‘Belgische verwerkers gaan groei melkstroom indammen’

Melkvee

Vroeg of laat gaan Belgische zuivelverwerkers over op een systeem dat de melkstroom in lijn brengt met de marktvraag. Dat verwacht afgevaardigd bestuurder Renaat Debergh van de Belgische Confederatie voor de Zuivelindustrie (BCZ). Debergh wijst erop dat de zuivelindustrie de laatste jaren al enorme groei hebben opgevangen. “Er zijn helaas nog altijd melkveehouders dat het aantal koeien verdubbelt zonder eerst met de afnemer te gaan praten”, aldus Debergh.

De zuivelsector ontwikkelt zich nog altijd, aldus BCZ.

Sinds corona 15% meer zuivel verkocht

Economie

De Belgische consument kocht de afgelopen 3 maanden 15% meer melk en zuivelproducten dan voor de coronacrisis. Dat meldt de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ). De toename heeft volgens de organisatie niet alleen met hamsteren te maken, maar duidt volgens haar ook op de plaats die de verbruiker toekent aan melk en zuivelproducten in een gezond voedingspatroon en dit in moeilijke tijden.

Milcobel is de grootste melkerij van ons land.

Milcobel handhaaft standaardprijs op 27 euro per 100 liter

Melkvee

Milcobel betaalt voor de voorbije mei-leveringen net als de maand ervoor een standaardprijs van 27 euro per 100 liter. Dit komt neer op een reëel uitbetaalde melkprijs van 29,42 euro per 100 liter voor een gestandaardiseerde levering. Dat maakt de melkcoöperatie bekend.

De klimaatimpact van melkproductie wordt grotendeels bepaald door rechtstreekse methaanemissies (CH4) van de veestapel, maar ook door chemische processen in de mest en bodem die zowel methaan- als lachgasemissies (N2O) veroorzaken.

Hollebeekhoeve eerste Belgisch CO2-neutraal zuivelbedrijf

Melkvee

Zuivelproducent Hollebeekhoeve uit Kruibeke zorgt voor een primeur: het is het eerste zuivelbedrijf dat het label van 'CO2 Neutral Company' als 'CO2 Neutral Product' behaald heeft. “De lekkerste en klimaatvriendelijkste, daar zijn we trots op”, zegt François Apers van de Hollebeekhoeve.

Er zijn voorzichtig hogere prijsnoteringen voor zuivelproducten.

Zuivelprijzen trekken weer wat aan

Melkvee

De Belgische prijsnoteringen van zuivelproducten zitten weer in de lift, met uitzondering van volle melkpoeder. Magere melkpoeder noteert dan weer hoger dan de prijs van een jaar geleden.

Milcobel-melkprijs blijft achter bij Europese concurrentie

Economie

Milcobel betaalde in Europees perspectief in april een lage melkprijs. Europees komen de voorschotmelkprijzen gemiddeld uit op 32,47 euro per 100 kg standaardmelk. Dat is 71 cent minder dan een maand eerder. Milcobel komt in april 1 euro lager uit dan in maart, op 28,81 euro per 100 kg. De zuivelcoöperatie wordt extra geraakt door de coronacrisis omdat het relatief afhankelijk is van de afzet van mozzarella.

Weidebeloop op I2-bedrijven is nog steeds toegestaan op voorwaarde dat contact tussen eigen runderen en deze van aangrenzende weiden vermeden wordt.

Wat verandert er voor I2-bedrijven inzake IBR-aanpak?

Melkvee

Op zondag 24 mei ging het mini-KB IBR van start. Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) vatte de nieuwigheden voor I2-bedrijven samen.

De melkprijs staat onder druk door de coronacrisis en een seizoenseffect op de gehaltes.

Gemiddelde melkprijs met 8% omlaag

Melkvee

De gemiddelde melkprijs in België, betaald door de BCZ-leden, bedroeg €31,3 per 100 liter in april 2020. Deze melkprijs is 8% lager dan de melkprijs in dezelfde maand in 2019. In absolute cijfers zien we een daling van 2,7 euro per 100 liter. De reden voor deze daling vindt men voornamelijk in de coronacrisis die de standaardprijs deed dalen. Maar ook de gehalten daalden zoals typisch is in het voorjaar.

Coronalessen bij de jongveeopfok

Melkvee

Het coronavirus brengt het thema bioveiligheid tot in de huiskamer. Als rundveehouder kan je hier ook uit leren. Heel wat maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus kunnen ook in de rundveehouderij de bioveiligheid verbeteren. Bij de Vlaamse rundveehouders is daar nog heel wat ruimte tot verbetering mogelijk. Zo blijkt uit de enquête over jongveeopfok, uitgevoerd in het project JongLeven.

Lore met Briek, Marianne, Wim en Jasper De Middeleer tussen de nieuwsgierige geiten.

Melkkoeien en geiten vormen hier een compatibel duo

Biolandbouw

Op De Speiboerderij in Sint-Lievens-Esse, een deelgemeente van Herzele, boeren 2 generaties tezamen. Wim De Middeleer maakte in 1998 de stap van gangbare naar biologische melkveehouderij. Zoon Jasper en dochter Lore kozen in 2015 voor biologische geiten. Beide sectoren zijn goed te combineren op één bedrijf.

