triticale 2018

Granen

Tijdens het groeiseizoen 2017-2018 voorzag het LCG op vier locaties in rassenproeven met triticale: Bocholt, Bottelare, Sint-Niklaas en Vladslo. Wij geven hier de resultaten.

De graanoogst wordt op veel plekken in de EU gedrukt door droogte.

Coceral verlaagt graanprognose

Granen

Coceral heeft haar graanprognose voor de EU verlaagt van 299,1 miljoen ton naar 283,5 miljoen ton. Daarmee komt de oogst volgens de Europese belangenbehartiger van de graansector duidelijk onder het niveau van vorig jaar (300,2 miljoen ton). De grootste bijstelling is zichtbaar bij tarwe. Boosdoener is vooral de droogte.

De Europese Commissie blijft de extreme droogte op de voet volgen omdat mogelijk nog extra maatregelen nodig zijn.

Europese Commissie neemt steunmaatregelen voor landbouwers

Granen

De Europese Commissie heeft donderdag een aantal maatregelen gepresenteerd die de landbouwers moeten helpen om deze periode van extreme droogte door te komen. Zo zullen de boeren een deel van hun inkomenssteun dit najaar sneller kunnen ontvangen en mogen ze landbouwgronden die normaliter braak zouden moeten liggen, gebruiken voor de productie van veevoeder.

Met de kwaliteit van de wintertarwe die afgelopen weekend ontvangen werd,  zat het goed.

Oogst wintertarwe gestart

Granen

Vorige week startte de oogst van de wintertarwe. Het was vooral zoeken naar de percelen die al goed waren om te dorsen, want er is ook veelvuldig gestopt met oogsten, omdat de vochtgehaltes te hoog waren.

De droogte doet de granen pijn.

Boerenbond roept landbouwers op bewijzen te verzamelen van schade

Maïs

De Boerenbond roept landbouwers die geconfronteerd worden met "uitzonderlijke verliezen" door de aanhoudende droogte, op om zoveel mogelijk bewijsmateriaal op te maken en te verzamelen. Die bewijzen zijn nodig om overmacht aan te tonen in het kader van bijvoorbeeld de mestwetgeving of om te gebruiken in de fiscale aangifte. Ondertussen stelt landbouwprovincie bij uitsterk West-Vlaanderen een oppompverbod in.