Startpagina Actueel

Landbouwers massaal op zoek naar antwoorden over ‘bedreigde’ toekomst

De landbouwers uit de Noorderkempen staan net als de rest van de boeren uit Vlaanderen voor heel wat uitdagingen. Een informatieavond met verschillende betrokken actoren in Wuustwezel op 24 november lokte 350 boeren en maakt duidelijk dat de boeren vooral nood hebben aan communicatie en toekomstperspectief.

Leestijd : 5 min

De uitdagingen waarmee de landbouwers uit de Noorderkempen te maken hebben zijn onder andere het mestactieplan, het stikstofdossier, de leidingstraat tussen Antwerpen en het Ruhrgebied om er maar enkele te noemen.

Het idee van de informatieavond kwam van de vrijwilligersorganisatie Landelijke Toekomst, een vereniging van boeren en boerinnen uit Wuustwezel, Brecht, Kalmthout, Essen, Stabroek en Kapellen bijgestaan door de Raad van Land- en tuinbouw van de gemeente Wuustwezel en de landbouwraden van de omliggende gemeentes.

De groep ontstond na de ongerustheid over de mogelijke komst van een Nationaal Park en de leden hebben zich ondertussen ook verdiept in andere dossiers zoals de NX-verbindingsweg in Stabroek/Kapellen, de plannen voor de natuurgebieden De Maatjes en het Marum.

“We moesten dit doen omdat we merken dat naar ons gevoel niet altijd snel en duidelijk genoeg wordt gecommuniceerd”, klinkt het bij de organisatoren. “Wij hebben als vrijwilligers ook geen verantwoording af te leggen en hebben niet te maken met complexe nationale structuren. Maar deze avond was wel nodig want wij boeren weten toch graag wat er boven ons hoofd hangt.”

Gevolgen voor toekomst van landbouwers

En er zijn heel wat dossiers die rechtstreeks gevolgen kunnen hebben voor de toekomst van de landbouwers. Denk maar aan de Nieuwe Rand in het oosten van Antwerpen, de plannen voor een Nationaal Park Kalmthoutse Heide, de ontwikkelingen in het Marum en de Maatjes of de leidingstraat. “De plannen voor de Nieuwe Rand dateren al van jaren geleden en in 2012 werd er zelfs een MER opgemaakt, maar dat werd in 2017 van tafel geveegd”, klinkt het bij de Landelijke Toekomst.

“Maar het dossier zit nu in een nieuwe onderzoeksfase. Wij hebben ons standpunt daarin duidelijk gemaakt: wij willen géén nieuwe verbindingsweg door landbouwgebied. Ons voorstel is om bestaande knelpunten aan te pakken en de bestaande wegen op te waarderen. Van belang is ook de klimaatgordel om de ruime omgeving klimaatneutraal te maken. Dat zal uiteraard ook invloed hebben op ons landbouwers dus ook daar moeten we de vinger aan de pols houden.”

Landbouwgebied onder water zetten

Voor het Marum en de Maatjes – 2 dossiers die nog altijd in een studiefase zitten – zijn er dan weer plannen om het gebied te ‘vernatten’ om opnieuw bepaalde vogelsoorten aan te trekken. Daarbij zouden honderden hectaren landbouwgebied onder water gezet worden.

Het dossier van de leidingstraat is dan wel opnieuw naar de tekentafel gestuurd, maar een van de mogelijke tracés loopt door flink wat landbouwgebied. Als die pijpleiding daar komt, zou dat de mogelijkheden op de gronden voor de landbouwers mogelijk ook beperken. Het Nationaal Park is ook nog een moeilijk dossier. “Het is belangrijk dat we daar over de grenzen heen kijken”, zegt Antoon Vos van Bos Advies in Nederland. “De verschillende individuele landgoederen, soms tot 500 ha, hebben zich daar verenigd om een zwaardere stem te krijgen in de debatten. Het is immers belangrijk om van onderuit te werken en met alle partners samen te zitten want het zijn uiteindelijk ook de boeren die de gronden het beste kennen en niet zozeer de planmakers. Landbouw en natuur kunnen perfect samen gaan.”

