Nu al 10 vogels met vogelgriepvirus besmet in ons land

Actueel

In België zijn er al 10 vogels besmet met het H5N8 vogelgriepvirus. Dat meldt het FAVV. Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) zegt dat er in Europa al meer dan 300 besmettingen zijn vastgesteld en waarschuwt dat het virus zich snel verspreidt.

Vogelgriep werd opnieuw vastgesteld op een leghennenbedrijf in Nederland.

Vogelgriep bij pluimveebedrijf in Utrecht: tienduizenden dieren worden afgemaakt

Actueel

In Hekendorp, in de Nederlandse provincie Utrecht, is bij een pluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Het leghennenbedrijf wordt geruimd. In totaal gaat het om circa 100.000 dieren in de leg- en opfokstallen van het bedrijf.

Ook in Frankrijk worden extra maatregelen genomen tegen de verspreiding van vogelgriep.

Ook in Frankrijk duikt eerste geval van vogelgriep op

Actueel

Er is nu ook een eerste geval van vogelgriep ontdekt in Frankrijk. Dat heeft de Franse minister van Landbouw en Voedselvoorziening Julien Denormandie maandagavond gemeld. De jongste dagen dook het virus al in verschillende landen opnieuw op.

De pluimveekolom is ervan overtuigd dat de implementatie van het actieplan zal bijdragen tot een verder verminderd doch oordeelkundig verbruik van antibioticum in de pluimveesector.

Pluimveesector wil met 10 punten-actieplan antibioticagebruik verminderen

Actueel

Hoewel de voorbije jaren in de pluimveekolom al sterk werd ingezet in een lager en oordeelkundig gebruik van antibiotica, is er de laatste maanden weer een lichte stijging. VEPEK, het Verbond voor Pluimvee, Eieren en Konijnen vzw, stelde een actieplan op om weer met een daling van het verbruik aan te knopen.

De verspreiding van vogelgriep is niet gevaarlijk voor de mens.

25.000 kippen afgeslacht in Denemarken

Actueel

De Deense veterinaire dienst heeft bekendgemaakt dat ze in het westen van het land een haard van vogelgriep heeft gevonden en dat ze de afslachting van 25.000 kippen heeft bevolen. Ook geldt een tijdelijk uitvoerverbod voor kippen en eieren buiten de Europese Unie.

Vanaf 1 november moet pluimvee worden opgehokt, nu ook door particulieren.

Extra maatregelen na vaststelling van eerste besmetting van vogelgriep bij wilde vogels in Oostende

Actueel

Op 13 november 2020 werden in een vogelopvangcentrum (VOC) in Oostende de eerste besmettingen van het H5N8 vogelgriepvirus vastgesteld bij 3 wilde vogels. Helaas bevestigt dit nieuws dat het vogelgriepvirus, waarvoor het FAVV eind oktober waarschuwde, nu ook in België aanwezig is bij wilde vogels. Er worden extra maatregelen opgelegd.

Na Rusland verspreidde de vogelgriep zich naar het westen.

‘Hoog’ risico op vogelgriep in 45 Franse departementen

Pluimvee

De Franse autoriteiten hebben donderdag 45 departementen in ‘hoog’ risiconiveau geplaatst voor een uitbraak van vogelgriep via trekvogels. Volgens een besluit in het Franse staatsblad (Journal officiel) moeten kwekers hun gevogelte ophokken of beschermingsnetten plaatsen om elk contact met wilde vogels te voorkomen.

Vanaf 1 november moet pluimvee worden opgehokt.

Vogelgriepvirus: strengere maatregelen voor professionele bedrijven en hobbyhouders van pluimvee

Pluimvee

Sinds vorige week zijn in Nederland verschillende besmettingen van hoogpathogene vogelgriep van het type H5 vastgesteld bij wilde vogels en pluimvee. Gezien de recente ontwikkelingen nam minister van Landbouw David Clarinval, op aanraden van het FAVV, de beslissing om de maatregelen vanaf 1 november te verstrengen.

In Nederland is een geval van vogelgriep vastgesteld op een bedrijf met vleeskuikens.

Vogelgriep vastgesteld op een bedrijf in Nederland, Landsbond Pluimvee vraagt ophokplicht bij ons

Pluimvee

Op een bedrijf met ruim 35.000 vleeskuikens in Altforst (Gelderland) is vogelgriep vastgesteld. Er werden speciale maatregelen genomen. Dat meldt Nieuwe Oogst. Bij ons vraagt De Landsbond Pluimvee dringt ook in ons land aan op een ophokplicht. Dat is een bevoegdheid van de federale overheid.

