Rabobank voorspelt stijgende melkprijs

Na twee opeenvolgende moeizame jaren met onder ander droogte en oplopende voerkosten, lijkt de EU zich volgens de Rabobank nu ook op te maken voor een jaar met uitzicht op hogere melkprijzen en betere marges. Toch verwacht de bank dat in de EU de groei van de melkproductie bescheiden zal blijven (0,7%). Voor de 7 grootste zuivelproducerende landen wereldwijd noteert de bank een melkproductiegroei van 1%.

De melkprijs zit al even in de lift, stelt Rabobank vast. Boter was lang de “schijnende ster aan het firmament”, maar boterprijzen zijn, na eerst onder druk te zijn gekomen, gestabiliseerd. De prijzen van EU-boter zijn gestabiliseerd na een forse daling in de maanden daarvoor tot een niveau van 3.630 euro per ton eind november.

Poeder en kaas

Nu nemen kaas en mageremelkpoeder op de wereldmarkt opnieuw de plaats van boter in de spotlights over. De prijzen van kaas en mageremelkpoeder zijn de afgelopen periode opgeklommen naar het hoogste niveau sinds 2014. De poederprijs wordt geholpen door het feit dat redelijk omvangrijke EU-interventiestocks verkocht zijn en dus niet meer als een soort zwaard van Damokles boven de markt hangen.

De Europese prijs voor mageremelkpoeder lag in november 18% hoger dan het vorige kwartaal, namelijk op meer dan 2.500 euro per ton. Ten opzichte van een jaar geleden is de prijs zowat 50% gestegen. De export van mageremelkpoeder uit de EU zit in de lift. Door een prijsstijging van 6% heeft volle melkpoeder nu de grens van 3.000 euro per ton doorbroken. Dat is zo’n 10% meer dan een jaar terug.

Na stabiele prijzen tot en met augustus is de prijs voor Goudse kaas sinds september met 2% gestegen tot ruim 3.100 euro per ton eind november. Ten opzichte van een jaar geleden is er sprake van vergelijkbare prijzen. Opvallend is dat de cheddarnoteringen in de VS en Oceanië scherp zijn gestegen.

Weiprijzen

De prijs van wei verbetert voorzichtig richting 800 euro in de EU, maar de prijsstijging wordt beperkt door de Afrikaanse varkenspest in China. Door een forse krimp van de Chinese varkensstapel is de vraag naar varkensvoer, waar wei in gebruikt wordt, afgenomen. China is de grootste varkensproducent en -consument ter wereld.

In de markt wordt steeds meer eiwit gevraagd in plaats van botervet, en volgens Rabobank betekent dit dat verwerkers hun productmix moeten evalueren. Deze herpositionering van melkerijen kan leiden tot meer beweeglijke prijzen.

Exportfocus

Rabobank schrijft dat Duitsland en Italië een dreigende recessie hebben weten af te wenden. Voor de consumptie van met name merkproducten is dit gunstig, maar van een booming economie is nog altijd geen sprake. De vraag naar zuivelproducten zal met 0,2% toenemen in de EU zelf, verwacht de bank. Zoals hierboven beschreven, neemt de productie toe met naar schatting 0,7%. De ruimte voor prijsverhogingen lijkt dus beperkt en de focus komt dus meer op de export te liggen.

Azië, maar ook Afrika en het Midden-Oosten zijn de logische doelwitten.

Chinese zorgen

Wereldwijd groeit de vraag sneller dan in de EU, en vaak sneller dan de eigen productie kan bijhouden. Er zijn echter ook beren op de weg. De vraag naar zuivel vanuit China zal naar verwachting door blijven groeien, maar toch minder dan in voorgaande jaren. China neemt meer stocks mee naar het volgende jaar dan bij de overgang van 2018 naar 2019. De Chinese economische groei valt bovendien wat terug, waardoor de vraag naar import verder afneemt.

Wat de export naar China kan helpen, is de varkenscrisis. Er dreigen in sommige regio’s van het gigantische land echte vleestekorten te ontstaan. Vleesprijzen gaan dus omhoog en dus worden meer (melk)koeien geslacht, waardoor de indrukwekkende groei van de melkproductie in China wat wordt afgeremd.

Meest recent

Meest recent