Startpagina Korte Keten

Minder nieuwe hoevewinkels gestart in 2022

Het aantal Vlaamse hoevewinkels steeg tijdens de coronapandemie spectaculair. In 2022 waren er opvallend minder startende hoevewinkels in Vlaanderen dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit de cijfers van Vlaams Landbouwminister Jo Brouns.

Leestijd : 1 min

In 2021 werden in Vlaanderen nog 154 hoevewinkels gestart. In 2022 waren er dat grofweg de helft minder: 82. De daling van het aantal startende hoevewinkels is het grootst in Vlaams-Brabant en het kleinst in Oost- en West-Vlaanderen. Dat blijkt uit de cijfers van het Departement landbouw & Visserij.

Geen nieuwe initiatieven

“In het voorjaar van 2022 werd een nieuwe strategische visienota over de korte keten gelanceerd. Samen met verschillende partners wordt hier uitvoering aan gegeven. Ik plan hieromtrent momenteel geen nieuwe specifieke initiatieven”, zegt minister Brouns in zijn antwoord op een schriftelijke vraag hierover van Brecht Warnez (cd&v).

De Vlaamse overheid biedt via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) investeringssteun aan landbouwers om een hoevewinkel te kunnen starten. De uitgekeerde VLIF-steun viel terug van bijna 1,8 miljoen euro in 2021 naar iets meer dan 1 miljoen euro in 2022.

Slechts 1 aanvraag geweigerd

Van de 236 aanvragen voor VLIF-steun voor het starten van een hoevewinkel die in 2021 en 2022 ingediend werden, werd er slechts 1 niet geselecteerd, omwille van het niet behalen van het minimum investeringsbedrag van 5.000 euro.

West-Vlaanderen spant de kroon met het grootste aantal startende hoevewinkels: 44 in 2021 en 29 in 2022. Deze provincie kon dan ook rekenen op de grootste steun: 591.150 euro in 2021 en 325.668 euro in 2022.

Filip Van der Linden

Lees ook in Korte Keten

Coupe Douze verwent klanten met roomijs en eigen baktarwe

Korte Keten Je eigen producten verkopen in de korte keten lijkt soms enkel weggelegd voor groenten en vleesvee. Dat ook akkerbouwers met bijvoorbeeld granen een plaats kunnen hebben in de korte keten, bewijzen Liesbet (32) en Chris Persoons (67) in Lemberge (Merelbeke) met hun baktarwe.
Meer artikelen bekijken