Tot 750.000 ton aardappelen hebben straks geen bestemming

Covid 19

Belgische aardappeltelers blijven straks misschien met 750.000 ton aardappelen blijven zitten. Dat vreest Belpotato. De economische schade is dan circa 125 miljoen euro. Verreweg de meeste aardappelen die straks geen bestemming hebben, zijn vrije aardappelen. Voor het aankomend seizoen wordt gemaand tot voorzichtigheid: er zullen aardappelen nodig zijn, maar het seizoen zal alvast een paar maanden korter zijn.

De melkmarkt is in mineur dankzij de Covid-19-pandemie.

Coronacrisis drukt prijzen zuivel ook volgend jaar omlaag

Covid 19

De zuivelsector in de EU bevindt zich met de coronacrisis op onbekend en gevaarlijk terrein. De marktvorsers van Rabobank vrezen alvast fors dalende prijzen, met in de zomer of het najaar een dieptepunt. De prijs van het veel verhandelde melkpoeder kan tot een derde dalen. Bovendien krijgen melkveehouders te maken met een schaarste aan bepaalde voedersupplementen en gewasbeschermingsproducten.

Het ongekende optimisme over de varkensmarkt is getemperd.

Corona tempert optimisme varkensmarkt

Covid 19

De Veva-producentenprijs ligt met ruim 1,40 euro per kg nog altijd op een relatief hoog niveau. Het prijsniveau is de laatste weken wel wat gedaald en slachterijen zijn weinig optimistisch. De afzet naar Italië liep al langer moeilijk, maar ook Spanje en Oost-Europa loopt moeilijk. Aziatische markten vangen het verlies maar deels op.

VLAM wil de aardappelconsumptie onder jongeren aanzwengelen.

VLAM wil aardappelconsumptie jongeren stimuleren

Aardappelen

Promotie-agentschap VLAM gaat met een nieuwe campagne de aardappelconsumptie onder millennials (18-34 jaar) stimuleren. De campagne wordt voor 20% gefinancierd met de promotiefondsen aardappelen, de EU past 80% bij. De campagne start in april en loopt tot 2022. VLAM bundelt voor de campagne de krachten met Ierland, Frankrijk en Europatat.

De aardappelmarkt lijkt ook volgens seizoen ernstig verstoord te worden door de coronacrisis, aldus Cools.

Belgapom: situatie van de aardappelverwerking verergert met de dag

Covid 19

De situatie in de Belgische aardappelverwerkende industrie verergert met de dag, aldus secretaris-generaal Romain Cools van Belgapom. De verkoop aan horeca ligt stil en in de supermarkten lijkt het hamsteren over te gaan. “De gekochte voedingswaren moeten ook geconsumeerd worden en de impact van de crisis begint ook het gezinsinkomen te raken.” Veel overaanbod aan aardappelen wordt richting het diepvrieskanaal gestuurd, maar hier raakt de opslag vol.

Versoepeling van de regels voor seizoensarbeiders in de land- en tuinbouw

Covid 19

De federale ministerraad heeft beslist om de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw langer te laten werken, om er zeker van te zijn dat er genoeg plukkers zullen zijn om te voldoen aan de behoeften. Er worden bovendien andere maatregelen bestudeerd om deze regeling aan te vullen.

De Beurs van Libramont is de grootste landbouwbeurs van de Lage Landen.

Beurs van Libramont mogelijk verplaatst naar september

Economie

De Beurs van Libramont wordt waarschijnlijk uitgesteld naar de maand september. Dat bevestigt commercieel directeur Caroline Willems. De huidige data van 24 tot en met 27 juli zijn vermoedelijk niet realistisch. De overheid zal naar verwachting alle grote evenementen in de zomer verbieden, aldus Willems.

De Nederlandse regering wil de stikstofdepositie verminderen, door in te zetten op eiwitarmer veevoeder.

Nederlandse boeren stappen uit stikstofoverleg regering

Economie

Het Nederlandse stikstofoverleg tussen regering en landbouw is zo goed als dood. Landbouwers en agribusiness verenigd in het Landbouw Collectief trekken de stekker eruit. Volgens voorzitter Aalt Dijkhuizen is er geen enkele reden om de landbouw midden in een crisis te belasten met nieuwe milieumaatregelen. Het overleg zou schone schijn zijn; terwijl het beleid in Den Haag allang is voorgekookt.

Copa-Cogeca is bezorgd dat de vraag naar onder meer aardbeien en groenten daalt.

Copa-Cogeca vraagt bijzondere maatregelen voor groenten- en fruitsector

Covid 19

Copa-Cogeca vraagt de Europese Commissie om groenten- en fruittelers in de EU en hun coöperaties te steunen met uitzonderlijke maatregelen. De organisatie pleit voor een fonds buiten het budget van het GLB. Bovendien wil men dat de administratieve regels rondom de werking van producentenorganisaties worden versoepeld.

De EIB maakt projecten mogelijk die met alleen bankkapitaal lastig te financieren zijn.

EIB leent 700 miljoen euro aan landbouw

Economie

De Europese Investeringsbank (EIB) leent 700 miljoen euro aan coöperaties en bedrijven in de landbouw en bio-economie. Het verse geld moet de sector helpen weerbaarder te worden tijdens de coronacrisis. Het geld wordt gedekt door het Europees fonds voor strategische investeringen (EFSI). In principe gaat het geld naar projecten die moeilijk met alleen ‘gewone’ bankfinanciering kunnen worden gerealiseerd.