Een klauwletsel blijkt vaak al wel te vinden via de warmtecamera, terwijl je visueel nog niets aan de poot ziet.

Warmtecamera en app helpen klauwproblemen sneller opsporen

Melkvee

Klauwproblemen hebben een negatieve impact op het welzijn van de koe omdat een klauwprobleem kan leiden tot kreupelheid, en dat heeft zware economische gevolgen voor het bedrijf. De ontwikkeling van een betaalbare intelligente smartphone app – in het project ClawCare – kan in de toekomst helpen om problemen sneller op te sporen.

FrieslandCampina haalt melk op bij ongeveer 300 Belgische melkveehouders.

FrieslandCampina verlaagt naar 33 euro per 100 kg

Nieuws van maatschappijen

FrieslandCampina verlaagt de garantieprijs voor juni met 50 cent tot 33 euro per 100 kg. De daling is volgens de zuivelcoöperatie volledig toe te schrijven aan een aanpassing als gevolg van het feit dat de prijzen van de referentiebedrijven in de afgelopen periode lager zijn uitgevallen dan verwacht. Momenteel is er sprake van een verhoogde vraag naar kaas- en boterproducten door de versoepeling van de coronamaatregelen.

Melkveehouderij... om een inkomen te behalen moet men zijn activiteit beheersen

Melkvee

Een sterk melkveebedrijf opbouwen en onderhouden is niet evident. Daniel Jacquet van de technisch-economische dienst Elevéo in Wallonië legt uit wat duurzaamheid in de melkveehouderij in al zijn aspecten betekent voor een bedrijf.

Volgens Ducarme kan de versoepeling geen kwaad voor de volksgezondheid.

Criteria FAVV-controles op hoevekaas versoepeld

Economie

Minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) laat de criteria voor controles van het voedselagentschap FAVV bij producenten van hoevekaas versoepelen. Dat berichten de kranten van Sudpresse maandag.

De keuze van het merk en/of type tepelvoering moet voldoende doordacht gebeuren, op maat van het bedrijf en de melkveestapel.

Aandachtspunten bij het vervangen van tepelvoeringen

Melkvee

Tepelvoeringen zijn ongetwijfeld één van de belangrijkste onderdelen van een melkinstallatie. Deze staan namelijk meermaals per dag in rechtstreeks contact met de spenen van de koe. Gebreken aan deze tepelvoeringen kunnen al snel aanleiding geven tot slechte speen(top)condities en uiergezondheidsproblemen. Tijdig vervangen is dus de boodschap! Maar, net daar durft het al eens fout gaan...

Het mini-KB IBR gaat vanaf zondag 24 mei in voege.

Nieuwe wetgeving IBR-bestrijding start op 24 mei

Melkvee

De nieuwe IBR-wetgeving die samen met de rundveesector ontwikkeld werd, ook bekend als het zogenaamde mini-KB IBR, gaat van start vanaf zondag 24 mei 2020.

Onveilige handel is enorm belangrijk bij de verspreiding van IBR.

Op weg naar een IBR-vrije stapel

Melkvee

Infectieuze boviene rhinotracheïtis (IBR) heeft een negatieve impact op de gezondheid van de rundveestapel. Daarom wordt de ziekte aangepakt via een landelijk bestrijdingsprogramma. We zijn in ons land goed op weg naar een IBR-vrij-statuut. Maar hoe ver staan we intussen en hoe vermijden we nieuwe insleep?

Nils van Dam werkte lang bij Unilever en AB Inbev.

Nils van Dam, veteraan voedingsindustrie, wordt nieuwe CEO Milcobel

Nieuws van maatschappijen

Milcobel stelt Nils van Dam per direct aan als CEO van de zuivelcoöperatie. Van Dam werkt al 30 jaar in de voedingsindustrie. Zo werkte hij tot 2017 8 jaar lang in diverse directiefuncties bij Unilever. Daarna werd van Dam consultant bij het adviesbureau Scopernia in Gent, met als specialisatie de voedingsmiddelensector. Van Dam is opvolger van Erik De Cock, die in januari tijdelijk werd aangesteld na het ontslag van Peter Koopmans.

Voor Paul en Laurent Fafchamps is het één van hun prioriteiten om een bedrijf op mensenmaat te behouden waar zij geen slaaf zijn van het werk.

Hogere productiviteit is niet noodzakelijk gebonden aan het aantal koeien!

Melkvee

Sinds 1962 baat de familie Fafchamps in Bolland een melkveebedrijf uit. Hun doel is een bedrijf op mensenmaat, waar de melkveehouder geen slaaf is van zijn bedrijf. Daartoe houden ze de voederkosten zeer goed in de gaten door het optimaliseren van de beweiding en een goede valorisatie van het ruwvoeder. Onlangs stelden ze de deuren van hun bedrijf open. Landbouwleven ging er een kijkje nemen en praatte er met Laurent Fafchamps en zijn vader Paul.

Ureum toevoegen aan het rantsoen is volgens het Rundveeloket zeker nuttig.

Kan eiwit vervangen worden door voederureum?

Melkvee

In een evenwichtig rundveerantsoen worden stikstof en energie maximaal omgezet tot microbieel eiwit. Volgens het Rundveeloket kun je, bij niet-optimale microbiële eiwitproductie, voederureum gebruiken als aanvullende bron van stikstof.