Startpagina Agriflanders

Agriflanders 2023: Elkaar opnieuw ontmoeten en samen de landbouw omhelzen

Het was 4 jaar wachten op Agriflanders. De organisatoren en standhouders kijken dus reikhalzend uit naar de twaalfde editie van deze populaire vakbeurs om vanaf donderdag 12 tot en met zondag 15 januari bezoekers en klanten opnieuw te ontmoeten in Flanders Expo. Met de slogan ‘Omhels de landbouw’ op het mooie campagnebeeld is de positieve teneur alvast gezet.

Leestijd : 8 min

Het is ondertussen al de twaalfde editie van Agriflanders in Gent. “Die eerste editie lijkt alsof het gisteren was, maar het is eigenlijk al een eeuwigheid geleden”, stelde Georges Van Keerberghen, afscheidnemend voorzitter van de beurs tijdens de persconferentie. De eerste editie – toen nog onder de naam Agriflora – dateert inderdaad al van 1999. Die nieuwe vakbeurs voor de Vlaamse land- en tuinbouw lokte onmiddellijk al 80.000 bezoekers naar Gent. Tot in 1997 had in de Brusselse Heizelpaleizen om de 2 jaar de Internationale Vakbeurs voor Veredelingslandbouw (IVV) plaats. Agriflora werd indertijd opgestart met 3 partners: de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw- en Plantkunde, Boerenbond en de Vlaamse overheid via Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM). Vanaf de derde editie in 2003 werd de naam aangepast naar Agriflanders.

Sinds die eerste editie in 1999 bleef Agriflanders doorheen de jaren een erg populaire beurs. Gezien de timing was het om de 2 jaar voor de sector bij de aanvang van het nieuwe jaar ook steeds een prettig ontmoetingsmoment – zeg maar een écht nieuwjaarsmoment. Na de topeditie van 2019, met een maximum aan standhouders, en de moeilijke coronaperiode in 2020, keek iedereen dan ook uit naar Agriflanders 2021. Covid-19 besliste er echter anders over: in september 2020 werd de editie van januari 2021 geannuleerd.

Tijdens Agriflanders is het dikwijls - vooral op zondag - over de koppen lopen in Flanders Expo.
Tijdens Agriflanders is het dikwijls - vooral op zondag - over de koppen lopen in Flanders Expo. - Foto: AV

Moeilijke start, maar mooi resultaat

Na die afgelasting is het hele Agriflanders-team dus klaar om er begin 2023 terug in te vliegen. Van Keerberghen: “Wij hopen – en verwachten – dat ook deze editie een succes zal worden, ondanks het onzekere economische en politieke klimaat.” De voorzitter alludeerde hiermee weliswaar op het stikstofdossier, dat de sector al vele maanden blokkeert. “Dit onzekere klimaat zorgde bij heel wat exposanten voor twijfel om vroegtijdig in te schrijven. Naarmate de tijd vorderde, werd het enthousiasme om er opnieuw bij te zijn echter alsmaar groter en werd het zelfs dringen naar een plekje. Daar kunnen we alleen maar blij om zijn. Agriflanders wordt ongetwijfeld opnieuw een groot succes.”

Omhels de landbouw

Zoals in het verleden kiest Agriflanders niet voor een specifiek thema voor deze beurs. “We blijven ons richten op groot en klein, op professioneel en amateur, op iedereen die een voorliefde heeft voor dieren, planten en machines op erfniveau”, benadrukt Georges Van Keerberghen.

De voorzitter is trots op het nieuwe campagnebeeld en op de bijhorende slogan ‘Omhels de landbouw’.

Het emotionele moment wanneer Mieke de prijskamp won, werd op Agriflanders 2019 vastgelegd.
Het emotionele moment wanneer Mieke de prijskamp won, werd op Agriflanders 2019 vastgelegd. - Foto: Agriflanders

“Hiermee spelen we in op de maatschappelijke en politieke discussie waarin de landbouw verzeild is. We willen een duidelijk, maar positief signaal geven. Ondanks de negatieve verhalen die nu en dan opduiken, zijn er immers nog vele sympathisanten voor onze mooie sector, maar we willen niet blind zijn voor de uitdagingen waar de sector voor staat. We ontkennen niet dat er problemen zijn, we moeten en zullen deze ook aanpakken.

We zijn ervan overtuigd dat heel wat van onze exposanten bezig zijn met innovatieve oplossingen om aan deze uitdagingen een antwoord te bieden en de sector verder te verduurzamen. De sector beseft immers dat ze niet bij de pakken moet blijven zitten. Tijdens deze beurs willen we – aan het grote publiek en de maatschappij – tonen dat ook de landbouw oplossingen heeft inzake stikstof, klimaat enzomeer.”

