Edito: Meer en beter communiceren

Edito

De Beurs van Libramont kan dit jaar niet doorgaan, maar laten we het idee achter de beurs - een landbouw dichtbij de mensen - niet vergeten. Met meer open en directe communicatie kunnen we wellicht de goodwill kweken die voorkomt dat het voortbestaan van onze sector een gespreksonderwerp blijft.

Edito: waarde van een sterke boerenorganisatie

Edito

De financiële holding van Boerenbond blikt terug op een sterk jaar. Zo’n 32,5 miljoen euro kon worden overgemaakt aan de beroepsorganisatie. De rijkdom van Boerenbond is soms het mikpunt van grappen of cynisme. Maar het is de vraag of boeren op langere termijn beter zelf wat rijker zouden zijn, en de Boerenbond armer.

Edito: consument weet niet wat boer verdient

Edito

Eigenlijk wisten we het al, maar nu zijn er in Nederland ook cijfers: de consument overschat vaak schromelijk wat de boer aan zijn producten overhoudt. Door ook voor België harde cijfers te produceren, kunnen de tussenschakels worden gewezen op hun verantwoordelijkheid. Niet door boeren alleen, maar ook door de consument.

Edito: dogmatisch denken

Edito

MAP6, Natura 2000, PAS-wetgeving, landschapsparken, het bosplan… Op steeds meer punten staan de landbouworganisaties lijnrecht tegenover Vlaams milieuminister Zuhal Demir, die soms ook in het vaarwater lijkt te komen van landbouwminister Hilde Crevits. Bovenal valt te hopen dat men niet dogmatisch, maar pragmatisch is.

Edito: De stekker uit de conventionele veldspuit

Edito

Vorige week maakte Lemken bekend te stoppen met de productie van conventionele veldspuiten. Als redenen worden een onvolwaardige afzet aangehaald en een toenemende discussie over duurzame gewasbescherming. Is het bedrijf angsthaas of visionair?

Edito: water naar de zee dragen

Edito

Voor het vierde jaar op rij wordt ons land dit voorjaar getroffen door een uitzonderlijke droogte. Tegelijk stroomt soms in natte periodes overvloedig water naar de zee. Terwijl de captatieverboden ons om de oren vliegen, lijkt het tijd voor een masterplan dat de watervoorziening garandeert.

Edito: biosector een toonbeeld van ondernemerschap

Edito

De biologische sector groeit langzaam maar gestaag. Het is echter niet voor iedereen weggelegd. Hoe je ook denkt over de biologische principes, de sector is een mooi voorbeeld van ondernemerschap. Hopelijk begrijpt de overheid dat ondernemerschap in het algemeen eerder gestimuleerd dan beknot moet worden.

Edito: Duitse melk in Belgische schappen

Edito

Het valt te prijzen dat Lidl in principe alleen Belgische melk in de schappen legt, maar het is ook teleurstellend dat het haar claim vorige week niet kon waarmaken. In coronatijden moeten we waakzaam zijn, want supermarkten slepen met de nodige grootspraak de consument door de crisis, maar vergeten soms de leveranciers.

Edito: vergeet sectoren die zelden steun vragen niet

Edito

De coronacrisis drukt zwaar op onze economie. Om overeind te blijven moet de overheid durven investeren, ook en misschien vooral in sectoren die in normale tijden geen of vrijwel geen steun krijgen. Het feit dat ze normaal zo weinig steun krijgen, betekent dat ze gezond zijn, en het redden waard.

Groei is noodzakelijk, beargumenteert  professor Gellynck, en de voedingssector en de achterliggende landbouw zijn daarvoor  cruciaal.

Opinie: welvaart, economische groei en het belang van onze agrovoedingssector

Uw stem

Van de huidige humanitaire coronacrisis maken sommige drukkingsgroepen misbruik om hun ideologische standpunten inzake ons voedselsysteem aan menig onder ons op te dringen. Het is in hoofdzaak gericht op de afbouw van internationale handel en het terugvallen op lokale productie en consumptie. In dit opiniestuk wil ik één en ander duiden en in een breder perspectief plaatsen zodat de lezer zich een beter onderbouwde mening kan vormen.

