Startpagina Actueel

Voor Vlaamse landbouwgrond tel je gemiddeld 63.105 euro/ha neer

In de eerste helft van 2022 steeg de gemiddelde prijs per hectare van een landbouwgrond in ons land met 0,5% in vergelijking met het jaargemiddelde van 2021. In Vlaanderen steeg de prijs met +1,5%. In Wallonië was er een prijsdaling met 1,4%. Dat blijkt uit de nieuwe Landbouwbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot).

Leestijd : 4 min

De afgelopen jaren zat de gemiddelde prijs per hectare van een landbouwgrond stevig in de lift. Vorig jaar werd tijdens de eerste 6 maanden van 2021 immers nog een stijging genoteerd van 10,3 % in vergelijking met het jaargemiddelde van 2020. Dat was de grootste stijging in 5 jaar tijd.

In de eerste 6 maanden van 2022 was de prijsstijging beperkt tot +0,5%, zonder rekening te houden met een inflatie van 7,7%. Een landbouwgrond kostte in ons land gemiddeld 53.193 euro/ha.

“Net zoals bij andere soorten vastgoed lijkt de periode van forse prijsstijgingen voorlopig achter de rug. De oorlog in Oekraïne zorgt ook in de landbouw voor onzekerheid, waardoor de markt van de landbouwgronden wat afkoelt”, stelt notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be.

Steeds groter verschil tussen Vlaanderen en Wallonië

In Vlaanderen steeg de prijs met 1,5% naar een gemiddelde van 63.105 euro/ha. In Wallonië daalde de prijs met 1,4% naar een gemiddelde van 37.011 euro/ha.

In Vlaanderen moesten kopers gemiddeld 10.000 euro/ha meer betalen voor een perceel landbouwgrond in vergelijking met het nationale gemiddelde. In Wallonië betaalden kopers zo’n 16.000 euro minder. Een landbouwgrond in Wallonië kostte in de eerste helft van 2022 met andere woorden gemiddeld 26.000 euro minder dan in Vlaanderen. Het prijsverschil tussen Vlaanderen en Wallonië nam de afgelopen jaren alsmaar toe. Zo bedroeg het prijsverschil in 2017 gemiddeld 20.728 euro. In 2021 telde men voor landbouwgrond in Vlaanderen gemiddeld 25.800 euro meer neer.

Gemiddelde prijs/ha en gemiddelde oppervlakte per perceel rijdns de eerste 6 maanden van 2022.
Gemiddelde prijs/ha en gemiddelde oppervlakte per perceel rijdns de eerste 6 maanden van 2022. - Bron: Fednot

In de periode 2017-2022 steeg de gemiddelde prijs per hectare van een landbouwgrond in ons land met 23,1%. Rekening houdend met een inflatie van 15,6% ging het om een reële prijsstijging van 7,5%.

In Vlaanderen bedroeg de prijsstijging voor inflatie in dezelfde periode 23,9%. In Wallonië ging het om +22,5%.

West-Vlaanderen blijft duurste provincie

Landbouwgrond was, net als vorig jaar, ook in de eerste 6 maanden van 2022 het duurst in West-Vlaanderen. Bovendien steeg de prijs tijdens de eerste jaarhelft nog fors door met 7,9% tegenover vorig jaar. Dit betekent vandaag een prijs van 77.318 euro/ha.

Opvallend is dat tijdens de eerste jaarhelft de gemiddelde prijs per hectare in Limburg steeg met 11,8%. Volgens de cijfers van Fednot (zie figuur) bedroeg de gemiddelde prijs er vorig jaar 43.992 euro, dit jaar tel je 49.176 euro/ha neer. Limburg blijft vooralsnog de goedkoopste provincie om landbouwgrond aan te kopen. De voorbije 5 jaar zien we in Limburg de grootste prijsstijging: sinds 2017 steeg de grondprijs er met 41,3 %.

In de provincie Antwerpen daalde de prijs met 5,4%. Wellicht een tegenreactie na de forse prijsstijging van vorig jaar (+13% of +9.000 euro/ha). Volgens Fednot bedroeg de prijs per hectare in 2021 71.214 euro/ha, dit jaar dus 67.372 euro/ha.

