Scherpe daling van de Amerikaanse graanprijs

Actueel

Naar maandelijkse gewoonte heeft Raf Beyers, adviseur bedrijfsontwikkeling en risico-management bij MTC en DLV, ons weer een overzicht bezorgd van de internationale markten van zuivel, koolzaad, soja, maïs en tarwe.

Volgens het jaarverslag 2020 van vzw Boeren op een Kruispunt hebben vooral melkveehouders veel vragen.

Boeren op een Kruispunt jaarverslag 2020: helft van hulpvragen komt uit de veehouderij

Actueel

Uit het jaarverslag 2020 van vzw Boeren op een Kruispunt blijkt dat vooral veel melkveehouders met een hulpvraag zitten.

Federaal landbouwminister David Clarinval:  Vele boeren hebben het moeilijk,  want de rentabiliteit staat onder druk.

Federaal landbouwminister Clarinval: Boeren moeten een eerlijkere verloning krijgen

Actueel

Door de bevoegdheidsverdeling tussen de federale staat en de gewesten ligt het zwaartepunt van het domein ‘landbouw’ eerder regionaal. Toch heeft ook federaal landbouwminister David Clarinval een heel belangrijke stem, niet in het minst wat Europa betreft. Denk maar aan het GLB, de concurrentiepositie én de voedselveiligheid. “De boeren moeten een eerlijkere verloning krijgen.”

De totale productie ervan (melkdranken als chocolademelk meegerekend) bedroeg net geen 893 miljoen l. Dat was 3,6% meer dan het gemiddelde van de periode 2015-2019.

Zuivelsector produceerde meer melk maar minder ijs in 2020

Actueel

De Belgische zuivelbedrijven hebben vorig jaar in bijna alle productcategorieën meer geproduceerd dan voordien. Alleen de kaasproductie stagneerde en er werd minder ijs gemaakt, zo blijkt uit cijfers die het statistiekbureau Statbel publiceerde.

Aangezien u een perceel wenst aan te kopen waar zich een ondergrondse leiding van Fluxys in bevindt, zult u ook de lasten die door deze publieke erfdienstbaarheid op het perceel rusten, moeten aanvaarden en respecteren.

Publieke erfdienstbaarheid: Wat zijn de verplichtingen bij een ondergrondse gasleiding?

Recht

Ik sta op het punt een perceel akkerland aan te kopen waaronder een gasleiding van Fluxys loopt. In het ontwerp van verkoopsovereenkomst wijst de verkoper erop dat ik voldoende ben ingelicht dat er een ondergrondse gasleiding onder het perceel loopt. Ik vraag mij af wat de consequenties van deze erfdienstbaarheid zijn, ook naar waarde van het onroerend goed toe.

Bijen kunnen enkel op zoek gaan naar nectar als aan alle voorwaarden is voldaan: voldoende bloei, de afwezigheid van wind, veel zonlicht… “Net zoals in de landbouw moeten de sterren goed staan, als men wil dat alles goed gaat.

Week van de bij: Honing, stuifmeel en bijen van bij ons

Akkerbouw

Bij Beelgium gaat bijenteelt samen met landbouw. De bedenkers van het merk, Mathieu Decoster en Pierre-Antoine Couvreur, zijn niet alleen zelf landbouwers, maar werken ook nauw samen met de landbouwsector.

Uit het jaarverslag 2020 van de vzw Boeren op een Kruispunt blijkt dat vanuit de veehouders – en in het bijzonder van melkveehouders –het meest aantal hulpvragen komt.

Erfbetreders hebben door hun advies veel impact, maar vertolken ook belangrijke rol in welbevinden

Actueel

Veel aandacht gaat vandaag naar het welbevinden van de Vlaamse land- en tuinbouwer. Na een studieronde wordt het stilaan hoog tijd om actiepunten concreet vorm te geven, zodat er ook effectief op het terrein resultaten worden geboekt. In de commissie Landbouw werd onlangs gedebatteerd over burn-outs, depressies en de toenemende druk op onze Vlaamse melkveehouders.

In het kader van klimaatverandering wint bodemkwaliteit aan belang.

"Men kan niet elke bodemmaatregel oppikken in elk bedrijf, het blijft maatwerk"

Klimaat

Een goede bodemkwaliteit draagt bij aan een klimaatrobuuste landbouw. De Vlaamse bodem moet echter beter, dat blijkt al jaren. Een landbouwer heeft daarvoor een heel palet aan maatregelen ter beschikking. In het algemeen zijn er 3 aspecten van bodembeheer waar hij op kan inzetten voor een betere bodemkwaliteit en dus hoger productiepotentieel: gewassenkeuze, bemesting en bodembewerking. Door al die maatregelen ziet de landbouwer immers door de bomen het bos soms niet meer. Wat is nu het meest efficiënt?

Tegen het einde van deze legislatuur wijzigt de Vlaamse overheid de omstreden Pachtwet.