Een deel van de doe-het-zelf zaken mag weer open van de regering, maar niet allemaal.

Edito: gelijk hebben, maar geen gelijk krijgen

Edito

Gelijk hebben, maar geen gelijk krijgen: het lijkt wel een episode uit het dagelijks leven tussen mijn echtgenote en mijzelf. Het

overkwam deze week echter ook Fedagrim bij de Raad van State.

Opinie: landbouw post-corona... zwijgt en doe voort?

Uw stem

‘Kunnen jullie, van de Milieufederatie, bezwaar indienen tegen een megastal van 250.000 kippen hier achter, in Alveringem? De boer van hiernaast durfde niet zelf te bellen, je weet, het gaat hier nog altijd over landbouwers hé’. De zoveelste geplande kippenbunker. Niet voor de boer, maar voor de veevoederfabrieken en de export. De boeren in de buurt, zien met elke megastal hun winstmarges dalen. ‘Ge zwijgt en doet voort’.

Edito: valse vrienden

Edito

Gaia riep met een advertentie de woede op zich van zowel Boerenbond en het ABS. Terecht, want de suggestie dat de Belgische veeteelt wat te maken heeft met de huidige pandemie, is vilein en verkeerd. Toch zouden we wellicht de volgende keer beter zwijgen.

Edito: het kind en het badwater

Edito

In enkele maanden tijd heeft het coronavirus de wereld veranderd. Links en rechts klinkt vanuit progressieve hoek de roep dat we alles dicht bij huis moeten produceren. Wie had kunnen denken dat een variant op het ‘America First’-principe van Donald Trump populair zou worden aan de andere kant van de Atlantische Oceaan?

Edito: voorkom een drama in de aardappelsector

Edito

De aardappelsector staat half in brand. Circa een derde van de aanwezige aardappelstocks bestaat uit vrije aardappelen. De aardappelen zijn dankzij de coronacrisis zo goed als waardeloos. Van een gewoon ondernemersrisico is geen sprake, stelt brancheorganisatie Belpotato.

Edito: seizoensarbeid maakt ons kwetsbaar

Edito

Jaarlijks werken meer dan 60.000 seizoensarbeiders in de Belgische land- en tuinbouw. Vanwege de coronacrisis zijn er grote zorgen dat de vaak Oost-Europese werkkrachten onze akkers niet bereiken. Naast het acute probleem van dit seizoen, schuilt een groter en meer structureel probleem achter de inzet van seizoensarbeid.

Vandamme vindt het mooi dat in tijden van crisis het respect voor de boeren terugkeert.

Opinie: en de boer, hij ploegde voort

Uw stem

Voorzitter Hendrik van Damme van het Algemeen Boerensyndicaat, zet door de coronacrisis het respect voor boeren toenemen. De akkerbouwer uit Oostende hoopt dat het respect ook na de crisis aanhoudt.

Edito: over essentiële beroepen gesproken...

Edito

Het coronavirus Covid-19 zou tot het besef kunnen leiden dat veel zaken, ook voedsel, best wel essentieel zijn. En dat het hebben van een volwaardige regering geen luxe is, maar bittere noodzaak.

Vandaag is het Covid-19, morgen een nieuwe dioxinecrisis.

Edito: vergeet bij steunmaatregelen de boeren niet

Edito

Voor de Vlaamse landbouw dreigt een dubbele klap: een groeivertraging in China en Europa, en dan nog de Brexit. Achter de vaak afgewerkte producten die de grens over gaan, staan bijna 40.000 Belgische boeren. Het is daarom te hopen dat de overheid bij het bedenken van steunmaatregelen voor het bedrijfsleven ook hen

niet uit het oog verliest.

Edito: Europese aanpak everzwijnen noodzakelijk

Edito

De Afrikaanse varkenspest (AVP) hangt als het zwaard van Damocles boven de Europese varkenshouderij. Indamming van het virus vergt een gecoördineerd terugdringen van de populatie everzwijnen in de EU.