Groei Waalse voedingsindustrie stokt

Actueel

De omzet van de Waalse voedingsindustrie is in 2018 met 1,7% gedaald tot 8,55 miljard euro. De sector exporteert ook minder terwijl het investeringsniveau stagneert. De handelsbalans, het verschil tussen de waarde van de import en export, verbeterde in 2018 wel met liefst 19% tot 847 miljoen. De Waalse afdeling van voedingskoepel Fevia roept overheid en private partijen op te blijven investeren in de sector, die volgens haar nog veel potentieel herbergt.

De Belgische voedingsindustrie loopt volgens Fevia vele miljoenen mis omdat voeding over de grens vaak goedkoper is.

Belgen kopen voor 616 miljoen euro voeding in buurlanden

Economie

Belgen kopen steeds vaker voeding en dranken in het buitenland, zo blijkt uit cijfers van marktonderzoeksbureau GfK. In 2018 kochten Belgen voor 616 miljoen euro in buurlanden en dat is een stijging van 4,6%. Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, trekt aan de alarmbel en roept de regeringen op om komaf te maken met de opeenstapeling van accijnzen en taksen.

De perenmarkt kan zeer volatiel zijn. FTC biedt telers de mogelijkheid een deel van hun productie in te dekken tegen het risico op een forse prijsdaling.

78 perentelers gaan zich indekken tegen prijsrisico’s

Economie

De Fruit Trading Company (FTC), een initiatief van financieel adviesbureau DLV, gaat van start met 78 Belgische leden. Samen zijn de leden goed voor 52.000 ton peren per jaar. Het doel is het prijsrisico van 8.000 ton af te dekken met het termijnmarktprincipe, waarbij een financiële transactie met de groothandel en soms retail.

Met extreme temperaturen kan transport beter s’ nachts plaatsvinden, aldus Febev.

FAVV akkoord met alternatieve slachturen bij extreme hitte

Varkens

FAVV is akkoord met alternatieve slachturen die nachtelijke transporten mogelijk maken, om zo hittestress bij dierentransporten te verminderen. Het betreft een initiatief van de vleessector zelf, benadrukt gedelegeerd bestuurder Michael Gore van vleeskoepel Febev. De sector zegt het eens te zijn met dierenactivisten dat hittestress moet worden aangepakt. Dinsdag 23 juli kwamen het voedselveiligheidsagentschap en Febev tot een akkoord.

Voor meer dan de helft van de veehouders zijn ook administratieve lasten en onzekerheid over de regelgeving een groot obstakel.

Financiële onzekerheid en administratie drempels voor veehouders bij aanwerving personeel

Economie

Financiële onzekerheid en complexe administratie weerhouden Vlaamse veehouders ervan op zoek te gaan naar bijkomend personeel. Dat meldt de SERV-Stichting Innovatie & Arbeid woensdag na een bevraging bij 428 melkvee- en varkenshouders.

‘Grootschaligheid en technologie maken het mogelijk doelmatig en duurzaam te produceren’

Economie

We zijn met steeds meer, wonen steeds vaker in steden en moeten steeds meer rekening houden met milieu, klimaat en dierenwelzijn. Volgens onderzoeker Peter Smeets van Wageningen UR vormen agroparken een antwoord op de grote vragen van deze tijd. “De burger wordt zenuwachtig van grootschaligheid, maar clusters met verschillende soorten hypermoderne landbouw, logistiek en verwerking zijn juist heel doelmatig en duurzaam.”

Fruitplukkers gaan vanwege de hitte extra vroeg aan de slag.

Fruitplukkers gaan 's morgens al om 4 of 5 uur aan de slag

Actueel

De droogte is geen goede zaak voor de dikte van onze appelen en peren, en er is het risico op zonnebrand voor het fruit dat aan de buitenkant hangt, zegt Filip Lowette, directeur van de Belgische Fruitveiling (BFV) in Sint-Truiden. Een van de maatregelen die bij de kersenpluk momenteel wordt toegepast is 's morgens heel vroeg beginnen te plukken, al om 4 of 5 uur, om dan tegen 11 uur als het erg warm wordt te stoppen.