In de ranking blijft Oost-Vlaanderen op de derde plaats staan met een gemiddelde prijs van 63.631 euro/ha, dat is +3.2 % tegenover 2021. In de figuur zien we dat de landbouwgrondprijs in deze provincie schommelt rond het gemiddelde bedrag voor Vlaanderen.

In Vlaams-Brabant betaal je sinds vorig jaar ook meer dan 50.000 euro/ha. Dat bedrag blijft stijgen (+2,9 %) naar 52.777 euro/ha tijdens de eerste 6 maanden van dit jaar.

flandres

In Luik liggen goedkoopste gronden

Zoals aangehaald liggen de gemiddelde landbouwgrondprijzen in het zuiden van ons land flink lager dan in Vlaanderen.

In Wallonië - en dus in heel ons land - was Luik in de eerste helft van 2022 de goedkoopste provincie met een gemiddelde prijs van net geen 35.000 euro/ha. Dit betekent een lichte stijging met 1,2 % tegenover de prijzen in 2021..

Luxemburg is momenteel de duurste provincie: de gemiddelde prijs klokte er af op 39.396 euro/ha (+1,7 %). Volgens de Fednot-gegevens (zie figuur hieronder) was Waals-Brabant in 2021 heel wat duurder. Je betaalde er 48.468 euro/ha. De landbouwgrondprijzen maakten tijdens de eerste jaarhelft in Waals-Brabant echter een serieuze duik met -19,2 %. Je betaalt er nu gemiddeld 39.178 euro/ha, iets minder dan in Luxumburg dus.

Net als in Luik en Luxemburg, zat ook in Henegouwen de gemiddelde prijs lichtjes in de lift met +1,8 % en een gemiddelde prijs van 35.131 euro/ha. In Namen daalde de prijs met 2,5 % in vergelijking met het jaargemiddelde van 2021naar 38.859 euro/ha.

wallonie

Grote lokale verschillen

Landbouwgrond is een bijzonder specifieke markt met grote prijsverschillen per provincie en zelfs per gemeente. De gemiddelde prijs geeft een goed beeld van de algemene trend, maar zegt niet per se iets over een specifiek perceel.

“Zo is niet verpachte grond veel meer waard dan pachtgrond waarvan de pacht nog lang loopt. Kopers doen voor een precieze prijsbepaling best beroep op een lokale vastgoedspecialist. Zo kan bijvoorbeeld een notaris uit de regio een schatting maken van de prijs voor het specifieke type grond dat een koper op het oog heeft”, vult notaris Bart van Opstal aan.

Vooral grotere percelen in Wallonië

In de figuren van Fednot kun je ook de evoluties van de gemiddelde oppervlakte van een perceel landbouwgrond volgen.

In de eerste 6 maanden van 2022 bedroeg de gemiddelde oppervlakte van een perceel landbouwgrond in ons land 1,1 ha. In vergelijking met 2021 werden percelen in België wat minder groot, namelijk -1,6%.

Traditioneel zijn de percelen in het zuiden van ons land gemiddeld groter dan in Vlaanderen. In Vlaanderen bedroeg de gemiddelde oppervlakte 1,0 ha (+4,2% in vergelijking met 2021). Landbouwgronden in Wallonië waren wat groter: gemiddeld 1,3 ha (-8,5% tegenover 2021).

West-Vlaanderen is qua oppervlakte een atypische provincie: met een gemiddelde van 1,9 ha waren landbouwgronden er een stuk groter dan in de rest van het land. In de eerste 6 maanden van 2022 werden West-Vlaamse percelen gemiddeld ook een stuk groter: +22,1%. De kleinste percelen lagen in Vlaams-Brabant (0,5 ha) en Limburg (0,6 ha).

Meer details over de cijfers kan men vinden op www.notaris.be.

Fednot/Anne Vandenbosch

Lees ook in Actueel

Besnoitiose is nu een gereglementeerde ziekte

Veeteelt In overleg met de verschillende betrokken partijen werden recent 2 besluiten gepubliceerd om besnoitiose in België te voorkomen en te bestrijden. Dat meldt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).
Meer artikelen bekijken