Ontmoetingsplaats voor de landbouwsector

Zoals bij de vorige edities is Agriflanders voornamelijk gericht op de veehouderij – zowel rundvee als varkens, en pluimvee – en op mechanisatie op erfniveau. “Maar natuurlijk is iedereen met affiniteit met de sector welkom”, vervolgt Gunther De Mey, event manager bij AgriBevents, organisator van ook de Werktuigendagen en de Agridagen.

V.r.n.l. Georges Van Keerberghen, afscheidnemend voorzitter, Gunther De Mey, event manager bij AgriBevents en Tom Destoop, verantwoordelijk voor het veegebeuren, tijdens de persconferentie.
V.r.n.l. Georges Van Keerberghen, afscheidnemend voorzitter, Gunther De Mey, event manager bij AgriBevents en Tom Destoop, verantwoordelijk voor het veegebeuren, tijdens de persconferentie. - Foto: AV

“Weliswaar zijn we gericht op business. Zoals elke beurs zijn we een forum waar bedrijven hun goederen en diensten aan het publiek presenteren. Wij willen echter meer zijn dan een ‘gewoon’ handelsforum. We willen een ontmoetingsplaats zijn en een community vormen voor mensen uit de brede landbouwsector. Zo vlak na de jaarwissel zijn we dan ook hét nieuwjaarsfeest voor de sector. Daarnaast zetten we traditiegetrouw ook sterk in op kennis, niet alleen via kennisuitwisseling en -overdracht door experts op de standen, maar ook met heel wat studiedagen en seminaries. Ten slotte vinden we het een belangrijke opdracht om een positief imago uit te dragen van de landbouwsector. Al onze standhouders zijn als het ware ambassadeurs van de landbouw. En, zoals de voorzitter al aanhaalde, ons campagnebeeld draagt daartoe bij. We zijn ook verheugd dat KBC Bank en Verzekeringen ons trouw blijft. KBC is al sinds de eerste editie onze hoofdsponsor.”

Verschuiving veehouderij

Gunther De Mey overliep tijdens de persconferentie de beursindeling. “De meeste firma’s kun je terugvinden op hun vertrouwde plaats. Dat geeft de meeste bezoekers de nodige herkenbaarheid bij hun bezoek aan de beurs.” Toch zijn er bij deze editie enkele belangrijke wijzigingen. Hal 8 wordt meer dan ooit hét verzamelpunt voor dieren. “In het verleden werden de kleinere dieren – varkens, schapen en de dierententoonstelling – verzameld in hal 6. In 2019 benam de toen nieuwe Arvesta-groep die hele hal 6 met zijn ruime waaier aan ondernemingen, zoals Aveve, Cofabel, Spoormans, Sanac, Dumoulin... We verkozen om, zoals in 2019, alle dieren samen te houden in hal 8. Dit is organisatorisch beter en interessanter voor de bezoekers. Ondanks nog enkele late aanvragen naar standruimte zullen we hal 6 dit jaar dus niet gebruiken.”

De Mey geeft toe dat door de moeilijke situatie in de veehouderij, waarbij er amper bouwvergunningen worden gegeven, er wel een shift is ontstaan bij de stallenbouwers en -inrichters. Deze exposanten kon je gebruikelijk terugvinden in hallen 5 en 7. “We zagen enkele grote ondernemingen afhaken, maar daarentegen hebben ook nieuwe firma’s zich ingeschreven, onder meer in het domein van nieuwe energie en renovatie. Daarnaast heeft Arvesta opnieuw een erg grote stand, die je nu kunt terugvinden in hal 7.”

Heel wat nieuwe standhouders

In de centrale hal 1 staan zoals steeds allerlei diensten – ook Landbouwleven op stand 1462 - en banken, maar ook veevoeders, toeleveringsbedrijven voor veeteelt (varkens-KI’s, broeierijen...) en mechanisatie. Je vindt ook mechanisatiebedrijven in hallen 2 en 3. In hal 4 staan toeleveringsbedrijven voor teelten, overheden, diensten, onderwijs en streekproducten. In hallen 5 en 7 bevinden zich dus stallenbouwers en -inrichters en toeleveringsbedrijven voor de veeteelt. In hal 8 staan nog toeleveringsbedrijven voor rundvee en hier vindt het hele dierengebeuren met prijskampen en de dierententoonstelling plaats.

De 7 Gentse Expo-hallen zullen alvast goed gevuld zijn. Sinds de persconferentie groeide het aantal standhouders immers nog verder door naar 344 exposanten. Ongeveer drie kwart daarvan zijn trouwe Agriflanders-exposanten. De Mey is echter verheugd dat een kwart van de inschrijvingen nieuwe standhouders zijn. “We merken interesse uit nieuwe hoeken. Door de actualiteit worden bedreigingen soms ook kansen”, stelt ook Van Keerberghen. “Voor bepaalde firma’s, onder meer in de sector van nieuwe energie, geeft dit nieuwe mogelijkheden.”

