Meeste graspercelen staan er fris groen bij

Melkvee

Na een periode van droogte, gevolgd door de nattere periode, zijn de meeste graspercelen fris groen.

Volgens de EMB ligt de werkelijke kostprijs van melkveehouders op ruim 46 cent per kg.

‘Duitse melkveehouders werken ruim onder kostprijs’

Economie

Duitse melkveehouders verkopen hun melk zo’n 30% onder de kostprijs. Cijfers over april tonen aan dat de kostprijs circa 46,76 cent per kg is, terwijl de melkprijs op erfniveau 32,68 cent bedroeg. Dat zegt de European Milk Board (EMB), een samenwerkingsverband van organisaties van melkveehouders in de EU.

Milcobel is de grootste melkerij van ons land.

Milcobel handhaaft melkprijs op 27 euro

Economie

Milcobel betaalt voor de voorbije juni-leveringen net als de maanden ervoor een standaardprijs van 27 euro per 100 liter. Dit komt neer op een reëel uitbetaalde melkprijs van 29,42 euro per 100 liter voor een gestandaardiseerde levering. Dat maakt de melkcoöperatie bekend.

Is het buiten echt te warm of vertonen de dieren duidelijke tekenen van hittestress, dan kan het aangeraden zijn om de weidegang te beperken en de dieren binnen te houden.

Hoge temperaturen hebben ongunstige impact op resultaten en welzijn

Melkvee

De zomer is volop bezig en de temperaturen lopen nu soms hoog op. Dit heeft een impact op het vee en hun productie. Hittestress kan immers zorgen voor tegenvallende resultaten bij herkauwers en dit op verschillende vlakken. Het tijdig opvangen van tekenen van hittestress is dus belangrijk.

Aardappelen worden bij vleesvee dikwijls gebruikt om andere energiebronnen, zoals energieconcentraten, te vervangen.

Aardappelen valoriseren als rundveevoeder

Vleesvee

Er ontstond het voorbije seizoen een groot aardappeloverschot. Enerzijds veroorzaakt door de Covid-19-crisis, die voor een sterk verminderde afzet zorgde – onder meer van frietaardappelen naar de fastfoodsector wereldwijd –, anderzijds door een overproductie in de voorbije campagne. Deze aardappelstocks kan men valoriseren als rundveevoeder. In het kader van het Protecow-project belichten we de voederwaarde en het praktisch gebruik van hele aardappelen in het voer.

Chinezen verleiden met lekkere room en melkpoeder van bij ons uit Vlaanderen

Melkvee

In tegenstelling tot landen als Frankrijk en Nederland is de zuivelexport van Vlaanderen richting China eerder beperkt. “Dat kan beter en we zullen daar ook meer op inzetten. VLAM volgt die markt van nabij op, ook om op nieuwe prioriteiten in te spelen”, zegt landbouwminister Hilde Crevits.

Milkrite | InterPuls is een wereldleider op het gebied van complete melkpuntoplossingen voor melkveehouders.

DeLaval neemt Milkrite | InterPuls over

Nieuws van maatschappijen

DeLaval investeert in de toekomst van de melkveehouderij en kondigt de aankoop van Milkrite | InterPuls divisie aan van Avon Rubber. De transactie is onderworpen aan de goedkeuring van de relevante kartelautoriteiten.

Steven Van der Looven en Isabelle Baekelandt op het Hof ter Galeien

Isabelle en Steven zoeken economisch optimum op hun melkveebedrijf

Melkvee

Na een sterke groeispurt ligt de focus nu op het zoeken naar het economisch optimum. De meeste aandacht gaat naar het zo fijn mogelijk afstemmen van de radertjes, zodat de geoliede bedrijfsmachine niet vastloopt en op een nog efficiëntere manier gaat draaien. Dat koppelen Steven Van Der Looven (40) en Isabelle Baekelandt (35) op het mooie Hof ter Galeien in Nazareth aan hun diepgewortelde liefde voor de landbouw. “We geloven voluit in een sterke, Vlaamse landbouw.”

Elk rundveebedrijf heeft er zeer veel baat bij om het I3-statuut te behalen vóór april 2021. In 2021 gaat er immers een nieuwe Europese IBR-wetgeving van start.

Mini-KB IBR: Wat zijn de uitdagingen voor de resterende I2-bedrijven?

Melkvee

Met het mini-KB IBR neemt de sector verdere stappen die noodzakelijk zijn om het IBR-virus volledig uit te roeien en maatregelen om het verlies van het IBR-vrije statuut te beperken. Maar welke uitdagingen staan de resterende I2-bedrijven nog te wachten? En wat zijn de aandachtspunten voor rundveebedrijven waar nog heel wat IBR-dragers aanwezig zijn?

MCC telde 4.107 melkveehouders, die samen in 2019 ruim 2,6
% meer produceerden dan in 2018.

Vlaamse melk is van uitstekende kwaliteit

Melkvee

De kwaliteit die de Vlaamse melkveehouders leveren, is top. Dat blijkt uit het jaarverslag van MCC, het Melkcontrolecentrum Vlaanderen. “De hoge bacteriologische kwaliteit van de Vlaamse melk weerspiegelt zich in een gemiddeld kiemgetal van amper 9.600 per ml en een gemiddeld coligetal van 11,9 per ml”, zegt Mich Gillis, woordvoerder-MCC.

Samenwerken en strategische partnerships worden een belangrijk onderdeel van de nieuwe koers die het bedrijf vaart. “We willen ons omringen door een ecosysteem van strategische partners, die onze coöperatie versterken,” zegt Nils van Dam.