Zowel de export als import van kippenvlees neemt toe.

Kippenvlees wint terrein

Actueel

De consumptie van kippenvlees in de EU neemt dit jaar met enkele procenten toe. In 2020 groeit de consumptie opnieuw met circa een procent, zodat deze uitkomt op gemiddeld 25,6 kg per persoon per jaar. In 2015 at de gemiddelde inwoner van de EU nog minder dan 23 kg per persoon. Het aandeel van kippenvlees in de totale vleesconsumptie groeit zo tot ongeveer een derde van het totaal.

De landbouwministers kwamen samen in het Justus Lipsius gebouw van de Europese Raad.

Geen Europees akkoord vergroeningseisen nieuw GLB

Economie

EU-lidstaten zijn het eens dat het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) groener moet worden. Maar tijdens de eerste vergadering van landbouwministers onder Fins voorzitterschap in Brussel, bleek dat landen het nog verre van eens zijn over de wijze waarop vergroening moet plaatsvinden.

In Wallonië moeten de zagerijen van loofhout en naaldhout het hoofd bieden aan totaal verschillende omstandigheden.

Houtverbruik neemt toe, maar ook bezorgdheden van de sector

Actueel

In België heeft het bos een belangrijke economische functie. Nochtans staat de houtverwerkingsketen voor talrijke uitdagingen (massale uitvoer van stammen, aantastingen door schorskevers, schommelingen van prijzen…). Met de 20ste editie van Demo Forest in het kader van de Beurs van Libramont in het vooruitzicht, maken we de balans op met Eugène Bays van de Waalse Economische Dienst van het Bos.

De voedingsindustrie bleef ook in 2018 de grootste industriële sector van België qua omzet, investeringen en werkgelegenheid.

Voedingsbedrijven krimpen voor het eerst in tien jaar

Economie

De nieuwe economische cijfers over de evolutie van de Belgische voedingsindustrie geeft een ‘The Good, the Bad and the Ugly’-scenario weer, volgens Fevia. De verkoop van Belgische voedingsindustrie daalde vorig jaar en er waren minder investeringen. Het is geleden van de crisis van 2009 dat er nog een krimp was bij de voedingsbedrijven.

In 2018 hebben 531 bedrijven hectaresteun biologische landbouw ontvangen.

Plattelandsontwikkelingsprogramma rondt de kaap van 200 miljoen euro

Economie

In de periode 2014-2018 heeft het Vlaamse programma voor plattelandsontwikkeling PDPO III (2014-2020) al meer dan 206 miljoen euro steun uitgekeerd. Ongeveer de helft komt van het EU-budget, de andere helft van Vlaanderen. Het merendeel van het geld ging naar investeringssteun, agromilieuklimaatmaatregelen en beheerovereenkomsten. Daarna volgen steun voor opleidingen en overnamesteun voor jonge landbouwers. Met deze en andere maatregelen zet het PDPO III in op innovatie, duurzaamheid en het verhogen van de weerbaarheid van de landbouwsector.

Phil Hogan is sinds 2014 Eurocommissaris voor landbouw, en was voorheen milieuminister in Ierland.

Ierland nomineert Phil Hogan opnieuw als Eurocommissaris

Actueel

Als het aan de Ierse regering ligt, blijft Phil Hogan Eurocommissaris. De Ieren willen niet zeggen of ze opnieuw inzetten op de landbouwpost maar gezien het agrarische karakter van de Ierse economie is dat niet onwaarschijnlijk. Hogan oogstte in eigen land recent veel kritiek vanwege zijn steun voor het vrijhandelsakkoord met Mercosur. Het Europees Parlement zal uiteindelijk beslissen of Hogan tot de Commissie mag toetreden.