Lezersbrief: Ergerlijke Pachtwet is oorzaak van veel ruzies

Actueel

Een trouwe lezer, die liever anoniem blijft, reageert op het artikel ‘Debat voor jonge boeren in commissie Landbouw’ in ons blad van 13 mei jl. De lezer heeft kritiek op de wijzigingen die vele jaren geleden in de Pachtwet werden doorgevoerd.

Zuivel is en blijft erg populair bij Vlamingen. Zuivelproducten maken volgens een ruime meerderheid onder hen onmiskenbaar deel uit van onze eetcultuur (86%), en zullen dat in de toekomst ook blijven doen (80%).

Vlaming kiest voor pure en lokale voeding, stelt VLAM in trendrapport

Actueel

Een kleine helft van de Vlamingen kiest voor gerechten op basis van pure producten. Maar dat belang zou de komende jaren nog verder zou toenemen. Ook de lokale producten, onder meer door het groeiende bewustzijn tijdens de corona-pandemie, zijn aan een verdere opmars bezig. Meer dan de helft van de Vlamingen geeft aan dat ze lokale productie belangrijk vinden bij de aankoop van verse voeding. Dat blijkt uit een trendrapport van VLAM.

VLAM met vlnr. Filip Fontaine (algemeen directeur), Guy Vandepoel (voorzitter), Leen Guffens (directeur promotie) en Liliane Driesen (woordvoerder).

VLAM mikt weer op 4,6 miljoen euro Europese subsidies

Actueel

VLAM diende weer 9 promotiedossiers in voor Europese cofinanciering. Met een inbreng van 1,5 miljoen euro uit promotiefondsbijdragen zouden 4,6 miljoen euro aan Europese middelen kunnen worden toegevoegd voor VLAM-projecten, als de dossiers worden goedgekeurd.

Volgens BioForum hebben we overal biodiversiteit nodig in ons landschap, niet alleen in natuur- of buffergebieden.

BioForum reageert op nota-Coenegrachts: Biodiversiteit hebben we overal nodig

Actueel

Met een conceptnota reikt Steven Coenegrachts (Open Vld) een ‘oplossing’ aan voor de voortdurende conflicten tussen landbouw en leefmilieu. Hij noemt dit “Pax Naturae”. Volgens BioForum is een dergelijk compartimentenmodel een té eenvoudige voorstelling van de realiteit. “We hebben biodiversiteit nodig in ons landschap, niet alleen in natuur- of buffergebieden, maar overal.”

Belgische landbouwers eisen betere prijzen.

Boerenacties in heel Europa op Wereldmelkdag

Melkvee

Ter gelegenheid van Wereldmelkdag hebben de Europese melkveehouders besloten om in het offensief te gaan. De Belgische melkveehouders hebben begin juni het startschot gegeven voor de verschillende acties door hun krachten te bundelen met organisaties voor ontwikkelingssamenwerking.

Gebruik jij een welzijnsvoer bij de drachtige zeugen? Doe mee aan de enquête over dit thema.

Heb jij al gehoord van welzijnsvoeder?

Varkens

In Nederland is het gebruik van vezelrijk welzijnsvoeder al goed ingeburgerd. Dit welzijnsvoeder zorgt voor een verzadigend gevoel waardoor de zeugen rustiger zijn en minder stress ervaren. Hoe is de situatie in Vlaanderen? Masterstudente Kaat Bauwens doet een enquête.

Onder meer Vlaams landbouwminister Hilde Crevits steunt de wijnboeren.

Kwart meer Belgische wijnbouwers in 2020

Actueel

De totale Belgische wijnproductie in 2020 benadert die uit het topjaar 2018 en dat ondanks de late vorst in mei 2020 en de te hete zomer, wat leidde tot minder sappige druiven. Opvallend: het aantal wijnbouwers steeg sterk in 2020, met meer dan een kwart. Dat blijkt donderdag uit cijfers van de federale overheidsdienst Economie.

De administratie kan een afwijkend advies hebben, maar dan moet dat volgens de CD&V-minister gemotiveerd en op maat zijn , stelt minister Hilde Crevits.

Hilde Crevits: Administratie Landbouw moet advies op maat geven, geen standaardadvies

Actueel

Het is niet de bedoeling dat de administratie Landbouw standaardadviezen aflevert waarmee ze afwijkt van de nieuwe tijdelijke stikstofrichtlijnen van de Vlaamse regering. "Een afwijkend advies moet kunnen, maar dat moet dan zorgvuldig en gemotiveerd zijn. Loutere standaardzinnen zijn uit den boze". Dat heeft Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits in het Vlaams Parlement gezegd. Intussen heeft de landbouwadministratie haar standpunt in nieuwe adviezen ook al bijgestuurd.

Ook in België werden het afgelopen decennium een forse stijging van het aantal mycoplasma-infecties vastgesteld.

Mycoplasma bovis, een ongenode gast op tal van Belgische rundveebedrijven

Melkvee

Mycoplasma bovis is een bacterie die sinds de jaren 60 wereldwijd in opmars is. Ook België ontsnapt er niet aan: Veepeiler Rund en Arsia brachten namelijk aan het licht dat ongeveer een kwart van alle rundveebedrijven de voorbije jaren te maken kreeg met een mycoplasma-infectie. Het is dus zaak om mycoplasma snel te herkennen en, belangrijker nog, de kans op besmetting te verkleinen.

