Edito: doorgronden van de markt, bittere noodzaak

Edito

De VPOV timmert aan de weg. Het nobele doel: een varkenshouder die de markt beter begrijpt, en dus beter kan handelen. Het is precies de mentaliteit die bij het moderne boeren past.

Edito: landbouw past juist bij moderne EU-begroting

Edito

De Belgische landbouworganisaties komen deze week terecht op straat voor een stevig financieel fundament onder het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Wie pleit voor ‘modernisering’ van de uitgavenposten, zou eerder méér dan minder aan landbouw moeten besteden.

Edito: werk genoeg voor Belpotato

Edito

De opmars van de Belgische aardappelsector lijkt niet te stuiten. Frietfabrikanten bouwen nieuwe fabrieken en de teelt rondt weldra de kaap van 100.000 ha af. Er zijn echter ook grote uitdagingen. De oplossing ligt in goede samenwerking binnen de keten,

en een overheid die bereid is om met de sector mee te denken.

Edito: bittere conclusies suikermarkt

Edito

De suikercampagne loopt ten einde. Het is voor de meeste telers en verwerkers een bar slecht jaar geweest. Tijd voor de politiek om na te durven denken over marktingrijpen.

Edito: VS hamert terecht op omarmen technologie

Edito

De Amerikaanse landbouwminister Sonny Perdue bezocht deze week België. Perdue stelde bij een bezoek aan een vleesveehouderij vast dat Amerikaanse en Europese boeren veel met elkaar gemeen hebben. Hij pleitte er terecht voor om meer open te staan voor technologie en voor economische toenadering.

Edito: geen toekomst zonder chemie

Edito

Planten vormen de bron van de zuurstof die we ademen, van het eten dat in onze maag verdwijnt en uiteindelijk van al het leven op aarde. Het is dus niet zo gek dat de Verenigde Naties (VN) het jaar 2020 hebben uitgeroepen tot het ‘Internationaal Jaar van de Plantengezondheid’. Het doel van de VN is het belang van plantengezondheid onder de aandacht brengen. Dit belang gaat verder dan het milieu en de biodiversiteit.

Edito: warmte in koude dagen

Edito

Helaas is de kerstperiode voor sommige mensen pijnlijk, juist omdat ze geen familie en vrienden (meer) hebben, of omdat ze leven met grote zorgen. Laten we onze omgeving helpen waar we kunnen, en als het nodig is hulp zoeken. Met Boeren op een Kruispunt is die in Vlaanderen alvast voorhanden.

Edito: Agribex bevestigt haar rol in het beurzenlandschap

Edito

Met bijna 100.000 bezoekers mag Agribex 2019 een succes genoemd worden. Toch mag de organisatie zich niet blindstaren op het succes van vandaag, want de wereld van informatie, de land-bouw zelf en de mechanisatie veranderen razendsnel.

Milcobel op zoek naar rendement en vertrouwen

Edito

Milcobel slaagt er niet in structureel een goede melkprijs te betalen. Daarnaast verzamelt ze te weinig winst om te bouwen aan een duurzaam sterk bedrijf. De directie en Raad van Bestuur heeft de opgave om scherper aan de wind te gaan zeilen.

Het enige foie grasbedrijf van Vlaanderen is bereid te werken zonder dwangvoederen, merkt Lode Haest op, en kan zo een voorbeeldfunctie vervullen voor heel Europa.

Opinie: hoe Vlaamse foie gras dwangvoederen uit de wereld kan helpen

Uw stem

Twee weken geleden bezetten een zeventigtal activisten van Animal Resistance het enige foie grasbedrijf in Vlaanderen. Als gevolg van hun actie stierven 180 eenden van de stress. Vorige week bezette de organisatie ook restaurants die foie gras serveren. Die dierenrechtenorganisatie bekommert zich over het dierenwelzijn. Hun focus op het enige foie grasbedrijf in Vlaanderen getuigt echter van een zeer kortzichtige visie en een gebrek aan voeling met de sector.

Edito: ken je cijfers en je klant

Edito

De landbouwstiel is de afgelopen decennia fel veranderd. In een liberale wereld kan de boer steeds minder van de overheid verwachten, en zal hij meer ondernemerschap aan de dag moeten leggen. Het kennen van de eigen cijfers is daarbij cruciaal.