Normaal is de VS China’s hofleverancier van soja. Door het handelsconflict zijn de Brazilianen nu de grootste aanbieder in China. De VS heeft haar soja-export nu gericht op de EU.

Trump: "China stelt teleur met landbouwaankopen"

Economie

De Amerikaanse president Donald Trump stelt dat China niet aan zijn beloften voldoet om landbouwproducten van Amerikaanse boeren op te kopen. Hij zei dat Peking daarmee voor een teleurstelling zorgt.

Circa 50 boeren kwamen naar het Schuman-plein in Brussel om te demonstreren.

Landbouwers manifesteren in Brussel tegen akkoord

Actueel

Meer dan 50 landbouwers hebben donderdag tussen 11.00 en 12.30 uur een deel van de rijbaan geblokkeerd op het rondpunt van Schuman, voor de Europese instellingen. Ze deden dat met zes tractors en een veewagen, om zo hun ongenoegen te uiten over het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en de Mercosur-landen.

De wereldwijde landbouwproductie groeit de komende jaren wat sneller dan de vraag, met druk op prijzen als gevolg.

Mondiale landbouwprijzen de komende 10 jaar stabiel tot wat lager

Actueel

De wereldwijde vraag naar landbouwproducten neemt het komende decennium met 15% toe, terwijl de landbouwproductiviteit nog iets sneller toeneemt. Het gevolg hiervan is dat – gecorrigeerd voor inflatie - prijzen voor agrarische grondstoffen op of onder huidige niveaus blijven. Dat schrijven de FAO en OESO in een gezamenlijk rapport.

Melkprijs Milcobel blijft op Europees vlak duidelijk achter

Actueel

De grote zuivelondernemingen in de EU betaalden in mei gemiddeld een voorschotmelkprijs van 33,21 euro per 100 kg standaardmelk. Dat komt neer op een daling van 5 cent per 100 kg ten opzichte van de voorgaande maand. Milcobel wijzigde de prijs in mei niet en blijft met een prijs van 31,72 euro ver achter bij het Europese gemiddelde. Dat blijkt uit de LTO Melkprijsvergelijking.

De fipronilcrisis leidde tot recalls van eieren. Honderden pluimveebedrijven moesten in 2017 tijdelijk op slot.

Nederlandse toezichthouder heeft niet gefaald in fipronilcrisis, oordeelt rechter

Actueel

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) had in 2016 en 2017 de kippenboeren niet sneller moeten waarschuwen voor de besmetting van eieren met fipronil, zo heeft een rechtbank in Den Haag woensdag geoordeeld.

Vietnam behoort wereldwijd tot de snelst groeiende markten.

EU en Vietnam ondertekenen vrijhandelsakkoord

Actueel

De Europese Unie en Vietnam hebben recent in Hanoi hun handtekening gezet onder een vrijhandelsverdrag. Het gaat om een van de meest ambitieuze economische deals die de EU in Azië gesloten heeft. De deal moet wel nog worden goedgekeurd in het parlement. De Europese Commissie noemt de landbouw één van de sectoren die het meest kunnen profiteren van een handelsakkoord.

In Frankrijk gingen boeren vrijwel direct na het sluiten van de handelsovereenkomst tussen de EU en Mercosur de straat op.

Hogan verwerpt kritiek op handelsdeal Mercosur

Actueel

Eurocommissaris voor landbouw Phil Hogan vindt de kritiek op het handelsakkoord tussen de EU en het Zuid-Amerikaanse handelsblok Mercosur overtrokken. Volgens de Ier misbruiken critici zorgen over het milieu om vrijere handel te blokkeren. De Fransen zijn kritisch en de Ierse landbouwminister Michael Creed heeft al aangekondigd dwars te liggen als blijkt dat de Zuid-Amerikanen tegen grote milieuschade produceren.