Zwartbonte Holstein-koe krijgt voor het eerst eretitel ‘sterkoe’

Melkvee

‘Keur Qase’ van het melkveebedrijf Keur Holsteins van Marcel Heylen uit Geel verwierf als eerste koe in Vlaanderen de eretitel ‘Sterkoe’.

FrieslandCampina haalt in ons land bij enkele honderden boeren de melk op.

FrieslandCampina verdedigt zich tegen kritiek

Nieuws van maatschappijen

FrieslandCampina heeft zich op een intern discussieforum voor melkveehouders verdedigd tegen kritiek van een groep kritische boeren. De melkveehoudersvakbond Dutch Dairymen Board (DDB) beschuldigt FrieslandCampina onder meer van het bedekken van slechte bedrijfsprestaties en continu verzwaren van leveringsvoorwaarden.

Leen Vandaele coördineert de verschillende proeven in de melkveestal. Het merendeel zijn voederproeven.

5 jaar melkveestal op ILVO: Klimaat bepalend voor huidig onderzoek

Melkvee

Op 24 oktober 2014 werd op het Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek (ILVO) in Melle de nieuwe hoogtechnologische melkveestal officieel geopend door toenmalig minister van Landbouw Joke Schauvliege. We zijn intussen goed 5 jaar verder. Voldoet de onderzoeksstal aan de hoge verwachtingen? Leen Vandaele, groepsleider rundveehouderij, overloopt de realisaties.

De EMB kwam de afgelopen jaren regelmatig in het geweer tegen de volgens haar structureel lage melkprijs.

European Milk Board voor nieuwe crisisinstrumenten

Melkvee

De melkveehouderij heeft nood aan nieuwe crisisinstrumenten. De huidige crisisinstrumenten van de EU - zoals de interventie- schieten tekort. Dat concluderen vertegenwoordigers van de melkveehouderij tijdens een conferentie aan het Gardameer. Volgens de Belgische voorzitter van de European Milkboard Erwin Schöpges, moet een instrument worden gecreëerd dat automatisch in werking treedt als prijzen kelderen.

De melkveehouders van Arla behoren vandaag al tot de meest klimaatvriendelijke melkveehouders ter wereld.

Arla Foods lanceert een Europees klimaatcheckprogramma voor haar melkveebedrijven

Melkvee

De doelstelling van het bedrijf is een CO2-reductie over de gehele waardeketen van 30% tegen 2030, en tegen 2050 netto klimaatneutraal produceren. Het programma voor 9.900 Europese Arla-melkveehouders gaat in januari 2020 van start. De financiële stimulans om het programma te ondersteunen bedraagt 1 eurocent extra per kg geproduceerde melk.

Lieven Cuvelier en Hannelore: ‘Onze melkkoeien zijn topsporters en verdienen de allerbeste zorgen’

Melkvee

Innovatie, op het Beepophof zijn ze daar al jaren mee bezig. Ruim 10 jaar geleden werd het ouderlijk landbouwbedrijf van Lieven Cuvelier onteigend, maar samen met zijn vrouw Hannelore richtte hij een nieuw melkveebedrijf op. “Onze melkkoeien zijn topsporters en verdienen de allerbeste zorgen, zoals een sterk uitgebalanceerd rantsoen.” Een verhaal over moderne melkveehouders, die er elke dag blijven voor gaan.

Melkveehouders en verwerkers zijn heel erg overtuigd van het belang van blijvende inspanningen op gebied van duurzaamheid.

Zuivelsector beperkt CO2-uitstoot per liter melk, totale uitstoot blijft bijna gelijk

Melkvee

De Belgische zuivelindustrie is er in 10 jaar tijd in geslaagd om de CO2-uitstoot per 1.000 l melk te verminderen met bijna 40 %. Toch resulteerde dat niet in een daling van de totale uitstoot van de zuivelsector: die bleef in dezelfde periode nagenoeg gelijk. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM).

Voorbeeld van een standaardprotocol rond melktechniek

Standaardprotocollen zijn onmisbare tools

Melkvee

Tijdens de Veetournee 2019 lichtten Koen De Bleecker en Evelyne Van de Wouwer het thema Standard Operating Protocols (SOP’s) of standaardprotocollen, toe. Zij werken beiden bij Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) als regiodierenartsen herkauwers.

Het dashboard van Amazing Grazing laat zien of het grasaanbod binnen het streeftraject blijft.

Zicht op het grasaanbod met dashboard voor standweiden

Melkvee

In het Nederlandse project Amazing Grazing ontwikkelden melkveehouders, adviseurs en onderzoekers samen het dashboard voor standweiden. Het dashboard geeft inzicht in het grasaanbod zodat de gebruiker kan zien of hij moet bijsturen in het grasaanbod. Het dashboard is geschikt voor alle vormen van standweiden, al dan niet roterend in één of meerdere platforms.

Een goede relatie met de bedrijfsdierenarts is van cruciaal belang, maar je kunt ook heel wat opsteken van collega-veehouders.

Vertrouw op het advies van uw dierenarts en wissel ideeën uit met collega’s

Melkvee

Wil u als veehouder goede resultaten boeken, dan is het nodig om op tijd en stond stil te staan bij de bedrijfsvoering en na te gaan hoe het nog beter kan. Het feit dat er geen standaardoplossing voorhanden is en dat u dus op zoek moet gaan naar specifieke oplossingen op maat van uw bedrijf, maakt het er niet eenvoudiger op.