De pluimveehouderij in Nederland werd vanwege de vondst van vogelgriep bij knobbelzwanen in ‘lockdown’ geplaatst.

België wacht met vogelgriepmaatregelen

Pluimvee

België legt de pluimveesector vooralsnog geen extra maatregelen op vanwege de vogelgriepuitbraak in Nederland. Federaal landbouwminister David Clarinval volgt de evolutie van de H5-virussituatie in Nederland en Duitsland wel op de voet, aldus een woordvoerder. Hij wordt in real time op de hoogte gebracht van de situatie door de diensten van voedselagentschap FAVV en staat klaar om tijdig gepaste maatregelen te nemen.

Hoe lang het pluimvee binnen moet blijven is nog niet duidelijk.

Nederlandse pluimveehouders moeten kippen binnenhouden wegens vogelgriep

Pluimvee

In Nederland moeten commerciële pluimveehouders hun kippen vanaf middernacht binnenhouden. Dat meldt het ministerie van Landbouw donderdag, nadat in Kockengen, in de provincie Utrecht, hoogpathogene vogelgriep is aangetroffen bij knobbelzwanen.

Enkele tientallen keren per jaar branden stallen af.

Grootste deel van 24.000 kippen laat het leven bij stalbrand in Peer

Pluimvee

Een ernstige stalbrand bij een kippenkweker in Wijchmaal bij Peer heeft woensdagavond het leven gekost aan het grootste deel van de 24.000 aanwezige kippen. De brand in het vleeskippenbedrijf ontstond woensdag rond 23.15 uur. Het grootste deel van de 24.000 kippen in de pas gerenoveerde stallen kwam om bij de brand. Dat maakte de stad Peer donderdagmorgen bekend.

FAVV vraagt aan pluimveehouders om de bioveiligheidsmaatregelen strikt te blijven toepassen.

FAVV waarschuwt pluimveehouders voor de mogelijke terugkeer van vogelgriep

Pluimvee

Tijdens de zuidwaartse migratie van trekvogels die nu is begonnen, kunnen sommige vogels eventueel het vogelgriepvirus meebrengen naar landen die langs hun traject lopen. Het FAVV volgt de situatie op de voet en roept de sector op om de geldende bioveiligheidsmaatregelen strikt op te volgen.

Mariëlle Schalk is een gedreven en gemotiveerde kippenboerin.

Mariëlle Schalk (’t Kakelhof) : ‘Beleving staat centraal in alles wat je doet’

Pluimvee

In Meer, pal op de grens met Nederland, baat Mariëlle Schalk met haar familie en enkele medewerkers leghennenbedrijf ‘t Kakelhof uit. Mariëlle is veel meer dan een doorsnee ‘kippenboerin’. Gestuwd door grote passie en sterke ondernemerszin draagt ze een missie uit en is ze ambassadeur van een positievere en duurzamere landbouw. Dat gedachtegoed rolt ze graag ook op sociale media uit. “We botsen echter op de limieten van ons verdienmodel.”

De stof 'fipronil' zou bewust zijn toegevoegd aan een 100% natuurlijk product om onder meer bloedluizen bij pluimvee te bestrijden.

Fipronil-dossier wordt in april 2021 behandeld

Pluimvee

Voor de correctionele rechtbank van Antwerpen is dinsdag het zogenaamde Fipronil-dossier ingeleid. Honderden pluimveebedrijven in België en Nederland werden in de zomer van 2017 geblokkeerd, nadat in kippeneieren de insecticide fipronil was aangetroffen. Zeven personen en 4 firma's staan nu terecht. Er werd met alle partijen afgesproken om de zaak op 22, 23 en 30 april 2021 te behandelen.

Het Verenigd Koninkrijk blijft de belangrijkste handelspartner van de EU voor de invoer en de uitvoer van pluimveevlees.

Pluimveevleeshandel in Europa groeit niet verder

Pluimvee

In de eerste zes maanden van dit jaar hebben EU-landen minder (-6,5 %) pluimveevlees uitgevoerd. Ook de invoer (-12,8 %) van pluimveevlees is gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de Europese commissie.

Miljoenen eieren moesten vanwege de fipronil-affaire uit de schappen worden gehaald of worden vernietigd op bedrijven.

Ruim 30 bedrijven wachten nog op financiële compensatie

Pluimvee

Elf pakstations en verwerkers van eieren, 2 pluimveeslachterijen en 21 andere bedrijven wachten 3 jaar na de fipronilcrisis nog altijd op financiële compensatie. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) op een vraag van CD&V-Kamerlid Leen Dierick. "Onbegrijpelijk", vindt die laatste.

