Teelttechniek in granen beproefd

Granen

Midden vorige week ging in Tongeren een bezoek door aan het proefplatform van de Pibo-Campus. In dit artikel bekijken we de proefveldwerking die in de granen gerealiseerd wordt.

Oppassen voor ziekten in wintertarwe

Granen

Deze week werden op 21 waarnemingspercelen in West- en Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg (rassenproeven, ziektebestrijdingsproeven en praktijk-velden) waarnemingen uitgevoerd in de wintertarwe op het onbehandeld gewas. De toestand op 4 juni:

Schadedrempel voor oranje tarwegalmug enkele keren overschreden

Granen

De druk door graanhaantjes is verminderd, er zijn weinig bladluizen en van tarwestengelgalmug valt niet te vrezen. De oranje tarwegalmug is echter wel een plaag waarvoor de landbouw moet oppassen. Controleren op aanwezigheid is de boodschap!

Graanpercelen moeten nauw opgevolgd worden

Granen

Het Landbouwcentrum Granen (LCG) communiceerde woensdag 25 april over de ziektetoestand in de graanpercelen.

De Amerikaanse agrobusiness vreest Chinese heffingen.

Tarwemarkt laat wisselend beeld zien

Granen

De internationale tarwemarkt laat een wisselend beeld zien. Terwijl tarwenoteringen in de VS zijn gedaald, is sprake van stabiele tot iets hogere noteringen in de EU, het Zwarte Zeegebied en Argentinië.

Belgische biobakgranen

Granen

Bijna niemand teelt bakgranen in België. Intussen vraagt de consument wel naar lokaal brood, zeker wanneer het gaat om bio, merkt BioForum. Tijd voor een Belgische keten voor biobakgranen?

Op het vlak van onkruidbestrijding zit er toch een verschil tussen tarwe en triticale.

Onkruidbestrijding in triticale beproefd

Granen

De Universiteit Gent, Vakgroep Toegepaste Biowetenschappen, samen met de Hogeschool Gent, Faculteit Natuur en Techniek en het Land- en Tuinbouwcentrum Waasland legden tijdens het groeiseizoen 2016-2017 respectievelijk te Bottelare en te Sint-Niklaas een onkruidbestrijdingsproef in triticale aan.

Steven Vandenabeele en Isabel Vercauteren zijn de roergangers bij Aphea.Bio,  een jonge agrobiotech startup uit het Gentse.

Aphea.Bio: beschermen en stimuleren

Granen

In juni vorig jaar lanceerden het Vlaams Instituut Biotechnologie, de Universiteit Gent en de Katholieke Universiteit Leuven de spin-off Aphea.Bio. Die onderzoekt micro-organismen die nauw samenleven met planten, en hun effect op landbouwgewassen.

Een handvol bedrijven domineert de wereldwijde graanhandel.

Graangiganten: ADM wil Bunge kopen

Granen

Archer Daniels Midland (ADM) is in vergevorderde gesprekken verwikkeld om concurrent Bunge over te nemen. ADM en Bunge behoren samen met Cargill en Louis Dreyfus tot de zogeheten ABCD-groep van grootste graanhandelsbedrijven wereldwijd. Samen zijn ADM en Bunge goed voor ruim $100 miljard omzet.

Een Australisch perceel transgeen koolzaad.

Nieuw recordareaal transgene gewassen

Granen

Het areaal transgene gewassen is opnieuw gegroeid naar een recordomvang. De groei zit vooral in de grote landbouwexporterende landen, zoals de VS en Brazilië. In de EU was in Spanje sprake van forse groei, maar blijft het areaal achter. Volgens biotechorganisatie ISAAA bewijzen de groeicijfers dat boeren in transgene gewassen meerwaarde zien.

De tarweprijs zal naar 2030 toe wel toenemen, maar niet heel sterk.

Graanprijzen stijgen licht richting 2030

Granen

De graanprijs in de EU zal de komende jaren onder de piek van 5 jaar geleden blijven, maar toch boven het langjarige gemiddelde uitstijgen. De prijs zal in 2030 neerkomen op circa 170 euro per ton voor mais en 194 euro per ton voor gewone tarwe. Dat verwacht althans de Europese Commissie.

Globaal daling bladluisdruk, opvolging percelen nog steeds nodig

Granen

Op 13 en 14 november werden door het LCG op verschillende locaties bladluistellingen uitgevoerd. Dit gebeurde in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg. Zestien waarnemingen in wintergerst, 13 waarnemingen in wintertarwe en 1 waarneming in triticale

De proeven bladbehandeling en aarziektebestrijding in wintertarwe gingen door in Helkijn.

Behandel graan voor meer opbrengst

Granen

Ziektebestrijding en stikstofbemesting in wintergranen is een onderwerp dat elk jaar terugkomt. Dit jaar worden de veldresultaten besproken door Daniël Wittouck van Inagro.

Nog steeds hoge aantastingsgraad van bladluizen

Granen

Op 6 en 7 november werden door het LCG op verschillende locaties bladluistellingen uitgevoerd. Dit gebeurde in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg. De waarnemingen gebeurden op 19 percelen wintergerst, 13 percelen wintertarwe en 1 perceel triticale.

De aanwezigheid van bladluizen dient zeer nauwkeurig en  voorzichtig gecontroleerd  te worden.

Enorm aantal bladluizen gespot in wintergranen

Granen

Vorige week werden de eerste tellingen op bladluizen in wintergranen uitgevoerd. In de tweede week, op 23 en 24 oktober, werden door het LCG ook op verschillende locaties bladluizen geteld. Dit gebeurde in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen (slechts één locatie.), Vlaams-Brabant en Limburg.

In totaal werden slechts vijf rassen beproefd in de kustpolder en het leem- en zandleemgebied.

Rassenonderzoek spelt 2017

Granen

Na gerst, tarwe en triticale is het de beurt aan spelt. Hoe deed die het in de twee rassenproeven van het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen?

Wereldproductie graan in 2017 op weg naar nieuw record

Granen

De internationale graanproductie "zou in 2018 een nieuw record moeten bereiken", voorspelt de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO).

Limagrain: Huidige evolutie richting ‘beren van maïs’

Maïs

Op het proefveld van Limagrain in Otegem, West-Vlaanderen proberen maïs, voederbieten en groenbedekkers ondanks het herfstige weer nog zo veel mogelijk droge stof op te bouwen. Naast het veld rapporteerde Limagrain nog over de biologische maïscoating TSSV-2, de verdiensten van veldbonen en de meest geschikte wintergranen voor komend seizoen.

“Na die eerste investering in de aanplant van miscanthus kan je minstens 15 jaar voort”, vertelt Hilde Muylle van het ILVO.

Kweek uw eigen elektriciteit: Ilvo en Inagro stellen vier energieteelten voor

Granen

Binnen amper drie jaar hoort een goed deel van de energie die we gebruiken uit groene bronnen te komen. Kunnen landbouwers daarop inspelen door energiegewassen te telen? Overheid, onderzoeksinstellingen en proefcentra testten verschillende van die teelten. Welke passen op uw bedrijf?

De tarweproductie werd verlaagd van 141.3 Mt vorige maand naar 138.9 Mt.

Synagra overschouwt de wereldwijde graanproductie

Granen

Begin van deze week bracht Synagra, de beroepsvereniging van de handelaars in graangewassen en andere landbouwproducten vzw, een oogstprognose voor graan.