Europees tenderen melkprijzen voorzichtig omhoog.

Europese melkprijzen in september wat gestegen

Economie

De grote zuivelondernemingen in de EU betaalden in september gemiddeld een voorschotmelkprijs uit van 33,56 euro per 100 kg standaardmelk. De prijs ligt daarmee 20 cent hoger dan een maand eerder. Milcobel verhoogde voor het eerst sinds april de melkprijs, en wel met 50 cent. Dat blijkt uit de Europese melkprijsvergelijking van de Nederlandse boerenbond LTO.

Deze bemonstering kan via MPR-monstername door CRV of door een monstername van bloed of melk door de dierenarts.

Op 1 november start nieuw werkjaar paratuberculoseprogramma van de zuivelketen

Melkvee

Dit programma ondersteunt melkveehouders in de monitoring van paratuberculose op hun bedrijf. Dit werkjaar, dat loopt tot 30 april 2020, zal 46% van de deelnemende melkveebedrijven paratuberculose-onderzoeken laten uitvoeren.

Opvallend was dat bedrijven met mestrobots zo’n 146 kg/robot/dag meer melk produceren.

Propere stalomgeving verhoogt melkproductie aan melkrobot

Melkvee

Een propere en rustige stal is een belangrijke succesfactor voor robotmelken. Dat blijkt uit een studie van de University of Minnesota.

Uit de enquête van het project JongLeven bleek dat er nog werk aan de winkel is om 
melkveehouders te informeren en te overtuigen om hun jongveemanagement verder bij te sturen.

Nog heel wat aandachtspunten bij opfok van jongvee

Melkvee

De basis voor een productieve en gezonde melkveestapel wordt gelegd bij de opfok van het jongvee. Een gezonde groei tijdens de eerste 2 levensjaren resulteert in voldoende uitgegroeide vaarzen die afkalven op 24 maanden. In het VLAIO-project JongLeven gaat ILVO samen met partners Hooibeekhoeve en Inagro op zoek naar duidelijke richtlijnen voor de Vlaamse melkveehouders om de opfok van vaarzen op het bedrijf te verbeteren.

Het was zeker niet onze intentie om andere melkveehouders te beschuldigen of te schofferen, integendeel. Wij hebben steeds zeer goede relaties met de landbouwers gehad , klinkt het.

Delhaize past campagne rond biomelk aan na ongelukkige woordkeuze

Melkvee

Supermarktketen Delhaize past een reclamecampagne rond biomelk aan, na een ongelukkige woordkeuze. "Het was nooit onze bedoeling om melkveehouders te schofferen", zegt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver zaterdag. De Waalse landbouwfederatie FWA had Delhaize opgeroepen om de reclameboodschap voor biomelk in te trekken, omdat die zou suggereren dat sommige melkveehouders de normen rond dierenwelzijn niet zouden respecteren.

Door de loopbrug en beperkte ruimte, was de Floating Farm op zoek naar een machine met laag eigen gewicht en compacte afmetingen.

Giant-wiellader is onmisbaar op de Floating Farm

Nieuws van maatschappijen

In de haven van Rotterdam werd de eerste drijvende boerderij, de Floating Farm, gerealiseerd. Voor boer Albert Boersen is zijn Giant D337T onmisbaar voor het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden vanwege zijn veelzijdigheid en compactheid.

De Lely Calm HygiëneBox staat dankzij de volautomatische slang en speenreiniging garant voor optimale hygiëne.

Lely: Verbeterde kalverdrinkautomaat

Melkvee

De belangrijkste verbeteringen van het geautomatiseerde Lely Calm kalverdrinksysteem zijn gericht op een betere ontwikkeling van het kalf en een optimale hygiëne.

Luk Lemmens, gedeputeerde voor Onderwijs in Antwerpen, en Klaartje Kenis, melkster op PITO Stabroek, poseren trots voor de nieuwe melkrobot.

In PITO Stabroek melkt men nu automatisch

Melkvee

Antwerps gedeputeerde voor Onderwijs Luk Lemmens stelde vrijdagochtend 18 oktober trots de nieuwe melkrobot van PITO Stabroek voor. “We moeten onze leerlingen voldoende klaarstomen voor de toekomst. Daarom investeren we hier in een hoogtechnologische melkrobot.”

CRV: levensproductie per Nederlandse koe fors toegenomen

Melkvee

In Nederland is de gerealiseerde levensproductie bij afvoer in boekjaar 2018/2019 toegenomen met ruim 1.200 kg melk en bijna 100 kg vet en eiwit. Dat meldt fokkerijorganisatie CRV. Nog niet eerder was het verschil tussen twee opeenvolgende boekjaren zo groot.

FrieslandCampina laat mozzarella maken bij A-Ware

Melkvee

FrieslandCampina laat mozzarella maken bij A-Ware. FrieslandCampina levert daarbij haar melk, kennis en recepten en zal ook de verkoop van de kaas voor zijn rekening nemen. A-ware verwerkt de melk tot mozzarellakaas in de nieuwe mozzarella-productielocatie in Heerenveen, in het hoge Noorden van Nederland. FrieslandCampina sloot haar enige eigen mozzarella-fabriek in Bree in het begin van dit jaar.