Nog steeds hoge aantastingsgraad van bladluizen

Granen

Op 6 en 7 november werden door het LCG op verschillende locaties bladluistellingen uitgevoerd. Dit gebeurde in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg. De waarnemingen gebeurden op 19 percelen wintergerst, 13 percelen wintertarwe en 1 perceel triticale.

De aanwezigheid van bladluizen dient zeer nauwkeurig en  voorzichtig gecontroleerd  te worden.

Enorm aantal bladluizen gespot in wintergranen

Granen

Vorige week werden de eerste tellingen op bladluizen in wintergranen uitgevoerd. In de tweede week, op 23 en 24 oktober, werden door het LCG ook op verschillende locaties bladluizen geteld. Dit gebeurde in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen (slechts één locatie.), Vlaams-Brabant en Limburg.

In totaal werden slechts vijf rassen beproefd in de kustpolder en het leem- en zandleemgebied.

Rassenonderzoek spelt 2017

Granen

Na gerst, tarwe en triticale is het de beurt aan spelt. Hoe deed die het in de twee rassenproeven van het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen?

Wereldproductie graan in 2017 op weg naar nieuw record

Granen

De internationale graanproductie "zou in 2018 een nieuw record moeten bereiken", voorspelt de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO).

Limagrain: Huidige evolutie richting ‘beren van maïs’

Maïs

Op het proefveld van Limagrain in Otegem, West-Vlaanderen proberen maïs, voederbieten en groenbedekkers ondanks het herfstige weer nog zo veel mogelijk droge stof op te bouwen. Naast het veld rapporteerde Limagrain nog over de biologische maïscoating TSSV-2, de verdiensten van veldbonen en de meest geschikte wintergranen voor komend seizoen.

Kweek uw eigen elektriciteit: Ilvo en Inagro stellen vier energieteelten voor

Granen

Binnen amper drie jaar hoort een goed deel van de energie die we gebruiken uit groene bronnen te komen. Kunnen landbouwers daarop inspelen door energiegewassen te telen? Overheid, onderzoeksinstellingen en proefcentra testten verschillende van die teelten. Welke passen op uw bedrijf?

De tarweproductie werd verlaagd van 141.3 Mt vorige maand naar 138.9 Mt.

Synagra overschouwt de wereldwijde graanproductie

Granen

Begin van deze week bracht Synagra, de beroepsvereniging van de handelaars in graangewassen en andere landbouwproducten vzw, een oogstprognose voor graan.

Toon Kerkhofs lichtte de productnieuwigheden in de wintertarwe bij  Aveve toe.

Aveve brengt teeltnieuws in wintergranen

Granen

Vorige week ging onder een stralende zon het bezoek van de vakpers door aan het proefplatform ‘zaaigranen 2017’ van Aveve in het Vlaams-Brabantse Linter.

Graan en  aardappelen opslaan in dezelfde loods kan risico’s geven richting contaminatie.

Kruiscontaminatie teelt en opslag van granen & aardappelen

Aardappelen

Synagra, de beroepsfederatie van de Belgische graanhandelaren, voert jaarlijks een collectief bemonsteringsplan uit op de ontvangst van Belgische granen van de landbouwer. Met een 700-tal analyses worden vooral de mycotoxines en residuen op pesticides gescreend.

De wintergerstrassen staan er alvast veelbelovend bij op het proefplatform in Huldenberg.

Granen en aardappelen in proef

Aardappelen

We brachten reeds een eerste verslag van het proefveldbezoek dat de Vlaams overheid, Departement Landbouw & Visserij organiseerde aan het proefplatform in Huldenberg. Toen focusten we op de actualiteiten in de suikerbietenteelt.

In wintertarwe werden 28 rassen uitgezaaid, waaronder 9 nieuwe.

PIBO test rassen tijdens droog voorjaar

Granen

Ook dit jaar zaaide het PIBO verschillende rassen tarwe, gerst, suikerbieten en cichorei uit. De activiteiten in de velden waren divers: rassenproeven, ziektebestrijdingsproeven, schietersproeven,... genoeg om uit te leggen tijdens een drie uur durende rondgang.

Eerste update Waarschuwingsnetwerk 2017 voor bladluis in maïs

Granen

Sinds 1998 legt het Landbouwcentrum Voedergewassen een waarschuwingsnetwerk bladluizen in maïs aan. In de verschillende Vlaamse landbouwstreken worden wekelijks een aantal maïspercelen opgevolgd.

Joris Vanmeirhaeghe gaf op de demodag van Jorion Philip-Seeds uitleg bij de diverse tarwerassen.

Voor 2017: een combi van vaste waarden en veelbelovende nieuwkomers

Granen

Ook dit jaar stelde Jorion Philip-Seeds begin juni zijn gamma voor, ditmaal in het Doornikse Liessart. Gedeeltelijk gaat het over rassen die al jaren meegaan, maar de blikvangers waren verschillende nieuwe rassen en zelfs kandidaat-rassen voor 2018.

De situatie voor rundvlees is in de eerste maanden van 2017 licht verbeterd.

Economische situatie verbetert en vastberadenheid inzake de fraudegevallen

Actueel

De Europese Landbouwraad besprak gisteren de situatie van de markten, de BIO-verordening en de opvolging van de gevallen van fraude met betrekking tot het Braziliaans vlees (in het bijzonder).

Door het droge voorjaar was en is nog steeds de onkruidbestrijding in vele teelten niet eenvoudig.

Onkruidbestrijding door de droogte in de problemen

Akkerbouw

De droogte maakt de onkruidbestrijding in veel teelten niet eenvoudig. We bespreken de situatie voor de verschillende teelten.

In de wintertarwe komt de  aarziektebestrijding eraan.

Aarziektebestrijdingsproeven gerealiseerd in wintertarwe

Granen

Ook vorig jaar verrichte het Landbouwcentrum Granen en partners weer onderzoekswerk richting de bestrijding van aarziekten in wintertarwe. We geven hierbij hun bevindingen weer zodat de graanteler gesterkt met deze ervaring, de rest van het teeltseizoen zijn granen nog goed kan verzorgen.

Vlaanderen is 24 meester-molenaars rijker

Granen

In Lembeke (Kaprijke) hebben 24 meester-molenaars zaterdag hun diploma en typisch blauw molenaarssjaaltje gekregen uit handen van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). Het is belangrijk dat deze specifieke kennis en kunde doorgegeven wordt, onderstreepte de minister-president bij de overhandiging.

Aan de bruto graanopbrengst in wintertarwe kan een duidelijke bijdrage geleverd worden met inzet van de juiste fungiciden.

Bladziektebestrijdingsproeven in wintertarwe

Granen

Het Landbouwcentrum Granen (LCG) en partners verrichtte ook vorig jaar weer nuttig onderzoek naar de ziektebestrijding in wintertarwe. Diverse fungiciden werden vergeleken ten aanzien van de bestrijding van bladziekten, toepassing in het stadium ‘voorlaatste blad/laatste blad’ in wintertarwe.

Ook voor de rest van het teeltseizoen dient de graanteler met IPM rekening te houden.

Graanteelt en IPM

Granen

Vele akkerbouwers zijn deze periode bezig met de verzorging van hun graangewassen. Belangrijk hierbij is om oog te hebben voor IPM

Geen behandeling tegen bladluizen in wintergranen nodig

Actueel

Uit de bladluistellingen eind vorige en begin deze week in wintergerst en wintertarwe, blijkt dat de luizen de vorst doorgaans niet overleefd hebben. Enkele percelen vertoonden echter nog bladluizen.