De Winning: We bieden iedereen een kans om hier te werken

Melkvee

De Winning is een sociale, inclusieve onderneming in Lummen waar mensen werken die niet onmiddellijk op de reguliere arbeidsmarkt terechtkunnen. De activiteiten spitsen zich toe op natuur- en groenbeheer, biologische land- en tuinbouw, voeding en distributie, en horeca. De producten worden in de korte keten verkocht en sinds 2017 biologisch geteeld.

Mieke Desmet en Johan Logghe zijn in het West-Vlaamse Gistel trotse melkveehouders.

Melkveehouder Johan Logghe: ‘We zijn ‘de slaven van het noorden’’

Actueel

Melkveehouder Johan Logghe is een man met een mening. Samen met zijn vrouw Mieke Desmet bewijst hij elke dag in het West-Vlaamse Gistel dat, ondanks de moeilijke omstandigheden, de melkveehouderij nog altijd springlevend is. “Boeren zijn de pasmunt voor goedkope voeding.”

Het toepassen van de dikke fractie als ligboxstrooisel wordt in België alleen toegestaan als de grondstof bedrijfseigen mest van het melkveebedrijf is.

Welke mogelijkheden biedt het scheiden van mest op een melkveebedrijf?

Melkvee

Welke meststromen worden gevormd bij het scheiden van mest op een melkveebedrijf? En welke mogelijkheden bieden deze fracties dan? Het Rundveeloket zocht het uit.

Mastitis komt veel vaker voor in de eerste 20 dagen van de lactatie.

Een betere uiergezondheid door monitoren van herstel bij mastitis

Melkvee

Aangezien de melkproductie een belangrijke bron van inkomsten is op een melkveebedrijf, worden de productieverliezen het best zo goed mogelijk in kaart gebracht. Het MastiManproject bracht de melkverliezen op robotbedrijven die gelinkt zijn aan uiergezondheidsproblemen, en meer specifiek mastitis, in kaart.

De producenten in Duitsland komen 9,51 cent/kg tekort om hun kosten te dekken.

21% van melkproductiekosten niet gedekt in Duitsland

Melkvee

Volgens de kwartaalcijfers van het Bureau voor landbouweconomie en plattelandsstudies - actuele cijfers van juli 2021 – blijft ook in Duitsland de melkprijs te laag.

Milcobel heeft zijn standaardmelkprijs nogmaals verhoogd, namelijk met 1,50 euro per 100 l voor de lopende novemberleveringen .

Milcobelprijs stijgt met 1,5 euro per 100 l

Nieuws van maatschappijen

Milcobel heeft zijn standaardmelkprijs voor de lopende oktober-leveringen verhoogd met 1,50 euro per 100 l, zo meldt de raad van bestuur. Deze nieuwe prijsverhoging resulteert in een prijs van 36 euro per 100 l melk voor leden die niet in opzeg zijn.

Vlaamse melkkoeien realiseren record-levensproductie

Melkvee

De leeftijd en levensproductie van de koeien op de melkveebedrijven in Vlaanderen die deelnemen aan de mpr, is afgelopen jaar opnieuw toegenomen. De gemiddelde melkproductie per lactatie steeg nauwelijks, maar nooit eerder behaalden de Vlaamse koeien een hogere levensproductie.

Marijn is één van de werknemers op een melkveebedrijf die wat toelichting geeft over zijn job.

Werkzoekenden de weg wijzen naar een melkveebedrijf

Melkvee

Veel melkveehouders staan onder druk nu de veestapels snel in omvang toenemen en de competitie steeds groter wordt. Die groei brengt een stijgende arbeidsbehoefte met zich mee, die niet altijd vlot ingevuld geraakt. Het Interreg-project CowForme wil werkzoekenden koppelen aan melkveebedrijven en de arbeidsefficiëntie op melkveebedrijven verhogen.

Philippe Fleurbaey:  De gelatenheid bij sommige boeren is heel groot.

Philip Fleurbaey na de briefschrijfactie: ‘Van heel emotionele reacties tot veel steun uit onverwachte hoek’

Actueel

Philip Fleurbaey (50) gaat misschien zelf de noodlijdende situatie niet veranderen, maar de reacties op zijn briefschrijfactie zijn naast vaak hoopgevend ook heel schrijnend. “Onze landbouw verkeert in een diepe crisis. De boeren zijn moe(getergd) en het moet nu anders. Ik ga de tanker niet keren. Iedereen in de sector moet dringend in de spiegel kijken, ook de boeren.”

