Startpagina Archief

Landbouw levert hernieuwbare energie

Vlaamse landbouwers spelen hoe langer hoe meer een sleutelrol bij de omschakeling naar lokale productie en hernieuwbare energie. Het toont aan hoe onze landbouwers via innovatie ook hun plaats innemen in de oplossing van het energie- en klimaatvraagstuk.

Leestijd : 2 min

In Vlaanderen bestaan er al een aantal initiatieven waar landbouwers met hun zonnepanelen lokaal hernieuwbare energie gaan produceren om die ook lokaal te verdelen.

Faciliteren

Landbouwminister Jo Brouns (cd&v) verheugt er zich in dat onze landbouwers op dat vlak ook innoveren. Hij denkt daarbij aan drijvende zonnepanelen op waterbassins die naast de productie van energie ook zorgen voor minder verdamping van water en die ook de vorming van algen kunnen tegengaan.

“Het is dus belangrijk dat we deze ontwikkelingen zoveel mogelijk faciliteren”, antwoordt hij op een tussenkomst van volksvertegenwoordiger Arnout Coel (N-VA), die daarover de discussie aanknoopte in de commissie Landbouw van het Vlaams Parlement.

Klimaatuitdagingen

Ook voor Arnout Coel is de landbouwsector een van de belangrijke partners in onze aanpak van de klimaatuitdagingen. De reductiedoelstelling voor de landbouw die opgenomen is in het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) , bedraagt 31,3 % tegen 2030, met als basisjaar 2005. Dat moet worden bereikt door een pakket maatregelen, zoals de CO2-opslag in de bodem, minder emissies, energie-efficiëntie en methaanreductie.

Efficiënt

Daarnaast kan de sector ook zijn steentje bijdragen aan de efficiënte aanwending van energie door te fungeren als centrale spil in zogenaamde lokale energiegemeenschappen. Een mooi voorbeeld hiervan vindt Coel in de zonnepanelen op de serres van een tuinbouwer die de buurt van energie kunnen voorzien, maar er zijn ook heel wat andere mogelijkheden. Zeker met de huidige hoge energieprijzen liggen de terugver-dieneffecten voor de hand: de landbouwers zelf, maar ook andere afnemers van de lokaal geproduceerde energie dekken zich zo in tegen de hoge prijzen.

Wind en zon

In de derde ‘call groene stroom’ (wind en zon), die in oktober dit jaar is gepland, zullen lokale energiegemeenschappen aan belang winnen. Zo worden PV-installaties van energiegemeenschappen van burgers en hernieuwbare-energiegemeenschappen aan het toepassingsgebied toegevoegd. Er zal vanuit de Vlaamse regering ondersteuning komen, waardoor het energiedelen financieel een haalbare kaart wordt. Via het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) worden de 293 deelnemende gemeenten ook aangespoord om zelf aan de slag te gaan met lokale energiegemeenschappen.

Geen cumulatie met andere steun

In de VLIF-regelgeving is ingeschreven dat de steun voor investeringen niet mag worden gecumuleerd met andere steun. Dit is het gevolg van het Europees bepaalde verbod op dubbelfinanciering. Voor kleine en middelgrote windturbines geldt bovendien voor VLIF-subsidies dat de geproduceerde hernieuwbare energie ook moet worden gebruikt op het landbouwbedrijf zelf. “Het is dus aan het individuele landbouwbedrijf om de keuze te maken voor het meest geschikte subsidie-instrument”, concludeert Brouns.

Fons Jacobs

Actueel

Voir plus d'articles
Meest gelezen