Departement steunt 13 innovatieve agrovoedingsprojecten die inzetten op valorisatie reststromen en relance

Dertien projecten werden geselecteerd, waaronder een innovatieve verwerkingslijn voor bloemkool.
Dertien projecten werden geselecteerd, waaronder een innovatieve verwerkingslijn voor bloemkool. - Foto: Pixabay

Een duurzame agrovoedingsketen wordt niet enkel gerealiseerd door de verduurzaming van de land- en tuinbouwproductie, maar ook door andere schakels in de keten. De samenwerking met andere spelers in de keten, waaronder andere land- en tuinbouwbedrijven en de agrovoedingsketen, is daarbij belangrijk. Daarom maakt het Departement Landbouw en Visserij 2,85 miljoen euro vrij voor agrovoedingsprojecten voor het versterken en verduurzamen van de Vlaamse agrovoedingsketen.

Dertien van de 31 ingediende projecten werden geselecteerd. Van de geselecteerde projecten worden er projecten gesteund binnen onder andere de thema’s relance, valorisatie van reststromen en vermindering van voedselverlies. Zo wordt een innovatieve verwerkingslijn voor het versnijden en verpakken van volledige bloemkolen in verschillende fracties gesteund, waarbij de bloemkoolstronken worden gevaloriseerd tot “bloemkoolrijst”. De volledige bloemkool wordt dus verwerkt, waardoor voedselverlies tot het minimaal beperkt wordt.

In het kader van de economische relance evalueerde een groentenverwerkend bedrijf zijn activiteiten. Voor vele werknemers werd thuiswerken of hybridewerken de afgelopen 2 jaar het nieuwe normaal. Hierdoor verschoof de vraag van verse groenten voor grootkeukens of kantines naar geproportioneerde verse maaltijdsalades. Door de investering in een nieuwe verwerkingslijn snijdt het bedrijf dit marktsegment van gezonde, verse salades aan om opnieuw concurentieel in de markt te staan.

De overige investeringen omvatten onder andere projecten voor een optische sorteermachine voor de revalorisatie en opwaardering van groenten en een online kwaliteitscontrolesysteem met behulp van artificial intelligence, waarbij het controlesysteem zich intelligent verder verbetert en optimaliseert. Verder is de uienteelt een sterkgroeiende sector in Vlaanderen mede dankzij een beter uitgewerkte Vlaamse verwerkingsketen van uien die verder inzet op het valoriseren van reststromen, beperken van afvalstromen en diversificatie. Toch kunnen de telers hun oogst nog onvoldoende afzetten in de lokale agrovoedingsketen. Om de lokale afzet te versterken en de Vlaamse uienketen verder te ontwikkelen, wordt steun gegeven voor het sorteren en verpakken van kwalitatieve uien en het versnijden van uien met minimaal voedselverlies voor grootkeukens of voor verdere verwerking in de keten.

Departement Landbouw en Visserij

Meest recent

Meest recent