West-Vlaanderen kent van alle provincies de meeste landbouwproductie.

West-Vlaanderen blijft de landbouwprovincie

Economie

Ons land telde vorig jaar iets meer dan 36.000 landbouwbedrijven. Dat zijn er ongeveer evenveel (-0,13%) als het jaar daarvoor. West-Vlaanderen telt traditioneel het meest aantal landbouwbedrijven. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau Statbel.

Fugea wil collectieve actie om te voorkomen dat melkveehouders in de problemen komen.

‘Melkerijen vragen veehouders minder melk te produceren’

Covid 19

Zuivelfabrikanten vragen melkveehouders de melkproductie te verlagen vanwege de coronacrisis. Ze doen dat volgens de Waalse boerenorganisatie Fugea zonder harde cijfers over voorraden, afzet etc. op tafel te leggen. Productiebeperking bij individuele boeren neerleggen is volgens Fugea en ook ABS niet de juiste weg. Er moet volgens hen een collectieve en door de politiek gedragen productiesturing worden voorbereid.

De tractorverkoop viel vorig jaar nog enigziens mee.

2019 was een stabiel jaar voor de Europese tractorverkoop

Mechanisatie

Cema, de Europese vereniging van landbouwmachineproducenten, bracht deze maand een rapport uit over de tractorverkoop die zich vorig jaar voordeed. Cema spreekt van een stabiele verkoop in 2019. Gedurende het volledige jaar werden er zo’n 191.587 tractoren geregistreerd over heel Europa volgens het cijfermateriaal dat de nationale overheden aanleverden.

De suikermarkt wordt vooralsnog het zwaarst geraakt door de coronacrisis, die olieprijzen heeft doen kelderen.

Mondiaal kelderen prijzen door Covid-19, suiker nog het meest

Economie

Mondiaal zijn prijzen van agrarische grondstoffen in maart met 4,3% gedaald ten opzichte van een jaar eerder. De vraag naar producten is door de coronacrisis teruggevallen, een lage prijs voor olie ondermijnt de biobrandstoffenmarkt en de logistiek maakt een deel van de handel moeilijk of duur. Met een prijsval van liefst 19% is de suikermarkt verreweg het hardst geraakt.

In de fruitteelt zijn tekorten kleiner, omdat ze daar al vroeger in het jaar met seizoenarbeid beginnen.

Boerenbond: 25% tekort aan arbeidskrachten

Covid 19

Boerenbond schat dat de land- en tuinbouw momenteel 5.000 seizoenarbeiders tekort komt. Normaal zijn op dit moment 20.000 mensen nodig, aldus woordvoerder Vanessa Saenen, maar er zijn slechts 15.000 mensen actief. Het tekort kan in mei, als 30.000 seizoenarbeiders nodig zijn, oplopen tot 50%. Een deel van de oogst gaat dan verloren.

De graanmarkt wordt door Covid-19 verstoord.

Graanprijzen gestegen

Economie

Tarwenoteringen zijn internationaal snel gestegen door zorgen over de invloed van het coronavirus op de logistieke sector, maar ook door de geruchten dat Rusland en Oekraïne van plan zijn om de uitvoer te beperken of zelfs geheel te verbieden.

De coronacrisis heeft de wereldwijde toevoerketen in de problemen gebracht, aldus diverse internationale organisaties.

VN en WTO vrezen wereldwijde voedselcrisis

Covid 19

Er bestaat een risico op "voedseltekort" op de wereldmarkt door verstoringen in de internationale handel en de voedselbevoorrading die te maken hebben met COVID-19, zo hebben de voorzitters van twee agentschappen van de Verenigde Naties en van de Wereldhandelsorganisatie gewaarschuwd.

Verkoopmanager Raf Claerhout (links) en CEO Thomas Vanden Avenne (rechts)

“Volop inzetten op innovatie en organische groei is degezonde weg vooruit”

Nieuws van maatschappijen

580.000 ton veevoeder, 100.000 ton vlees en 490 miljoen euro omzet: veevoederfabrikant Vanden Avenne in Ooigem is uitgegroeid tot een belangrijke speler in de Belgische veehouderij. Het bedrijf is nog lang niet af, aldus CEO Thomas Vanden Avenne en verkoopsdirecteur Raf Claerhout.

Crevits wil ook siertelers en bedrijven die voorjaarsgroenten telen tegemoet komen.

Compensatiepremie en waarborgregeling voor land- en tuinbouwers

Covid 19

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) neemt bijkomende maatregelen om bedrijven die in financiële problemen komen te helpen. Er komt een compensatiepremie bij groot omzetverlies en een waarborgregeling. Specifiek voor een aantal sectoren wordt via een noodfonds voorzien in een afzonderlijke vergoeding voor gemaakte kosten. De sierteeltsector wordt met name genoemd en komt dus in aanmerking voor een tegemoetkoming voor bloemen en planten die niet tijdig verkocht geraken.

Vooralsnog zijn alle verwerkers actief, aldus MilkBE, maar eenvoudig is het niet.

MilkBE roept de retail op om geen misbruik te maken van coronacrisis

Covid 19

MilkBE roept de retailers op om geen misbruik te maken van de onstabiele situatie op de internationale zuivelmarkt. Het houdt volgens de zuivelorganisatie geen pas om in deze crisistijden bijkomende druk te zetten op de zuivelverwerkers. Ze zegt niet of dat al gebeurt. De impact van deze crisis en van de algemene marktverstoring is volgens MilkBE al erg genoeg voor de melkveehouders en de verwerkende bedrijven.