In Europa melkt men over juli zeker minder dan verleden jaar, met duidelijk lagere cijfers in België (-4,2 %) en in Nederland (–3,1%).

Lagere melkaanvoer in bijna heel Europa

Actueel

Raf Beyers, adviseur bedrijfsontwikkeling en risicomanagement bij de Milk Trading Company, geeft ook deze maand weer tekst en uitleg bij de ontwikkelingen op de internationale markten. In Europa is de melkaanvoer algemeen gezien gedaald. In Duitsland woedt een prijzenoorlog rond boter.

Beste bedrijfslot vleesvee. Eig. Klaveren Aas-Van Osselaer LV, Melsele

Fokveedag te Beveren-Waas: Blij weerzien van collega-fokkers in Beveren na jaar coronapauze

Melkvee

In deze speciale tijden was het voor de prijskampliefhebbers van Oost-Vlaanderen weer uitkijken naar de provinciale Fokveedag, die na een jaar pauze door corona opnieuw kon doorgaan in Beveren-Waas. Met 100 inschrijvingen voor de provinciale keuring voor zwart- en roodbonte dieren en 65 inschrijvingen voor de regionale keuring van het Belgisch witblauw vee voor de regio Beveren-waas en omliggende gemeente kan de organisatie weer van een geslaagde editie spreken.

Agrifirm en CRV gaan samen onderzoek doen naar methaan

Melkvee

De coöperatieve bedrijven Agrifirm en CRV starten een gezamenlijk project waarin de methaanuitstoot van individuele koeien in de praktijk wordt gemeten. Ze willen hiermee meer inzicht krijgen in de verschillen tussen dieren en rantsoenen. Met de kennis uit dit project worden nieuwe producten ontwikkeld waarmee veehouders kunnen sturen op methaan. De onderzoekers denken hierbij onder andere aan: aangepast voeradvies, fokwaarden voor methaanefficiëntie en een verbeterde inschatting van de methaanemissie op koe- en bedrijfsniveau.

Op het bedrijf van Kris en Els staan 1400 kalveren.

“De eerste levensweken van een kalf zijn cruciaal”

Melkvee

Op kalverbedrijf De Driehoekshoeve in Kasterlee verzorgen Kris Van de Perre en Els Braeckmans 1.400 kalveren. De dieren komen van kalverintegratie VanDrie en zijn zo goed als altijd zwarte Holsteins. Het grootste deel van het werk is geautomatiseerd, waardoor Kris en Els ook nog de tijd vonden om een vakantiewoning te renoveren en verhuren.

Riet, Marc en Kristof investeerden in automatisering om de arbeidsdruk te verlichten.

De Breykenshoeve zet deuren open voor bezoekers

Melkvee

Dit weekend ontvangen verschillende landbouwbedrijven bezoekers tijdens Dag van de Landbouw. Een daarvan is de Breykenshoeve in Mol. Het melkveebedrijf met 70 koeien is gelegen op een prachtige locatie langs het kanaal Herentals-Bocholt. Door het vele fietsverkeer nam de familie Verschueren de beslissing om in 1998 te starten met ijsverkoop. Dat was een succes! Ondertussen groeide de Breykenshoeve uit tot een volwaardige horecazaak.

De Milcobel-melkprijs stijgt in september met 25 cent.

Milcobelprijs stijgt met 25 cent

Nieuws van maatschappijen

Milcobel heeft zijn standaardmelkprijs voor de lopende september-leveringen verhoogd met 0,25 euro per 100 l, zo meldt de raad van bestuur. Deze nieuwe prijsverhoging resulteert in een prijs van 34,20 euro per 100 l melk. Leden die niet in opzeg zijn, krijgen net als vorige maand een getrouwheidspremie van 30 cent/100 l.

De uitdaging is nu om dat dieren op grote schaal te laten doen en kuddes te trainen om naar het toilet te gaan.

Koeien moeten naar toilet om broeikasgassen te verminderen

Melkvee

Wetenschappers beweren dat ze met succes koeien hebben afgericht om in toiletten te plassen. Bedoeling is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het team van Nieuw-Zeelandse en Duitse onderzoekers geeft toe dat het experiment begon als een grap, maar het ontdekte dat het beheer van urine van runderen op de lange termijn een impact kan hebben op het klimaat.

De waterbehoefte van een hoogproductieve koe kan oplopen tot 100 à 150 l per dag en meer.

Let op voor vochttekort bij je melkkoeien

Melkvee

Melkkoeien hebben behoefte aan veel water. Wanneer ze – bijvoorbeeld door ziekte – onvoldoende water opnemen, moet er snel ingegrepen worden. Dat is ook mogelijk als veehouder.