De exposanten – ook de nieuwe – komen weliswaar grotendeels uit eigen land, maar Nederland telt toch een 40-tal deelnemende firma’s. Daarnaast mogen de organisatoren ook enkele standhouders uit Frankrijk en Duitsland noteren. Wanneer we naar de sectoren kijken, is het niet verwonderlijk dat de meeste standhouders verbonden zijn aan de veehouderij. De Mey: “Zoals aangehaald, is er wel een verschuiving, met wat minder stallenbouwers. Door fusies in de veevoedersector tellen we ook minder aparte standhouders in deze sector. Mechanisatiebedrijven vinden beter en beter de weg naar onze beurs. Het aantal dienstverleners in de melkveehouderij nam ook toe sinds de vorige editie. We tellen ook meer overheids- en onderwijsstanden.”

Gezien de actualiteit en problemen in de sector vindt Georges Van Keerberghen het echter onbegrijpelijk dat de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) geen uitgebreide stand – zoals gebruikelijk – zal hebben op de beurs. “Ik vind dat niet acceptabel. Enkel B3W, de Begeleidingsdienst voor een Betere Bodem en Waterkwaliteit, zal de vele vragen van de boeren moeten beantwoorden. Het lijkt of VLM in een ivoren toren zit en als belangrijke stakeholder het contact met de boeren uit de weg gaat.”

Mobiliteit blijft een zorg

Tijdens de voorbije 11 edities van Agriflanders waren er regelmatig mobiliteitsproblemen rond Flanders Expo. Van Keerberghen: “Door het grote aantal bezoekers, die, in tegenstelling tot bij andere beurzen, de hele dag op onze beurs blijven, weten wij dat de verkeersstromen en parkeerplaatsen een heel belangrijk item zijn. Wij hebben echter al de komst van IKEA, de vele wegenwerken, de bouw van de Loop en de plannen voor het outletcenter overleefd. Ook deze keer worden we geconfronteerd met nieuwe feiten waar we geen vat op hebben. Deze keer zijn er werken aan de tramlijn die vlakbij het beurscomplex stopt. Wie met de trein naar Gent komt, kan een combinatie met de bus nemen.”

Gunther De Mey wijst erop dat er ook deze keer extra parkings worden voorzien. Op zondag rijdt zoals bij voorgaande edities opnieuw een gratis shuttle vanaf de parking van de Makro in Eke (zie kader).

Ruim aanbod randactiviteiten

Heel wat bezoekers aan Agriflanders combineren hun bezoek met deelname aan een studiedag. Dat zal ook tijdens deze editie het geval zijn. Deze keer worden er niet minder dan 16 studiedagen en seminaries georganiseerd, verspreid over 3 dagen. Je vindt hier meer informatie over verder in dit dossier.

Wie veeteeltbeurs zegt, denkt ook aan prijskampen. Iedere beursdag staat wel een prijskamp geprogrammeerd in hal 8. Tom Destoop, verantwoordelijk voor het veegebeuren: “Op Agriflanders staat het dier centraal, zowel voor professionelen als niet-professionelen. Wij zijn trots op hoe onze veehouders met hun dieren omgaan en willen dat ook aan de bezoekers tonen. Veehouders zien hun dieren graag, dat vergeet de maatschappij wel eens. En hoewel de dierenveredeling grote vooruitgang maakte via digitalisering en data, vinden veehouders de visuele beoordeling ook nog erg belangrijk. Ze komen dan ook graag kijken naar het topvee dat hun collega’s in de wedstrijdring voorstelt. Zoals reeds aangehaald kun je de tentoonstelling met kleiner vee sinds de editie van 2019 ook in hal 8 vinden. Naast runderen en paarden, kun je er dus ook schapen, geiten, pluimvee en zelfs alpaca’s bewonderen.”

Agriflanders is ook kijken naar de tentoongestelde dieren in hal 8.
Agriflanders is ook kijken naar de tentoongestelde dieren in hal 8. - Foto: Agriflanders

Op donderdag 12 januari staan de prijskampen voor roodbont en zwartbond gepland, samen met de Kijk op Keuren-competitie. Op vrijdag 13 januari staan de Belgisch witblauwe runderen in de wedstrijdring. Ook op deze dag is er een Kijk op Keuren-competitie. In de tweede wedstrijdring kun je er tegelijkertijd de Blonde d’Aquitaine-wedstijd volgen. Op zaterdag 14 januari vinden de wedstrijden met schapen, Belgisch miniatuurpaard (met ook een winterfunshow) en Shetlandpony’s plaats. Op de slotdag, zondag 15 januari, kun je de kampioenschappen van de prachtige Belgische Trekpaarden komen volgen. Destoop: “Voor het eerst zullen deze dieren binnen gestald worden. Dit levert ongetwijfeld een spectaculair zicht op, vermits er meer dan 100 trekpaarden aanwezig zullen zijn.”

Er is dus heel wat om naar uit te kijken! Afspraak van 12 tot en met 15 januari in Flanders Expo!

Anne Vandenbosch

Lees ook in Agriflanders

Meer artikelen bekijken