Prinses Astrid en Zhonh Shan, China's minister van handel.

Edito: koopman of dominee?

Edito

België zet met een handelsmissie vol in op een economisch partnership met China. Het land biedt ongekende mogelijkheden ook voor onze landbouw. Het enthousiasme waarmee China wordt omarmd, toont wel een zekere hypocrisie. Als koopmansoverwegingen voor de ethiek gaan, mag men zich ook meer inspannen voor normalisatie van de handel met Rusland.

Veel boeren hebben natuur als buur, aldus De Cuyper. Gezond boerenverstand  in de ambtenarij is dan nodig, betoogt hij, maar dit blijft te vaak uit.

Opinie: uitdagingen van leven met natuur als buur

Uw stem

Elke landbouwer weet en ervaart hoe belangrijk het is in een goede verstandhouding te leven met zijn buren, zowel als deze buur een collega-landbouwer is als de buren die gewoon dicht bij hem op het platteland wonen. Meer en meer landbouwers hebben als buur een natuurgebied, een bos of een openbaar recreatiedomein. De beheerders stellen hun eigen eisen aan hun buren en zijn niet altijd inschikkelijk met de landbouwers.

Edito: Crevits maakt de juiste analyse

Edito

Al sinds de zomer van 2004 maakt CD&V het Vlaamse landbouwbeleid. Het beleid kon niet voorkomen dat te veel landbouwers stoppen en te veel landbouwgrond verloren gaat. De nieuwe afgezant van de partij, Hilde Crevits, maakt net als haar voorgangers de juiste analyse. Hopelijk vindt ze de creativiteit en durf om beleid te maken dat het verschil maakt.

De wolf wordt te veel beschermd, vindt schapenhoudster Boudoin.

Opinie: wolf bedreigt in veel gebieden boer en burger

Uw stem

Edito: gaat Jumbo als een olifant door de porseleinkast?

Edito

Met de komst van Jumbo wordt het Belgische supermarktlandschap weer een beetje drukker. In het gevecht om een paar procent marge dreigen landbouwers uiteindelijk aan het kortste eind te trekken. Voor hen valt te hopen dat de supermarkten niet in een prijzenoorlog geraken, maar met boeren en verwerkers de

koek groter gaan maken.

Edito: klimaatproblematiek verdient volwassen aanpak

Edito

De roep om dwingende maatregelen voor het klimaat te nemen, wordt steeds luider. De problematiek is echter te complex voor eenvoudige oplossingen en de wereld minder maakbaar dan we zouden willen. De landbouw verdient de kans en tijd om tot een volwassen antwoord te komen.

Edito: laten de Nederlandse acties een inspiratie zijn

Edito

De Belgische landbouw verdient het om te worden aangemoedigd, in plaats van ontmoedigd. De Nederlandse acties leggen een probleem bloot dat ook bij ons speelt: de politiek heeft een fundamenteel verkeerde visie op de sector, en boerenbestuurders passen beter op niet te salonfähig te worden, of ze staan ook buitenspel.

Edito: bewaren Boerenbond en CD&V beter wat meer afstand?

Edito

Op de Nazomerontmoeting van Boerenbond bleek maar weer dat de boerenorganisatie een bijzonder hechte band heeft met CD&V. Je kunt je afvragen of de historische band voor beide partijen anno 2019 niet beter wat losser wordt. Ze hebben allebei wellicht baat bij een meer onafhankelijk imago.

Onlangs nog herdachten boeren de melkcrisis van 2009.

Opinie: respect als basis van een gezonde samenleving

Uw stem

De gezonde basis voor elke vorm van samenleven is volgens mij respect. Dat geldt zowel in een gezinsrelatie tussen twee partners en eventuele kinderen als in de bredere familie- leef- woon-en werkrelaties. Dat houdt in mijn aanvoelen ook in dat men de levenswijze en het gedachtegoed van anderen beroeps- en bevolkingsgroepen accepteert en respecteert zolang zij dat ook doen in de omgekeerde richting.