Milcobel herschikt management en snijdt gevoelig in de vaste kosten

Melkvee

Na 6 weken aan het roer van zuivelcoöperatie Milcobel, geeft CEO Nils van Dam Milcobel een nieuwe wending. Hij snijdt in het management, bespaart dit jaar 5 % op vaste kosten en wil in 2021 maar liefst 10 % gaan besparen.

Zuivelverwerker Milcobel stopt met de ophaling van VLOG-melk en met de daaraan verbonden premie.

Zuivelverwerker Milcobel stopt met VLOG-melk

Melkvee

Na de aanstelling van de nieuwe CEO Nils van Dam en een nieuwe algemene vergadering stopt zuivelverwerker Milcobel met de VLOG-melk. En betaalt de daaraan verbonden premie van 1 euro per 100 liter na eind september niet meer uit. “Het concept van de CPS-melkdeelstroom geeft aan de melkprijsvorming geen toegevoegde waarde”, zegt directeur Eddy Leloup. Aangesloten melkveehouders reageren ontgoocheld en missen een gebrek aan visie op lange termijn.

In die zogenaamde “Focus Farms” zullen een achttal melkveehouders onderling ervaringen uitwisselen over de arbeid op hun bedrijf.

CowForme zet in op minder werklast en meer levenskwaliteit voor melkveehouders

Melkvee

Door de snelle groei van de veestapels en de toegenomen competitiviteit staan de melkveehouders alsmaar meer onder druk. Het Frans-Belgische Interreg-project CowForme wil jobs creëren en de arbeidsefficiëntie op melkveebedrijven verhogen. Het doel is om de werklast te verminderen en de levenskwaliteit te verhogen.

De melkprijzen van EU-zuivelondernemingen zijn verleden jaar gemiddeld met 16 cent of met 0,5
% gedaald naar 34,06 euro per 100 kg standaardmelk.

2019 was met een lichte daling van de prijs een ‘gemiddeld’ EU-melkprijsjaar

Melkvee

De melkprijzen van EU-zuivelondernemingen zijn verleden jaar gemiddeld met 16 cent of met 0,5 % gedaald naar 34,06 euro per 100 kg standaardmelk. Dat blijkt uit de LTO-Internationale melkprijsvergelijking 2019. Hiermee is 2019 weer een gemiddeld melkprijsjaar geworden. De melkprijs van Milcobel is iets meer gedaald dan gemiddeld.

Voorbeeld van infraroodbeelden (thermogrammen) van klauwen.

Oproep project ClawCare: Breng klauwproblemen mee in kaart

Melkvee

In het innovatief vierjarig project ClawCare willen onderzoekers klauwproblemen in kaart brengen via thermografie en een app. Om een databank met beelden aan leggen zijn de projectpartners op zoek naar deelnemende melkveebedrijven.

Kalveren van ongeveer 4 maanden staan in groep gehuisvest op stro.

Ziektepreventie bij jongvee

Melkvee

De opfokkosten van jongvee zijn niet altijd volledig in beeld te brengen, toch is iedereen het er wel over eens dat het opfokken van een kalf tot een volwassen koe flink wat geld kost. De meest economische manier om dit te realiseren is dus om zo weinig mogelijk kalveren op te fokken tot een volwassen koe zonder dat de continuïteit van het veebedrijf in het gedrang komt. Als er weinig kalveren opgefokt worden, moet je alles doen om de uitval tot een minimum te beperken.

Runderen van vrije I3- en I4-bedrijven mogen tijdens de handel niet in contact komen met runderen die afkomstig zijn  van een lager statuut (I2 of I2D)!

Mini-KB: Wat verandert er voor IBR-vrije I3-/I4-bedrijven?

Melkvee

Op de IBR-vrije I3- en I4-bedrijven vormt mogelijke insleep van IBR door handel het grootste risico. Daarom focust het mini-KB zich voor deze bedrijven vooral op het onderwerp handel en verhoogd risico IBR. Wat houdt dit precies in en wat verandert er concreet voor IBR-vrije bedrijven? Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) zet de aandachtspunten voor I3- en I4-bedrijven op een rijtje.

Melkveestal voor dubbel gebruik.

Meer ruimte voor klimaat en koe in melkveestal

Melkvee

Toekomstige stallen zullen naar verwachting beter aansluiten bij het natuurlijk gedrag van koeien, klimaatbeheersing, beperken van emissies, hergebruik van afval, kwaliteit van mest en kapitaalefficiëntie. Het Nederlandse Wageningen Livestock Research bracht samen met de internationale partners van het project Freewalk de situatie in kaart.

Milcobel is met afstand de grootste melkerij in ons land.

Milcobel-voorzitter weggestemd door leden

Melkvee

Milcobel-voorzitter Dirk Ryckaert en ondervoorzitter Kris D’haemer zijn tijdens de algemene ledenvergadering niet herbevestigd door de leden. Ze worden afgerekend op de matige resultaten van de groep en de verschillende CEO’s en financieel directeuren die de afgelopen 4 jaar de groep onverrichter zake verlieten. Volgens directeur coöperatiezaken Eddy Leloup is voor iedereen binnen Milcobel duidelijk dat de winst omhoog moet.

Steeds meer melk wordt verwerkt tot verse zuivelproducten.

België produceert steeds meer verse zuivel en boter

Melkvee

België produceert in vergelijk met 2015 vooral meer verse zuivelproducten en boter. Op 4 jaar tijd kende de productie van melkerijboter een stijging van 41%. Er worden ook 19% meer verse zuivelproducten geproduceerd, met yoghurt als sterkste stijger (33%). Ook geitenkaas is aan een sterke opmars bezig (93%), al is het productieaandeel van geitenkaas in België, met 10.000 ton, vrij klein. Dat blijkt uit cijfers van Statbel.