De nieuwe serrestal van landbouwer Bram Maes.

Mest scheiden op een melkveebedrijf

Melkvee

B3W, de Begeleidingsdienst voor een Betere Bodem- en Waterkwaliteit, organiseerde een thematisch uitwisselingsmoment (TUM) rond het scheiden van mest op een melkveebedrijf. Hoe verloopt het scheidingsproces en hoe kun je de verschillende mestfracties optimaal benutten? Landbouwer Bram Maes deelde zijn ervaringen en leidde ons virtueel rond op zijn bedrijf.

Vaccinatie tegen mastitis heeft geleid tot een grote verbetering in de uiergezondheid. Het gebruik ervan mag echter niet leiden tot het verwaarlozen van de grondbeginselen van de veehouderij.

Met een grote veestapel moet je heel wat protocollen voorzien en toepassen

Melkvee

Het melkveebedrijf van Vital Laschet in Hombourg telt bijna 400 melkkoeien en produceert ongeveer 3,6 miljoen l melk per jaar. Er zijn 5 werknemers en seizoensarbeiders actief. “Een grote veestapel houden, is niet vanzelfsprekend. Je moet protocollen voor het dierenwelzijn en de gezondheid opstellen én uitvoeren”, geeft Arnaud Beckers, manager van het bedrijf, toe.

Sinds 1 juli haalt de Nederlandse zuivelverwerker Royal A-ware ook melk op bij  Vlaamse melkveehouders.

Zuivelverwerker Royal A-ware: We hebben vertrouwen gevraagd én gekregen, nu elke dag verdienen

Actueel

‘Vertrouwen’ loopt als een rode draad in de relatie tussen Vlaamse melkveehouders en de Nederlandse zuivelverwerker Royal A-ware. “Vertrouwen is de basis van onze samenwerking. Als het vertrouwen er onderling is, loopt alles op wieltjes.” Donderdag 1 juli was ook voor Robert van Ballegooijen (COO) en directeur Luc Van Hoe een heel belangrijke dag: voor de eerste keer werd door Royal A-ware ‘Vlaamse melk’ opgehaald.

De rechter oordeelde dat er wel urgentie was voor de 14 leden om te vertrekken, aangezien zij al getekend hadden bij een concurrerend bedrijf dat een hogere melkprijs aanbood.

Hoger beroep van Milcobel afgewezen

Nieuws van maatschappijen

Het Hof van Beroep te Gent heeft het hoger beroep in kortgeding van Milcobel afgewezen. De rechter oordeelde dat er wel urgentie was voor de 14 leden om te vertrekken, aangezien zij al getekend hadden bij een concurrerend bedrijf dat een hogere melkprijs aanbood.

Ook melkveehouders in Nederland zorgen goed voor hun koeien en kalveren, ze vormen het voornaamste kapitaal van de melkveehouder.

Nederlandse zuivelsector ZuivelNL formuleert klacht tegen Dier&Recht

Actueel

In Nederland valt een campagne van Dier&Recht bij melkveehouders en zuivelfabrikanten bijzonder slecht. ZuivelNL dient dan ook een klacht in.

Het is van 2014 geleden dat de Amerikanen zo stevig meer molken in de eerste jaarhelft.

Amerikanen hebben in eerste jaarhelft stevig gemolken

Actueel

Wat de zuivel betreft, noteren de melkprijzen van de meeste kopers eerder stabiel. De room- en boterprijs zijn licht gestegen. Na een daling trokken ook de poeder- en kaasprijzen weer aan. Hieronder geven we een overzicht van de internationale zuivelmarkten.

Welke kansen biedt Wallonië voor melkveebedrijven?

Melkvee

Vlaamse melkveebedrijven hebben het tegenwoordig zeer moeilijk om aan alle verstrengde maatregelen te voldoen. In Wallonië biedt het wettelijk kader meer en goedkopere mogelijkheden. Daarom lichtte Carl De Braeckeleer van studie- en adviesbureau DLV in een webinar de regelgeving voor de melkveehouderij in Wallonië toe.

Bij de oudere kalveren is het van belang om het voer (krachtvoer, ruwvoer) minstens dagelijks te verversen om broei en dus verlies aan smakelijkheid en voederwaarde te voorkomen.

Tips en adviezen bij hittestress bij kalveren en droogstaande koeien

Melkvee

Hittestress treft niet alleen lacterende koeien. Ook kalveren en droogstaande dieren ondervinden er negatieve gevolgen van. Hittestress heeft bij kalveren en droogstaande dieren immers een belangrijke impact op hun latere productie.