Startpagina Groenten

Oogstresten late weeuwenteelt bloemkool leveren voldoende stikstof voor een volgteelt venkel

Na de oogst van bloemkool blijven er heel wat verse oogstresten achter op het perceel. De stikstof levering uit deze oogstresten mag je niet onderschatten. 

Leestijd : 3 min

In kader van dit uitwisselingsmoment volgde B3W een perceel van tuinbouwer Bert Ceulemans. Hier bleek een kunstmestbemesting voor een zomerteelt venkel na een late weeuwenteelt bloemkool overbodig. De bodemmineralisatie en de mineralisatie uit de oogstresten was voldoende om kwaliteitsvolle venkel te telen zonder een extra minerale bemesting. Dat leverde een aanzienlijke besparing op.

Een bodembalans op basis van bodem- en gewasanalyses

Om de volledige bodembalans in beeld te brengen, werd gewerkt met gewasanalyses en bodemontledingen. Zo kan er een beeld gevormd worden van de stikstofopname van het gewas, van de stikstoflevering uit de oogstresten en van het effect op de bodemvoorraad. Voor de opnamecijfers werden verse gewasstalen gewogen, gedroogd en gemalen. Op het droge poeder werd de totale stikstofinhoud gemeten. Door de gegevens te koppelen wordt de stik-stofopname bepaald.

Proces gewasanalyses, links naar rechts; verse stalen worden gewogen, gedroogd en gemalen tot een fijn poeder waar een stikstofanalyse op uitgevoerd wordt.
Proces gewasanalyses, links naar rechts; verse stalen worden gewogen, gedroogd en gemalen tot een fijn poeder waar een stikstofanalyse op uitgevoerd wordt. - Foto: B3W

Na een voorteelt bloemkool

Na de oogst van late weeuwenteelt bloemkool blijven oogstresten achter. Op basis van de gewasstalen is dit een hoeveelheid van 41 ton/ha, goed voor een stikstoflevering van 71 kg N/ha. Let op: afhankelijk van het ras, van de afzet (versmarkt of industrie) en van de gewasontwikkeling kan de stikstoflevering uit oogstresten bloemkool variëren. Als vuistregel neem je het best minstens 50 kg N/ha in rekening voor de versmarkt. Voor de industrieteelt mag je zelfs 85 kg N/ha nemen. Op basis van grondstalen in de volgteelt kan je een mogelijke onderschatting nadien nog corrigeren.

 

Zomerteelt venkel kan zonder kunstmest

Gedurende het groeiseizoen van de zomerteelt venkel, werden bodemstalen genomen om de noodzaak aan een eventuele start-/bijbemesting te onderbouwen. De resultaten van de bodemontledingen zijn weergegeven in de tabel.

3397-oogstresten-01-web

Drie weken na het onderwerken van de oogstresten bloemkool werd de zomerteelt venkel geplant.
Drie weken na het onderwerken van de oogstresten bloemkool werd de zomerteelt venkel geplant. - Foto: B3W

De late weeuwenteelt bloemkool eindigde na een beredeneerde bemesting van 200 kg N/ha met een hoeveelheid reststikstof van 83 kg N-NO3/ha voor het bewortelde profiel (=0-60 cm laag). Drie weken na het onderwerken van de oogstresten werd de venkel geplant. Ten opzichte van de vorige staalname zien we een stijging van ongeveer 100 kg N/ha. Deze toename is deels te verklaren door de stikstoflevering uit de oogst-resten, maar ook de bodembewerking (ploegen van de gewenten) en de bodemmineralisatie zorgen voor een extra boost. Met een hoeveelheid stikstof van 181 kg N-NO3/ha in de 0-60 cm laag is een startbemesting voor venkel niet nodig.

Twee weken later is de mineralisatie nog steeds aan de gang en is de opname van de venkel nog zeer beperkt, waardoor de bodemvoorraad verder stijgt tot 288 kg N-NO3/ha. Dat is ruim voldoende om geen bijbemesting uit te voeren.

Eind augustus is de venkel oogstklaar. We zien de bodemvoorraad dalen tot 106 kg N-NO3/ha (0-60 cm). Tussen de vorige staalname is de bodemvoorraad gedaald met 182 kg N/ha. We nemen bij de oogst opnieuw gewasstalen om te bekijken of we deze daling van de bodemvoorraad kunnen terugvinden in de gewasanalyses. Van het volledige gewas worden opnieuw gewasstalen genomen. Met een totale productie van 85 ton/ha nam het gewas 178 kg N/ha op, een cijfer waarmee we de daling in het bodemprofiel kunnen verklaren.

Eind augustus is de venkel oogstklaar.
Eind augustus is de venkel oogstklaar. - Foto: B3W

Ook oogstresten venkel leveren stikstof

Net zoals bij bloemkool blijven er na een venkelteelt heel wat oogstresten achter. Op het praktijkperceel bedroeg de hoeveelheid oogstresten 29 ton/ha. Op basis van de gewasanalyses kan dit een stikstoflevering geven van 90 kg N/ha. Vlak na de oogst werd dan ook onmiddellijk een groenbedekker ingezaaid om het effect van deze oogstresten op het nitraatresidu te beperken.

Voor een volgteelt na venkel hou je dus het best rekening met de stikstof-levering uit de oogstresten. Volgt er geen volgtteelt, zaai dan zo snel mogelijk na de oogst een vanggewas in om de invloed op het nitraatresidu zo goed mogelijk te beperken.

Ellen Goovaerts (B3W)

Dit verslag werd geschreven naar aanleiding van 2 thematische uitwisselingsmomenten van B3W.

Voor meer info in verband met optimale bemesting kan je steeds terecht op ons kennispunt.

Wil je graag wat meer informatie over dit onderwerp, neem dan zeker contact met ons op: Ellen.Goovaerts@b3w.vlaanderen.be

Lees ook in Groenten

Meer artikelen bekijken