Alle huisvestingsystemen (verrijkte kooien, volières en roostersystemen) hebben met rode vogelmijt te maken.

Krijg grip op bloedluizen door deelname aan MitePrevent

Pluimvee

De rode vogelmijt, ook bloedluis genoemd, is een parasiet die ernstige problemen veroorzaakt binnen de pluimveesector. Met het demonstratieproject MitePrevent trachten de projectpartners Proefbedrijf Pluimveehouderij en DGZ de sector handvaten aan te reiken op het vlak van preventie, monitoring en behandeling van rode vogelmijt. Wil ook jij meer grip krijgen op de rode vogelmijtproblematiek op jouw bedrijf? Geef je dan snel op voor het project.

Nieuw Gemengd Bedrijf is ondanks de grote schaal ook een familieonderneming

Nieuw Gemengd Bedrijf: ‘Wij zijn een van de duurzaamste samenwerkingsverbanden in Europa’

Varkens

Aan de ene kant is het een heel groot samenwerkingsverband, een Nieuw Gemengd Bedrijf met uiteindelijk één miljoen vleeskuikens, 2.500 zeugen en 19.000 vleesvarkens, maar aan de andere kant is het ook een familieonderneming. Daarbij werken de Limburgse families Kuijpers en Houben nauw met elkaar samen.

De nieuwe stallen werden ontworpen door ILVO-personeel om zo goed mogelijk onderzoek te kunnen uitvoeren.

ILVO investeert in 2 nieuwe mobiele kippenstallen

Pluimvee

ILVO investeerde onlangs in 2 nieuwe mobiele kippenstallen ter vervanging van de meer dan 10 jaar oude exemplaren. De nieuwe stallen werden ontworpen door ILVO-personeel om zo goed mogelijk onderzoek te kunnen uitvoeren.

De braadkippensector gaat dankzij corona door een diep dal.

Braadkippensector luidt de noodklok, wil meer onderlinge afstemming

Economie

De braadkippensector beleeft financieel barre tijden. Extra pijnlijk want de afgelopen jaren werd fors geïnvesteerd. De toelevering en verwerkers deden hetzelfde. Het Verbond voor Pluimvee, Eieren en Konijnen vzw (VEPEK) roept op de crisis het hoofd te bieden door vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. ‘Alle ééndagskuikens dienen bij de opzet in de stal dan ook goed ingepland te zijn voor de slacht’.

Het virus gaat dood door koken of bakken.

Braziliaanse kip met coronavirus gevonden in China

Pluimvee

In de Volkskrant staat vandaag, 14 augustus, een kort interview met Wim van der Poel te lezen over de veiligheid van Braziliaanse kip waarop het coronavirus is gevonden, in het Chinese Shenzhen. “Je kunt het coronavirus niet oplopen door het eten van voedsel”, zegt van der Poel. Toch moet men oppassen met rauw aanraken van besmet voedsel.

In 2019 werden in totaal 2.272 bemonsteringen uitgevoerd waarbij de mate van reiniging en ontsmetting bepaald werd aan de hand een hygiënogram.

Hygiëne en reiniging in pluimveebedrijven op de rooster

Pluimvee

Uit de resultaten van de hygiënogramscores op pluimveebedrijven in 2019 en tijdens de eerste helft van 2020 blijkt dat deze vergelijkbaar zijn met deze van de voorbije 2 jaar, zo meldt Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ). Bovendien waren er geen grote afwijkingen tussen de verschillende categorieën of maanden.

De onderzoekers van ValgOrize zijn overtuigd van het potentieel van het algen in pluimveevoer. De reststromen kunnen echter niet zonder verdere verwerking aan het kippenvoeder worden toegevoegd.

Veelbelovende voederproeven met algen bij vlees- en legkippen

Pluimvee

Zijn kippen, en hun vlees of eieren, gebaat bij toevoeging van algen aan het voeder? Hoewel de focus van het ValgOrize-project ligt op duurzaam en kwalitatief geproduceerde, lekkere algen voor menselijke consumptie, bekeken onderzoekers van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) in het kader van een zero waste aanpak ook hoe de afvalstromen van deze productie kunnen worden gevaloriseerd in kippenvoeder. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

De pluimveesector heeft heel wat bezorgdheden.

Pluimveesector gaat in overleg met Vlaams minister Demir over heikele dossiers

Pluimvee

Een delegatie van de Landsbond Pluimvee heeft in een onderhoud met Vlaams minister Zuhal Demir, onder meer bevoegd voor Omgeving en Milieu, een aantal heikele punten besproken.