Door de hoge gemiddelde leeftijd blijft het aantal beroepstelers jaar na jaar dalen.

Boerenbond en Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant leiden startende tafeldruiventelers op

Actueel

De Vlaams-Brabantse tafeldruif heeft een onovertroffen reputatie. Helaas zijn er sinds begin 21ste eeuw nog maar een 10-tal beroepstafeldruiventelers actief in de Druivenstreek. Boerenbond en het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant zoeken kandidaten om professioneel tafeldruiventeler te worden.

Uit de eerste duurzaamheidsmonitor van Belbeef blijkt dat de vleesveehouderij knappe inspanningen doet inzake duurzaamheid.

Edito: Vleesveehouders scoren ook inzake duurzame productie

Edito

Vleesproductie ligt vandaag snel onder vuur. Ook inzake duurzame productie staan de betreffende sectoren meestal niet bovenaan het lijstje. Nochtans gebeuren er heel wat inspanningen. De eerste duurzaamheidsmonitor van Belbeef bevestigt dit.

In de graanvelden is ziektebehandeling en bemesting nu aan de orde.

Wordt 2021 een atypisch weerjaar?

Akkerbouw

Door de koude en natte maand mei (voorjaar) vertraagt alles op het veld, niet alleen bij ons, maar in heel Europa.

Het gebruik van biobrandstof uit palmolie is in België tussen 2019 en 2020 vertienvoudigd.

Palmolieproducenten dreigen om import van Belgische landbouwproducten op duurzaamheid te beoordelen

Actueel

Vanaf midden volgend jaar zal in biobrandstoffen voor de transportsector geen palmolie meer mogen zitten en dat zint de palmolieproducerende landen niet. Zij stuurden hierover een brief naar premier Alexander De Croo en andere leden van de regering en van de Europese Commissie. In het persbericht wordt zelfs gedreigd om ook de import van Belgische landbouwproducten te gaan beoordelen op hun duurzaamheid.

Het Steunpunt Korte keten wijst erop dat discrepanties in de wetgeving de groeikansen van korteketenondernemingen beknotten.

Krijgt de korte keten binnenkort een volwaardig bedrijfsmodel?

Nieuws van maatschappijen

Het Vlaams Parlement bespreekt op 2 juni een resolutie over de toekomst van de korte keten in de landbouw. Dat debat kan de doorbraak zijn naar een volwaardig bedrijfsmodel. Daarvoor is het noodzakelijk dat de overheid voldoende investeert in onderzoek, ondersteuning en communicatie rond korte keten maar ook de discrepanties in Vlaamse en federale wetgeving aanpakt, aldus het Steunpunt Korte Keten.

In de suikerfabriek in Tienen zullen de huidige diffusietrommels vervangen worden door een nieuw diffusietorenconcept dat tot de laatste nieuwe technologie behoort en toelaat om zeer energie-efficiënt te opereren met minder waterverbruik.

Vlaanderen kent 1 miljoen euro ecologiesteun toe aan Tiense Suikerraffinaderij

Actueel

Op voorstel van minister Hilde Crevits heeft de Vlaamse regering 1 miljoen euro ‘strategische ecologiesteun’ toegekend aan de Tiense Suikerraffinaderij.

EU-parlementslid Tom Vandenkendelaere:  Ik ben niet tegen een vrijhandelsovereenkomst tussen Europa en de Mercosur-landen, maar uitsluitend op voorwaarde dat die evenwichtig is.

Europarlementsleden eisen duidelijkheid over 1 miljard euro compensatiefonds voor boeren in kader van EU-Mercosur

Actueel

Tom Vandenkendelaere, Europees parlementslid voor CD&V en lid van de EU-landbouwcommissie, heeft in een brief aan de Europese commissie duidelijkheid geëist over de toezegging van een steunfonds van 1 miljard euro voor boeren die worden getroffen door het EU-Mercosurakkoord.

Dankzij een doorontwikkeling kwamen er enkele vernieuwingen bij Grimme stortbunkers.

RH-serie stortbunkers vernieuwd

Nieuws van maatschappijen

De Grimme stortbunkers van de RH- en de RH Combi-serie hebben bij de doorontwikkeling verschillende vernieuwingen mee gekregen.

VLAM zet met de Bio-VLAM producenten van bio extra in de kijker.

Vijf genomineerden strijden voor Bio-VLAM-award

Actueel

In het najaar wordt voor het eerst een Bio-VLAM-award uitgereikt. Deze award is een initiatief van de biosector in samenwerking met VLAM en zet gepassioneerde bio-ondernemers met oog voor innovatie en duurzaamheid in de kijker. De 5 genomineerden zijn bekend: Abinda, BelOrta-Earth, bioboer Mark Van Hove, La vie est belle en Vitale Rassen.