Startpagina Melkvee

Melkvee

Melkvee

Het optimaliseren van melkverstrekking aan kalveren

Melkvee Vaarzen die afkalven op een leeftijd van 24 maand leveren een financieel voordeel voor de melkveehouder. Daarnaast zorgt deze efficiënte opfok ook voor minder methaanuitstoot van het jongvee, wat goed is voor het klimaat. Om een afkalfleeftijd van 24 maand te realiseren is een goede opvolging en bijsturing van het groeitraject noodzakelijk. De basis van een goede opfok wordt gelegd als de vaarskalveren aan de melk zijn.
Meest recent Bekijk al het nieuws >

Abonneer u

Ontvang Landbouwleven bij u thuis, met toegang tot alle artikels op de website, onze gespecialiseerde weermodule en noteringen van landbouwmarkten.

Ik abonneer me

Ook in Ierland komt graslandmanagement niet vanzelf

In het centrum van het Ierse eiland baten Billy, Mary, Liam en Mark Heffernan in Tullamore de ‘Heffernan Farm’ uit. In 2007 bestond de boerderij nog uit 56 dieren, vandaag melkt de familie 450 koeien. De keuze voor beweiding werd echter niet verlaten. Integendeel, het niveau van het graslandmanagement ging mee omhoog met de groei van de veestapel.

Europese Commissie neemt steunmaatregelen voor landbouwers

De Europese Commissie heeft donderdag een aantal maatregelen gepresenteerd die de landbouwers moeten helpen om deze periode van extreme droogte door te komen. Zo zullen de boeren een deel van hun inkomenssteun dit najaar sneller kunnen ontvangen en mogen ze landbouwgronden die normaliter braak zouden moeten liggen, gebruiken voor de productie van veevoeder.

Mondiale prijzen landbouwproducten over hele linie omlaag

De mondiale prijzen van landbouwproducten zijn in de maand juli over de hele linie gedaald. De prijzen voor zuivelproducten daalde met 6,6% nog het meest. De oorzaak ligt met name op de kaas- en botermarkt. Ook de prijs van suiker daalde met liefst 6%, wat vooral gevolg is van verbeterde oogstvooruitzichten bij twee van ’s werelds grootste exporteurs: Thailand en India.

Warm pleidooi voor grasteelt

Het verschil tussen de gras- en maïsteelt deze dagen is duidelijk: waar het gras er dor en dood bijstaat, bezwijkt de maïs (voorlopig) iets minder onder de droge omstandigheden. Ondanks dat gras echter de laatste decennia vaak plaats moest ruimen voor de maïsteelt, is de grasteelt nog lang niet uitgeteld, wel integendeel.

Hittegolf: bescherm uw rundvee

Deze week schakelt de zomer nog een versnelling hoger. De hitte is nefast voor zowel het welzijn als de productieresultaten van de dieren. Daarom herhalen we graag wat u kan doen om de negatieve gevolgen van hittestress bij uw rundvee zoveel mogelijk te beperken.

Meest gelezen

Gevolgen droogte voor agromilieumaatregelen en beheerovereenkomsten

Door de droge weersomstandigheden van de laatste weken wordt het voor sommige landbouwers moeilijk om de voorwaarden van hun agromilieuverbintenissen en beheerovereenkomsten na te leven, zo stelt het Departement Landbouw en Visserij vast. Het departement wijst in een communiqué op mogelijke gevolgen van aanhoudende droogte.

Boerenorganisaties teleurgesteld: geen statiegeld

Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) is teleurgesteld dat een nieuw Afvalplan van de Vlaamse regering geen statiegeldregeling bevat. Het is volgens voorzitter Hendrik Vandamme ‘een gemiste kans’ die slecht uitpakt voor veehouders, koeien en dierenartsen. Hij verwijst naar een onderzoek waaruit blijkt dat jaarlijks duizenden koeien sterven door verhakselde blikjes. Ook onder meer milieuorganisatie Recycling Netwerk en Bond Beter Leefmilieu zijn teleurgesteld.

Zuivelstudie: kleine productievermindering, groot effect producentenprijs

Het EU-melkverminderingsprogramma dat van oktober 2016 tot januari 2017 liep, is volgens de European Milk Board (EMB) zeer succesvol geweest. De EMB baseert zich op een Frans-Duitse studie waaruit zou blijken dat met een kleine productievermindering een groot effect op de prijs is gerealiseerd. De onderzoekers zelf spreken eerder van correlatie dan van een causaal verband, maar denken wel dat de melkvermindering een positief effect heeft gehad.

Cijfers Groen over blijvend grasland onder vuur

De cijfers over verdwijnend blijvend grasland die Groen-politicus Bart Caron recent in De Standaard noemde, wekken een verkeerde indruk. Dat stelt een woordvoerder van landbouwminister Joke Schauvliege (CD&V). Zo werden geen duizenden hectares ecologisch waardevolle of erosiegevoelige weiden omgeploegd, zoals Caron suggereert, maar eerder tientallen hectares.

Milcobel verhoogt melkprijs stevig

Milcobel heeft beslist om de melkprijs voor de juni-leveringen 2018 te verhogen met 2,25 euro/100 liter tot een standaardprijs van 31 euro/100 l, hetzij 33,35 euro/100 l reëel uitbetaald voor een gestandaardiseerde levering.