Nationaal Park

Over het Nationaal Park Kalmthoutse Heide is al heel wat inkt gevloeid. Pas in oktober is er een voorstel van decreet opgesteld dat de krijtlijnen vastlegt, anderhalf jaar na de lancering van de oproep voor natuurgebieden om zich kandidaat te stellen.

“Het opzet van de overheid was om het huiswerk klaar te hebben nog voor de zomer van 2023, maar dat lijkt ons niet haalbaar. Het is wel belangrijk dat we nu mee aan de tafel zitten. Daarnaast worden de voorbije maanden gebombardeerd met dossiers en is het niet altijd evident om alles te volgen, maar we doen ons uiterste best om overal de vinger aan de pols te houden”, zegt Koen Lommelen van Boerenbond.

Mestactieplan

Recent waren vooral het stikstofdossier en het mestactieplan druk besproken dossiers. Het blijft voorlopig onduidelijk wanneer daar geland zal worden en welke concrete gevolgen er gaan zijn. “Toen wij geïnformeerd werden over het mestactieplan was het voor ons duidelijk: zo kan het er niet komen”, klinkt het bij ABS en BB. “Het doel was om met het mestactieplan te landen in december van dit jaar, maar dat is niet haalbaar. We laten ons nu niet vastpinnen op een datum. We hebben nu zelf een voorstel uitgewerkt van de landbouw zelf. Misschien dat we kunnen landen in het voorjaar, maar dat valt nog te bekijken.”

“Het plan moet in elk geval gedragen zijn door iedereen. En we willen als landbouworganisaties ook een oproep doen: stop met die vierjaarlijkse show want om de 4 jaar iets veranderen maakt het voor landbouwers ook niet gemakkelijk om het te integreren in de bedrijfsvoering.”

Parlementslid Tine Rombouts gaf als tip mee om je niet uit elkaar te laten spelen, maar trek aan één zeel.
Parlementslid Tine Rombouts gaf als tip mee om je niet uit elkaar te laten spelen, maar trek aan één zeel. - Foto: Landelijke Toekomst

Stikstofdossier

Rest er nog het stikstofdossier dat overal in Vlaanderen stof deed opwaaien in de landbouwmiddens. “Toen het PAS-akkoord werd voorgesteld door de regering zorgde dat ook bij mij voor heel wat bedenkingen”, zegt parlementslid Tinne Rombouts. “Het kan niet dat er geen rekening wordt gehouden met de sociaaleconomische gevolgen. De doelstellingen die je vooropstelt moeten ook maatschappelijk aanvaardbaar zijn.”

“De minister heeft nu beloofd om rekening te houden met de duizenden bezwaren die er zijn ingediend. Die worden nu volop verwerkt. Mogelijk komt er een definitief voorstel tegen het einde van 2022. Het heeft allemaal al veel te lang geduurd, want eigenlijk is er een achteruitgang gekomen omdat boeren niet meer durfden investeren omdat ze geen zekerheid hebben over de toekomst. Als ik nog één belangrijke tip mag geven naar de sector: laat jullie niet uit elkaar spelen, maar trek aan één zeel. Laten we ijveren voor een toekomst met betaalbaar, lokaal voedsel.”

Landelijke Toekomst

Lees ook in Actueel

Poolse regering zegt dat akkoord over Oekraïense graaninvoer nog veraf is

Boerenprotest De Poolse regering heeft vrijdag 23 februari aan het Franse persagentschap AFP meegedeeld dat een akkoord over de Oekraïense graaninvoer nog veraf is. Poolse boeren blokkeren al weken de grensovergang met Oekraïne uit onvrede met opgeschorte Europese importtarieven en quota voor landbouwproducten uit het deels door Rusland bezette land.
Meer artikelen bekijken